Krajem Kroměříže

Krajem Kroměříže

Start a cíl: Kroměříž, Velké náměstí
Délka trasy: 42 km
Čas: 3 - 5 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Celkové převýšení na trase: 200 m
Možnosti občerstvení: Kroměříž, Chropyně, Břest, Němčice, Rymice, Holešov,  Količín, Pravčice, Hulín, Bílany

Průběh trasy:
Kroměříž, Miňůvský most, Chropyně, Břest, Němčice (okraj), Rymice, Holešov,  Količín, Pravčice, Hulín, Bílany, Kroměříž

Popis trasy:
Snazší, rovinatý a na zajímavosti po cestě zaměřený výlet Kroměřížskem vás cestou necestou zavede do Chropyně, Rymic a Holešova. Na malém území tak spatříte zámek, větrný mlýn, stará selská stavení i slavnou židovskou synagogu.

Od kroměřížského Velkého náměstí se směrem na Chropyni vydejte po modré TZ. Ta vás nejkratší cestou vyvede z města na sever, pak po značce podjedete dálnici a necháte se jí dále vést i za vodní elektrárnou po lučních a polních pěšinách. Úzká cestička vás nakonec dovede k mostku, ten přejedete, a i nadále po modré pokračujete až do Chropyně. Do městečka dojedete okolo rybníka, i Chropyní projede po modré. Značka vás provede městem, za sluneční elektrárnou se již jede po polní cestě. Kolem lesíka dojedete do Břestu, po modré projedete i jím. Na konci vsi ale, u nádraží, pojedete již přes přejezd rovně, nikoliv dále po značce. Neznačeným, 3,5 km dlouhým silničním úsekem tak budete stále rovně směřovat na sousední Němčice. Zde přijde odbočení u kapličky doprava na rovněž neznačenou užší asfaltovou silnici směřující na jihovýchod, nejkratší cestou na Rymice. Po dalších 3,5 km jízdy po asfaltce mezi poli dorazíte do vsi, přivítá vás silueta větrného mlýna se zdejším malým skanzenem. Od Rymic je to do Holešova, co by kamenem dohodil, po hlavní silnici vás dovede CT 5033A. Po ní se dostanete až do centra, CT 5033 vás zavede až těsně k Šachově synagoze.
Poslední úsek od Holešova do Kroměříže si, v případě potřeby, můžete zkrátit vlakem, jezdí přímo (viz oddíl Doprava). Na kole se jede úvodní úsek po stejné trase zpět až k mostu přes Rusavu, kudy jste přijeli, po jejím levém břehu vede CT 5033 na západ na Količín a pak dále Pravčice, Hulín a Bílany. Ty jsou již poslední vsí před Kroměříží, za mostem přes Moravu je již značena namísto CT jen modrá TZ. Je to táž modrá, po které jste z centra vyjeli, nyní vás do něj dovede.

Zajímavosti na trase:
Kroměříž
Jeden z moravských architektonických skvostů a též biskupských sídelních měst je zmiňován již v roce 1290, byť první zmínky o zdejším osídlení jsou mnohem starší. Město bylo za husitských válek jako jedno z mála na Moravě na straně utrakvistů a své role hrálo i jak v pozdějších bojích Jiřího z Poděbrad proti Uhrům, tak i v třicetileté válce, kdy bylo Švédy téměř zničeno. V roce 1848 se město stalo důležitým politickým centrem, ve kterém zasedal rakouský sněm, kterého se účastnily i takové osobnosti, jako Palacký, Rieger, Havlíček a další.
Mezi nejznámější městské památky dnes patří především barokní zámek vyhlášený za národní kulturní památku uchovávající mimořádně cenné sbírky a interiéry. Patří k němu rovněž velmi ceněná Podzámecká zahrada v anglickém slohu. Pod ochranou UNESCO se nachází Květná zahrada v italském stylu s 244 m dlouhou kolonádou lemovanou sochami antických bohů a postav historie a bájí, s centrálním rotundou v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů.
Z dalších památek Kroměříže jmenujme alespoň kostel sv. Mořice, piaristický kostel sv. Jan Křtitele, renesanční radnici, morový sloup na Velkém náměstí od neznámého autora, či sousoší na Riegerově náměstí.

Chropyně
Nezvyklé jméno Chropyně se patrně odvozuje od Chropovy tvrze s přilehlou osadou, o které nacházíme první zmínky z roku 1261. Nejznámější zdejší památkou je jistě renesanční zámek, jenž byl vybudován v letech 1552–1580, a který ještě v roce 1831 došel empírových stavebních úprav. Náleží k němu také rybník, který se jako jediný dochoval z celé soustavy, která zde  v minulosti existovala. Zámek nabízí mimo jiné také expozici o dějinách Chropyně a okolí již od pravěku, ale také o místním rybníkářství a lidové kultuře.
Chropyně je také spojována se jménem krále Ječmínka, syna zdejšího krutého zámeckého pána, který velmi týral svou ženu, až utekla a v poli ječmene porodila syna. Ten se stal symbolem ochránce Moravy, které podobně, jako v Čechách Blaniční rytíři, přijde na pomoc v době největšího ohrožení.

Kontakty:
Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115/1
Telefon: +420 573 321 408, 777 671 116
infocentrum@mesto-kromeriz.cz, www.kromeriz.eu

Zámek Chropyně
Nám. Svobody 30
Tel.: +420 573 355 074, 734 173 890
muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz

Soubor lidové architektury Rymice u Holešova
Rymice čp. 104, Holešov
Tel.: +420 573 395 238, 734 173 889
muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz

Městské informační centrum Holešov
Nám. F. X. Richtra 190
Tel.: +420 573 395 344
mic@mks.holesov.cz, www.holesov.info

Doprava:
Poslední úsek od Holešova si můžete zkrátit vlakem, s Kroměříží jej spojuje  přímá vlaková trať.

Tip:
Chropyňský rybník a jeho těsné okolí je přírodní památkou, hnízdištěm několika druhů vodních ptáků. Okolo něj je proto zřízena krátká naučná stezka, jako pěší zpestření výletu ji pozorným návštěvníkům můžeme jen doporučit.

42 km
Střední

Body zájmu