Skutečná i pohádková bašta loupežníků

Zbirohy, skutečná i pohádková bašta loupežníků

Jak se k cíli dostat: Pěšky, přiblížit se lze buď vlakem do Malé Skály nebo autem do obce Zbirohy. Pro kola není cesta právě vhodná.
Poloha cíle: Zřícenina Zbirohy
Doporučené výchozí místo: Malá Skála
Možnosti občerstvení v cíli: Nejsou, občerstvení bez problémů naleznete v Malé Skále

Charakteristika: Cesta na Zbirohy je především výletem do krásné přírody Českého ráje, s možností výběru několika velmi pestrých tras od velmi krátkých až po náročnější, vedené přes nedaleké skalní bludiště okolo Kalicha.

Ke Zbirohům, dnes již zřícenině někdejšího menšího hradu čnícího vysoko nad údolím snadno trefíte buď od Malé Skály po zelené TZ, nebo po témže značení z druhé strany přímo z obce Zbirohy. Pověst o duchovi černého rytíře nám nepraví, kdy přesně se na hradě zjevuje, ale snad kdykoliv, prý v podobě prchavého obláčku. Zbirohy jsou krásné jak na jaře či v létě, ukryté v bohaté zeleni okolních listnatých stromů, na podzim v záplavě barev, ale i zimě, kdy působí poněkud tajemně.
A odkud že se na Zbirozích vzal přízrak rytířův? V dávných, neklidných časech husitských válek na hradě žil pán stojící proti husitským vojskům. Dalo se tedy čekat, že jednoho dne ke Zbirohům jejich vojska přitáhnout, aby jej dobyli a odpor zlomili. A stalo se tak, nevíme přesně kdy, ale husité hrad oblehli.  Boje trvaly dlouho, štěstí se neklonilo ani na jednu stranu. Až jednoho dne prý přijel k dobývanému hradu neznámý černý rytíř v doprovodu dalších odvážných a udatných mužů, kteří se přidali k husitům. Z rytíře šel na obránce strach, jeho černé brnění i vraný kůň se nedalo přehlédnout, ale nikomu se nedařilo jej zabít. Postupně už začali obránci věřit, že je z jiného světa, i v jeho rudém chocholu na přilbici spatřovali příznak své vlastní krve, kterou brzy prolijí.
A čeho se báli, stalo se. S pomocí cizího rytíře hrad skutečně brzy padl, obránci byli povražděni. Husitská vojska odtáhla, byla spokojena se zničením odporu, a sídlo připadlo rytíři.  Nebyl to však člověk dobrého srdce, počal kraj sužovat a plenit, jako hrad prve vyplenil. Jeho činy byly tak hrůzné, že v i čase války se donesly až do Prahy k uším krále Zikmunda stojícího proti husitům. Král dal proto vyslat vojsko, aby řádění loupežníků ukončilo a hrad rozvrátilo, aby už žádný odpor ani loupežník v něm nemohl sídlit. A tak Zbirohy roku 1422 obklíčila vojska královská, hrad vypálila i s jeho osádkou. Smrt v plamenech prý nalezli všichni, i cerný rytíř. Podle pověsti však kvůli hrůzným činům, kterých se hradní pán za života dopouštěl, jeho duše nemohla nalézt ani po smrti poklidu. Zpočátku se prý za jasných nocí, když byl měsíc v úplňku, v rozvalinách zjevoval jeho duch sedící na černém koni. Prý se tak stávalo ale i ve dne, jen byl téměř neviditelný a mizel i při malém vánku. Jen o měsíčných půlnocích ale prý bývá z hradu slyšel teskné volání o pomoc a klapání koňských podkov.
Těžko říci, jestli se na Zbirozích nějaký přízrak objevuje či nikoliv. Hrad na vás ale téměř jistě bude působit velmi příjemně, patrně svým zasazením do nádherných lesů a pískovcových skal. 

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Okružní žlutá turistická značka po skalním bludišti Kalich vede jen asi kilometr od Zbirohů a je výborným zpestřením pro ty, komu nevadí chodit po ne právě rovných skalních schodech, průchody, soutěskami a skalních blocích u vyhlídek. Cesta je bezpečná, jen doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dětem.

Pověsti o loupeživých rytířích
Poměrně mnoho hradů bylo v naší historii dočasně obýváno loupežníky nebo jinými obyvateli podobného způsobu života. Mohli jimi být jak právoplatní majitelé hradů, kteří jen neměli dostatečně velká panství, která by je uživila, nebo, když byl hrad již opuštěn, jeho bezpečí často požívala všelijaká sebranka z okolí. Dělo se tak ponejvíce po válkách nebo obecně ke konci středověku, tedy v době, kdy již hrady byly opouštěny a panstvo dávalo namísto nim přednost daleko pohodlnějšímu a modernějšímu bydlení v zámcích. Loupežníci z opuštěných hradů i rytíři, kteří stará sídla doposud obývali, často byli pro poddaný lid postrachem a není tedy divu, že o nich vznikaly četné báchorky. Zpravidla měly základ v reálných postavách, například v existenci skutečné postavy, která lid sužovala, ale nezřídka postupně přecházely až do smyšlených podob. Tak se ze skutečného loupeživého hradního pána po jeho smrti stával bezhlavý hradní pán bloudící po nocích po hradbách již definitivně opuštěného sídla.

Doprava, užitečné informace:
Malá Skála je dobře dostupná rychlíkovými spoji na trase Praha/Turnov-Tanvald a nádraží je i výhodným výchozím místem pro cestu ke hradu.

Tip:
V Malé Skále doporučujeme neminout Boučkův statek. V krásném roubeném stavení naleznete kromě výborné hospody také infocentrum a galerii místního malíře Josefa Jíry.
Více na www.bouckuvstatek.cz nebo tel. +420 483 392 045.

10 km
Snadná

Body zájmu