Za perlami Olomoucka

Za perlami Olomoucka

Start: Olomouc, hl. n.
Cíl: Olomouc, centrum / nebo Šternberk
Délka trasy: 46 / 30 km
Čas: 2,5 - 5 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Cestovní, trekingové
Celkové převýšení na trase: 600 m
Možnosti občerstvení: Olomouc, Pavlovičky, Chválkovice, Samotišky, Svatý Kopeček, Dolany, Bělkovice - Lašťany, Domašov u Šternberka, Šternberk, (Bohuňovice)

Průběh trasy:
Olomouc, Pavlovičky, Chválkovice, Samotišky, Svatý Kopeček, V Hájku, Dolany, Bělkovice - Lašťany, Domašov u Šternberka, Šternberk - hrad, Šternberk - žst., dále buď zpět vlakem nebo po trase: Štarnov, Bohuňovice,  Hlušovice (okraj), Olomouc - Klášterní Hradisko, Olomouc

Popis trasy:
Výlet určený široké skupině výletníků vás zavede na olomoucký Svatý Kopeček a do Šternberka, půvabného městečka ležícího severně od Olomouce. Výlet lze absolvovat ve dvou délkách, v té kratší se jede ze Šternberka vlakem. Ti, kdo se budou chtít projet po rovinatém kraji Hané, je naplánována hezká cesta zpět.
 
Výhodným výchozím místem v Olomouci je tímto směrem hlavní vlakové nádraží ležící východně od starého centra města. Od semaforové křitovatky vpravo od nádraží (s nádražní budovou za zády) jeďte Jeremenkovou ulicí souběžně s tratí směrem na sever, přes malý kruhový objezd, po mostě přes Bystřici a pak stále rovně až do návazné Pasteurovy ulice. Na ní setrvejte, minete čerpací stanici a pak podjedete železniční trať. Za podjezdem je ještě přejezd, za ním na křižovatce jeďte doleva. Nyní jste v Pavlovické ulici, jede se stále rovně na sever necelý kilometr a pak, již ve Chválkovicích,  přijde za autobusovou zastávkou odbočení doprava do ulice Švabinského. Ta vás již vyvede za Olomouc a nasměruje ke Svatému Kopečku, který máte přímo před sebou. Tak po 2,5 km od Chválkovic dojedete do Samotišek ležících přímo pod Kopečkem, přes kruhový objezd jeďte rovně. Zde je již značena červená TZ, vede nejkratší cestou nahoru. Je zde však potřeba zdolat schody; pokud s sebou máte děti, přívěsy za kolo apod., patrně uvítáte pohodlnější cestu o něco více vpravo, Kopeckou ulicí. Obě cesty vás vyvedou nahoře na Svatém Kopečku, k bazilice nelze netrefit.
Další cesta od baziliky Navštívení Panny Marie povede kolem zoologické zahrady. K ní trefíte podle ukazatelů snadno, dále se budete držet značení CT 6103, příp. dočasně i červené TZ. CT vás dovede lesem v postupných klesáních do Dolan, kde přejdete na CT 6102 a po ní se vydáte směrem na sever, na Bělkovice-Lašťany. Zde se obcí jede zhruba rovně, tj. po CT 6129. Ta vás povede postupně k lesu ve svazích Komolé a Vlčí hory, vyjedete po ní až do Domašova, kde se na návsi dáte doleva po červené TZ. Vede po silnici, tedy zatím, a na silnici také zůstanete. Stoupání máte již za sebou, stále z kopce pohodlně dojedete až do Šternberka.
Ve Šternberku máte na výběr ze dvou variant:
Kratší variantu cesty zvolíte směřováním k vlakovému nádraží, odkud dojedete zpět do Olomouce. Doporučujeme samozřejmě předtím navštívit zdejší hrad a prohlédnou si město, k vlaku trefíte snadno.
Delší varianta vede také kolem nádraží, ovšem pokračuje pak dále na jih po CT 6107 a za přejezdem doleva po CT 6104. Těsně podél železniční trati na Olomouc pak budete směřovat podle tohoto značení na nedaleký Štarnov, kde se budete stále držet značení a odbočením doleva projedete přes ves. Kolem zdejší vlakové zastávky pokračujete dále po CT 6104 na jih do Bohuňovic, kde se již značení CT změní na 6029. Stále rovně, ke konci vesnice tedy pojedete po ní kolem Hlušovic a pak opět podél kolejí již k severnímu okraji Olomouce, části Černovír. Dojedete až ke Klášternímu Hradisku, podle značení CT 6029 přejedete mostek a tak dospějete až k mostu přes Moravu se světelnou křižovatkou. Odsud máte staré centrum Olomouce vpravo, příp. hlavní vlakové nádraží naopak vlevo, po 400 m již cestu budete znát.

Zajímavosti na trase:
Olomouc
Bývalé hlavní město Moravy je dodnes její perlou. Po Praze je také nejvýznamnější památkovou rezervací s nepřeberným množstvím krásných a hodnotných památek. První slovanská a keltská sídliště se zde nacházela již od 6. století, ve středověku byla Olomouc významným křesťanským centrem a později i sídlem arcibiskupství.
Památky Olomouce nelze ani vyčíst; nejvýznamnějšími jsou však například na Horním náměstí stojící goticko-renesanční radnice ze 14 stol. s orlojem a věží, též nedaleký sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO), Přemyslovský románský palác z 12. století, nebo arcibiskupství s konsistoří ve slohu barokním, klasicistním a secesním. Dále nelze opomenout novogotickou katedrálu sv. Václava, jejíž jižní věž vysoká přes 100 m je nejvyšší kostelní věží na Moravě; dále kapli sv. Anny, chrám sv. Mořice s největšími varhanami v celé střední Evropě, Klášterní Hradisko (největší evropský premonstrátský klášterní komplex, dnes nemocnice), nebo kostel sv. Michala s bývalým dominikánským klášterem ze 17. století.

Svatý Kopeček
Na vršku nedaleko Olomouce můžete navštívit velmi známý premonstrátský klášter a baziliku Navštívení Panny Marie vystavený v roce 1679, jehož hlavním architektem byl G. P. Tencalla. Je jednou z nejvýznačnějších katolických památek na střední Moravě. Klášter byl zrušen v roce 1950 a znovu obnoven roku 1990. V roce 1995 jej navštívil papež Jan Pavel II. Je také krajinnou dominantou viditelnou z Olomouce i vzdálenějších míst.

Kontakty:
Hrad Šternberk
Tel.: +420 602 543 562
hrad.sternberk@email.cz, www.hrad-sternberk.cz
GPS: 49°43'58.857"N, 17°18'6.819"E

Městské informační centrum Šternberk
ČSA 113/19
Tel.: +420 587 571 243, 730 191 120
mic@mkzsternberk.cz, www.mkzsternberk.cz

Informační centrum města Olomouce
Horní náměstí 583
Tel.: +420 585 513 385
infocentrum@olomouc.eu, www.tourism.olomouc.eu

Užitečné informace o Svatém kopečku, o jeho bazilice Navštívení Panny Marie i Zoo, naleznete na www.svaty-kopecek.cz.

Doprava:
Trasa je navržena jako okružní, ovšem lze ji absolvovat i v kratším provedení, s cestou ze Šternberka zpět vlakem. Obě města pojí přímá rychlíková trať.

Tip:
Ze Svatého kopečku a zvláště jeho rozhledny je hezká vyhlídka do celého okolního kraje. Doporučujeme proto s sebou vzít dalekohled nebo fotoaparát s dlouhým ohniskem.

46 km
Střední

Body zájmu