Rájem cyklistů do Náměšti a na hrad Bouzov

Rájem cyklistů do Náměšti a na hrad Bouzov

Start a cíl: Olomouc - Čechovy sady
Délka trasy: 80 km
Čas: Celodenní výlet h
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Cestovní, trekingové
Celkové převýšení na trase: 800 m
Možnosti občerstvení: Olomouc, Topolany, Ústín, Těšetice, Loučany, Náměšť na Hané, Bílsko, Loučka, Slavětín, Bouzov, Podolí, Bílá Lhota, Mladeč, Litovel, Lhota n/M, Náklo, Příkazy, Olomouc

Průběh trasy:
Olomouc, Topolany, Ústín, Těšetice, Loučany, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Cakov, Bílsko, Loučka, Slavětín, Kovářov, Hvozdečko, Bouzov, Podolí, Hrabí, Bílá Lhota, Mladeč, Nové Zámky, Litovel, Most přes Bahenku, Lhota n/M, Náklo, Příkazy, Olomouc

Popis trasy:
Celodenní, náročný a krásný výlet vás z Olomouce po silnicích zavede do krásné Náměšti, ke známému a neméně krásnému hradu Bouzov, k Mladečským jeskyním i do Litovle a Litovelského Pomoraví. Poslední úsek od Litovle lze dojet vlakem, viz Tip.

Výchozím místem trasy jsou v tomto směru nejlépe Čechovy sady, popř. vlaková zastávka Olomouc - město. CT 6025 vede ulicí Na Vozovce odsud na západ, stále se držte jejího značení až do předměstí Neředín a pak i dále kolem olomouckého letiště. Za ním vás převede nadjezdem přes dálnici a i dále povede po silnicích přes Topolany, Ústín, a cesta povede stále rovně i na Těšetice. Přes sousední Loučany tak dojedete až do Náměšti na Hané, kde jistě doporučujeme navštívit zdejší Horní zámek a pak pokračovat nadále podle značení CT 6025 na Nové Dvory, Cakov, Bílsko, Loučku a Slavětín. Za Slavětínem můžete buď zůstat na této trase až do Bouzova, nebo zvolit mírně kratší vedení přes Kovářov - v tom případě neodbočujte podle značení CT 6025 po kilometru za Slavětínem doleva. Od Kovářova se jede přes Hvozdečko na Bouzov jen rovně, ke hradu viditelnému ze širokého kraje zde nelze netrefit.
Cesta od Bouzova vede podle značení CT 512. Projedete Podolím, doprava po okraji Hrabí, až do Bílé Lhoty. Zde vede CT doleva, vy jeďte rovně. Nejkratší cestou, neznačenou silnicí tak dorazíte do Mladče, kam vás z hlavní navede ukazatel směrem doleva. Známé Mladečské jeskyně zde budete těsně míjet, vaše další cesta pak povede po CT 6033 na Nové Zámky. Na tamní křižovatce odbočete doprava, tedy již po CT 51, směrem na již nedalekou Litovel. Na hlavní, Uničovské ulici, na níž vás nakonec CT 51 vyvede, můžete odbočit buď doleva na Červenku, pokud budete chtít dojet do Olomouce vlakem (viz Tip), nebo doprava pro další pokračování na kole. Přes centrum města můžete projet stále za doprovodu CT 51, které se budete držet i první kilometry za Litovlí až ke Lhotě nad Moravou. Provede vás tak částí Litovelského Pomoraví lužními lesy, již po CT 6056 dojedete do Lhoty n/M, pak Nákla a nakonec Příkaz. Pojedete kolem zdejšího Hanáckého skanzenu, na první křižovatce za ním odbočte doprava, kolem MŠ, přejedete hlavní silnici a podjedete dálnici. Cesta zde není nijak značena, ale za dálničním podjezdem stačí doleva opsat tvar "U", tedy přejet koleje a za nimi pak zprvu podél dálnice směřovat již posledním úsekem na Olomouc. Vedlejší silnice se brzy od dálnice odloučí, pojedete přímo na jih a po 3 km před Vojnicemi spatříte odbočení doleva podle CT 6025a. Odbočte tedy, tato trasa vás dovede k západnímu okraji Olomouce, u točny tramvají v Neředíně již budete cestu do centra města znát.

Zajímavosti na trase:
Hrad Bouzov
Bouzov patří mezi nejznámější moravské hrady, je hezky dochovaný a velmi působivý. Však i proto jste jeho typickou siluetu měli možnost vidět v nejedné české pohádce. Od konce 15. století také patřil řádu německých rytířů, v jejichž držení byl až do r. 1939, kdy připadl Protektorátu Čechy a Morava. Po druhé světové válce hrad převzal Československý stát, ve státní správě je dosud. V roce 2004 se na hradě natáčel německý film Napola, dále například pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci,
Princezna Fantaghiro nebo pokračování seriálu Arabela.

Hanácké skanzen Příkazy
Na Kameníčkově gruntě v Příkazech je dnes zřízen hezký hanácký skanzen. K vidění je zde nejen tradiční hanácká architektura, ale také historické předměty denní potřeby Hané na přelomu 19. a 20. století. Skanzen byl otevřen v roce 1994 a kromě stálé expozice nabízí návštěvníkům v průběhu roku folklorní akce s předváděním starých řemesel a technik.

Náměšť na Hané
V dnešní Náměšti budete patrně obdivovat především zdejší barokní Horní zámek, obklopený kruhovým francouzským parkem, hostící také proslulou sbírku zlatých kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Osídlení se však na území dnešní Náměšti vyskytovala již ve velmi dávných dobách, nalézáme zde stopy sídlišť až z období neolitu (4. tisíciletí př. n. l.), jedná se tedy dokonce o jedno z nejvýznamnějších sídlišť tohoto typu pozdní doby kamenné v celé střední Evropě.

Kontakty:
Turistické informační centrum Litovel
Nám. Př. Otakara 778/1b
Tel.: +420 585 153 111
info@bavi.cz, www.litovel.eu

Hrad Bouzov
Tel.: +420 775 888 960
bouzov@olomouc.npu.cz, www.hrad-bouzov.cz

Hanácké skanzen Příkazy
Příkazy 54
Tel.: +420 776 576 598, 724 592 675
svec@olomouc.npu.cz, www.hanackeskanzen.cz

Doprava:
Olomouc je velmi dobře dostupná vlakem, autem lze parkovat např. u žst. Olomouc - město ležící 100 od výchozího bodu trasy.

Tip:
Poslední úsek cesty od Litovle k Olomouci můžete dojet i vlakem. nejlépe z Červenky ležící 3 km severně od Litovle, tudy vede přímá trať. Trasa se vám tak zkrátí přibližně o 20 km, ale přijdete o návštěvu hezkého Hanáckého skanzenu v Příkazech.

80 km
Obtížná

Body zájmu