Do Litovelského Pomoraví

Do Litovelského Pomoraví

Start: Litovel, nám. Přemysla Otakara
Cíl: Olomouc
Délka trasy: 23 km
Čas: 2 - 3 h
Náročnost: 1/4
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Celkové převýšení na trase: 100 m
Možnosti občerstvení: Litovel, Lhota nad Moravou, Hynkov, Horka nad Moravou, Chomoutov, Olomouc

Průběh trasy:
Litovel, Karlov, Most přes Bahenku, Lhota nad Moravou, Hynkov, U Tří mostů, Horka nad Moravou, Chomoutov, Olomouc – Hejčín, Olomouc

Popis trasy:
Jednosměrný výlet je veden od Litovle k Olomouci, z většiny mimo silnice, po asfaltových cyklostezkách skrz lužní lesy podél toku Moravy. Trasa je velmi vhodná pro rodiny s dětmi, i ty menší budou místy moci jet samy.

Již od náměstí v Litovli je značena CT 51, jež vás nasměruje na východ směrem k lužním lesům podél Moravy. Její značení se souběžnou červenou TZ a naučnou stezkou Luhy Litovelského Pomoraví vás bude provázet po velkou většinu cesty až do Horky nad Moravou. Zatím otevřenou krajinou pojedete až k samotě Karlov, kde se cesta stočí vlevo již k lesu. Jím také dojedete k rozcestí Most přes Bahenku, i za ním se ale budete držet téhož značení a pokračovat doprava ke Lhotě nad Moravou. I na zdejším rozcestí se budete držet značek, pojedete tedy doleva, do vsi nedojedete. Okrajem lesa, podél Mlýnského potoka, pokračujete na Hynkov, přes něj stále podle značení a pak i dále, opět přes les. Rozcestí U Tří mostů projedete podle značení rovně, ještě půldruhý kilometr stále rovně a pak vás značení CT 51 navede odbočením doleva. Červená TZ a NS vede rovně, dále po nich nepojedete, CT 51 vás dovede do Lhoty i přes ni. Ke konci vsi se stáčí doprava, ale v tomto bodě i ji opustíte a neznačenou ulicí pojedete zatáčkou naopak vlevo na Chomoutov. Po půl kilometru se přidá i značení TZ 6027, neznačený úsek je tedy velmi krátký. Podle značení pak budete pokračovat dále na jih k Poděbradskému jezeru, na parkovišti na ním ale již pojedete doleva a CT tak opustíte, vodítkem vám nyní bude NS Kol kolem Olomouce. Ta vede přechodně po travnatých pěšinách, ale záhy přejde opět na asfalt a dovede vás k severnímu okraji Olomouce. Zde je lépe jet podle mapy, značení CT 51 je dvojznačné, CT vás dovede ke starému centru, ale ne až do něj. K ústředně položenému Hornímu náměstí nebo vlakovému nádraží trefíte podle městských ukazatelů.

Zajímavosti na trase:
Litovelské Pomoraví
Významným krajinotvorným prvkem Litovelska je bezpochyby řeka Morava. Ta vytváří při svém toku malebné meandry, podzemní krasové jevy a tím typický ráz krajiny patřící z velké části do CHKO Litovelské Pomoraví. Chráněná oblast byla vyhlášena v roce 1990, řadí se mezi nejmenší u nás, zaujímá okolí toku Moravy s přilehlými lužními lesy rozprostřené v rovinatém kraji od Olomouce až k Mohelnici. Pozoruhodnou mokřadní krajinu podél původního koryta Moravy obývají četné chráněné živočišné a rostlinné druhy.
Uprostřed Litovelského Pomoraví leží královské město Litovel.

Litovel
Pokud někdy zaslechnete název Hanácké Benátky, pak vězte, že řeč je o městě Litovel. Toto označení dostalo město díky své poloze uprostřed vodních toků a šesti ramen řeky Moravy. Poblíž někdejší osady bylo Přemyslem Otakarem II. roku 1256 založeno královské město Litovel, jehož obyvatelé měli původně střežit brod přes řeku na cestě z Moravy do Čech. Litovel vybudovali němečtí kolonisté.
Město vzkvétalo, první škola zde byla zřízena již ve 14. století. Pro svou katolickou orientaci byla Litovel dobyta husitskými vojsky, dvakrát obsazena a vydrancována švédskými vojsky. V době rekatolizace se město stalo opět německou enklávou. Další rozvoj přinesly Litovli až správní reformy v 19. století a příliv bohatých hanáckých rodin. Tak kromě pivovaru vznikla mimo jiné Rolnická záložna a Rolnický akciový pivovar.

Kontakty:
Správa CHKO Litovelské Pomoraví   
Husova 5, Litovel
Tel.: +420 585 344 156, 585 344 157
litpom@nature.cz, www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

Turistické informační centrum Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
Tel.: +420 585 153 111
info@bavi.cz, www.litovel.eu

Doprava:
Olomouc s Litovlí pojí vlakové spoje přes Červenku, jezdí každou hodinu kolem půli.

Tip:
Litovelské Pomoraví většinou navštěvují milovníci přírody, právě jim je určen tento tip. Je jím Chomoutovské jezero a přírodní rezervace na něm zřízená. Trasa jej míjí, podle mapky ale snadno trefíte. Jezero je rájem vodních ptáků a dalších vlhkomilných tvorů i rostlin, stojí za to.

23 km
Snadná

Body zájmu