Za frýdštejnským příběhem o Janovu proroctví

Za frýdštejnským příběhem o Janovu proroctví

Jak se k cíli dostat: Pěšky z Malé Skály, případně autem do stejnojmenné obce
Poloha cíle: Hrad Frýdštejn
Doporučené výchozí místo: Malá Skála, žst., nebo rozcestí Pod Pantheonem
Možnosti občerstvení v cíli: Ve Frýdštejně je penzion s restaurací, lepší možnosti nabízí Malá Skála

Charakteristika:
Frýdštejn leží nad Malou Skálou, která je dobrým výchozím místem pro malý výlet po této malebné části Českého ráje. Cesta, podle pohádkového příběhu vás totiž povede přes další hrad, Pantheon, který již z Malé Skály spatříte majestátně dohlížet na celé údolí Jizery pod ním. A není to ledajaký hrad, je největším skalním hradem u nás.

Příběh o Janově proroctví, který se s Frýdštejnem pojí, možná má nebo nemá něco tajemného do sebe. Kdo ví. Možná Jan skutečně prorokoval, možná se jen stal součástí příběhu docela světského. Ale nepředbíhejme vyprávění, vydejme se na cestu z Malé Skály nejprve k Pantheonu, velmi romantickému místu, skalnímu ostrohu s kaplí, kterou jste jistě již z vesnice v údolí viděli. Možná právě tudy šel podle pověsti kdysi Jan, chudý brusič kamenů, za úplňkové noci nahoru k již zřícenému Frýdštejnu. Vydal se hledat štěstí a naději na radu veterána z jakési hospody, když se mu svěřil se svým trápením. Jeho milou, Jitku, chtěli rodiče provdat někomu jinému, bohatému. Ne nuznému brusiči, který má sotva střechu nad hlavou, ale Jan Jitku miloval a tak se všecek smutný svěřil starému vojákovi. Ten mu poradil, aby za úplňku, který měl nastat již za tři dny, šel na Frýdštejn, že tam čerti nosí a shovávají poklad.
Jan, stejně jako vy, šel nejkratší cestou ke hradu, tedy patrně přes další hrad Vranov, později přejmenovaný na Pantheon. V noci, kdy měl na mysli jen, aby se s pokladem živ a zdráv vrátil, se jeho krásou sotva kochal, vy ale můžete. Z Pantheonu, který je dokonce nejrozsáhlejším skalním hradem vůbec na našem území, se vám nabídne jedinečný výhled do údolí Jizery pod vámi. Vranov nebyl hradem příliš významným, pochází až z počátku 15. století a o sto let později byl již pustý. Své slávy se však teprve měl dočkat v období romantismu, kdy jej znovuobjevil textilní magnát a povahou romantik František Zachariáš Römisch. Ten zde vytvořil nebo dal vytvořit pomníky oslavující významné spisovatele, básníky, hrdiny a české panovníky - tedy celý panteon osobností českého národa. Ale zpět k našemu Janovi.
Jan došel o půlnoci na Frýdštejn, strachy bez sebe, a jal se pátrat po pokladu. A skutečně, měsíc mu zanedlouho propadlým stropem starého sklepení posvítil na hromadu zlaťáků ve velkém pytli. Mladík na nic nečekal, popadl pytel a jak mohl, pelášil s ním pěšinou od hradu co nejdále. Měl ale takový strach, že při prvním zvuku, který z nočního lesa zaslechl, se zděsil, že ho čerti pronásledují, a pytel zahodil do rokle. Utíkal, co mu nohy stačily, zpátky do vesnice.
Ráno, celý nešťastný, vyprávěl tu příhodu své milé Jitce. Ta se velmi podivila, ale divit se měl také Jan. Jitka jej nemilovala tak, jak si myslel, byl pro ni jen chudák, kterého by si za nic nevzala. Hned, jak mohla, pověděla tedy tu novinu svému druhému nápadníkovi, tomu bohatému, synu mlynáře. Ten na nic nečekal a hned se vydal pytel v rokli hledat. Nehledal dlouho, rokli po cestě mezi Vranovem a Frýdštejnem uvidíte, a pytel tam skutečně ležel. Mladý mlynář se zaradoval, bohatství našel a soka se zbavil, a radostně spěchal do vesnice. Když to Jan zjistil, hned věděl, odkud vítr vane, že miloval proradnou děvčinu. V žalu jí tedy řekl, že si bohatství neužijí a dokonce, že i ze svatby sejde. Jitka se mu však vysmála, však veselka měla být již za několik málo dní, a poklad byl hezky pod zámkem v truhlici. Jaké však bylo překvapení všech, i Jana, když skutečně hned na druhý den přijeli drábové a odvedli Jitčina nápadníka k výslechu a do žaláře. Nedávno totiž byl vyloupen nedaleký rohozecký zámek a pátralo se po zloději. Mladý mlynář, kterému hrozila šibenice, všechno přiznal. Vrchnost mu uvěřila, obvinění ho zbavila, ale peníze skutečně pocházely ze zámku. Kdo ví, který čert je na Frýdštejn odnesl, ale jak rychle přišly, z mlynářské truhly zase odešly. A mlynář měl takovou ostudu, že ze svatby skutečně sešlo.
Na Frýdštejně už asi žádný poklad není, ten čertovský už svého pána našel. Po cestě skrz Pantheon půjdete ale skutečně pohádkovým okolím, stále po červené značce až přímo k Frýdštejnu. Zpět do Malé Skály je to nejkratší po stejné trase, ale pokud budete chtít, můžete si udělat okruh přes blízkou Kopaninu (po modré) a přes Bobov (po zelené), neujdete víc než 8 km.

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Rozhledna Kopanina leží jen asi 1,5 km od Frýdštejna po modré TZ. Tato "cihlová kráska mezi českými rozhlednami", jak se jí právem říká, je 18 m vysoká, vystavěna byla již roku 1894 z iniciativy turnovského turistického spolku. Její architektonické řešení bylo a dodnes je skutečně velkolepé; v době výstavby byla věž zakončena cimbuřím opatřeným litinovou předprsní, po úpravách v roce 1936 byl vyhlídkový ochoz zastřešen a opatřen prosklenou  nástavbou. Z rozhledny přehlédnete značnou část Českého ráje, Jizerských hor, Krkonoš i Českého středohoří na druhé straně.  Rozhledna je přístupná celoročně po domluvě ve stavení č. 2 v osadě Kopanina, kde se půjčují klíče.

Pověsti o lupech ukrytých na zaniklých hradech
Historie zná četné případy, kdy byl v hradních zříceninách nalezen poklad zřejmě mladší, než byl hrad sám. Nebo byl neznámého původu a k domyšlení jeho příběhu byl již jen kousek. Nebyl-li to sám hradní pán, pak to mohl být jeho přízrak, nebo člověk. A pravdou je, že na pustém hradě by nikdo jiný z lidí, než loupežník - ať již v obleku loupežnickém či panském - nikdo poklad neschovával.

Doprava, užitečné informace:
Do Malé Skály se lze dobře dostat vlakem z Turnova, Tanvaldu nebo i Prahy. V případě, že přijedete vlastním autem, doporučujeme jej nechat rovněž v Malé Skále a vyjít na Frýdštejn pěšky, Pantheon byste jinak minuli.
Infocentrum v Malé Skále naleznete v Boučkově statku těsně u mostu, nelze jej minout.

Tip:
Výlet můžete případně spojit s dalším věnovaným blízké zřícenině Zbirohy.

10 km
Snadná

Body zájmu