Hora s tajemnými silami a skutečnými poklady

Kozákov, hora s tajemnými silami a skutečnými poklady

Jak se k cíli dostat: pěšky, na kole, vlakem, autem
Poloha cíle: Vrch Kozákov
Doporučené výchozí místo: Pro pěší - Klokočí, Loktuše, Radostná p/K., pro cyklisty Semily, Železný Brod, Turnov, Malá Skála
Možnosti občerstvení v cíli: V restauraci Riegrova chata na vrcholu Kozákova nebo stánek vedle chaty

Charakteristika:
Na Kozákov vede bezpočet cest, pro pěší turisty i cyklisty se tak nabízí velmi mnoho variant výletů od snadných až po náročné. Vybrat si můžete podle toho, jak moc chcete tento kraj a horu poznat, lze ale samozřejmě i vyjet autem až na vrchol a jen sejít krátkou cestou po pěšině třeba k lomu.

Kozákov je znám především svou spojitostí s drahokamy a polodrahokamy, které se na něm již od dávných dob nacházejí. Vyskytují se tu ametysty, záhnědy, citríny, chalcedony, acháty, jaspisy i karneoly. Kolem nálezů těchto pokladů se přirozeně vytvořila celá řada pověstí a mýtů, o kterých si nyní povíme. Při své cestě za nimi ale můžete Kozákov sami dobře poznat, ať již samotnou cestou k němu podle vašeho výběru, nebo třeba v malém lomu, který na hoře dodnes je a kde si můžete sami zkusit nějaký menší poklad najít a dokonce vybrousit v místní brusírně.

Nejpre si ale povězme příběh o tom, jak Kozákov přišel ke svému jménu. Pověst se totiž pojí právě s drahými kameny, které zde byly objeveny – a jak jinak, nedopatřením, náhodou. Kdysi dávno už, ani nejstarší pamětníci nedovedou říci, kdy se tak stalo, malý pasáček prý na svahu kopce, jemuž se doposud říkávalo všelijak, pásl kozy. Nebyla to práce právě náročná, pasáček posedával, vyhlížel z hory do kraje pod sebou, a tu a tam jedním nebo druhým okem se poohlédl po stádečku. Kozy ale leckdy mají svou hlavu, ne a ne poslechnout, a chlapec měl s nimi často trápení  - když se některá z nich rozhodla spásat trávu zrovna tam, kam chodit neměla. Jednou se opět jedna z koz zaběhla, ten den již po několikáté. Pasáček jen viděl, jak mu mizí po cestičce kamsi do křoví u srázu, měl už běhání za kozou dost a tak po ní zlostně hodil první kámen, který mu přišel pod ruku. Hodil ale tak nešťastně, že kozu trefil a zabil. Polekal se velmi, věděl, že ho hospodář bude hubovat, ale bylo již pozdě. Šel kolem navíc pocestný, který celou příhodu viděl, šel ke koze a shledal, že kámen dopadnuvší pak na zem puknul a ukázal svůj drahocenný obsah. Pocestný hned pochopil, co našel, běžel s kamenem do vsi, a do večera již celé okolí vědělo, že hora ukrývá poklady a že se na to přišlo kvůli koze. A tak Kozákov přišel ke svému jménu i pověsti, jež se o něm právem traduje již po staletí.

Podle cesty, kterou k hoře zvolíte, si můžete prohlédnout například na západním svahu nacházející se masiv Drábovny s komorou vytesanou do skály nebo o něco níže ležící zajímavé pseudokrasové jeskyně. Naopak na jihovýchodní straně Kozákova, na modré značce, se nachází ono vyhlášené naleziště polodrahokamů - Votrubcův lom, a nedaleko též Radostná studánka prý s věčně ledovou vodou. Ta má být ledová proto, že se kdysi poblíž ní podle pověsti usadili tři železní muži, kteří velmi škodili zdejším lidem. Měli kouzelnou moc, prý dokázali dýchnout do studánky tak, že hned zamrzla i ve nejparnějším létě, a rozdrcený led z ní v podobě krup házeli ti muži do údolí pod horou, aby lidem zničili úrodu a vyhnali je tak z kraje. Zachránil je až obraz Panny Marie Radostné, který kdosi u studánky pověsil, a železným mužům tak zabránil v kouzlech.
V malém lomu patřícím jednomu ze starých zdejších usedlíků, panu Votrubcovi, si dodnes můžete za mírný poplatek zkusit najít nějaký ten drahokam. Nebo si alespoň v malé výstavní síni nějaké prohlédnout, všechny jsou z Kozákova.

Na závěr si můžeme povědět ještě další pověst o tom, odkud se drahokamy na Kozákově berou. I ona má svůj původ velmi dávno, v časech, kdy ještě jedily kočáry místo aut, a kdy panský hajný šel obhlédnout les a odpočinul si u studánky Radostná. Kde se vzali, tu se vzali, odkudsi přišli tři cizí muži, hajný jim nerozuměl ani slovo. Posunky ho ale požádali, aby šel s nimi. Šel, bál se, kdo cizinci jsou, utéci nemohl. Brzy došli k jakési jeskyni, vchodu do podzemí, který byl ale příliš strmý, aby do něj bylo možno jen tak vejít. Muži měli již připravený provaz, hajný a jeden z nich jej měli držet a další dva se spustili do tmy. Po nějakém čase opět vylezli s pytlem plným podivných kamenů – ale jaký kamenů! I hajný hned poznal, že jsou to drahokamy, které tu cizinci objevili. Byli to však muži spravedliví, za pomoc hajnému několik z nich dali a propustili jej. Hajný utíkal do vsi povědět všem, co se mu přihodilo. Lidé se velmi divili, pověst se hned roznesla po celém kraji. Brzy zástupy lidí mířily s lany na Kozákov, aby také sestoupili do jeskyně s pokladem, ale nikdo ji nenašel. Ani hajný, který znal horu dobře, jako by se vchod ztratil.

Pravdou je, že na Kozákově se drahokamy hledají již dlouho, na více místech, a úspěšně. Nikdo sice od těch dob nenalezl jeskyni vedoucí do srdce hory, ta ale lidem tu a tam vydá něco ze svého pokladu a možná i tajemství sama.

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Semily, městečko pod Jizerskými horami, jsou výhodným výchozím místem nejen pro tento výlet, ale do celé severní části Českého ráje. Z jeho památek doporučujeme shlédnout např. novorománský kostel sv. Petra a Pavla z let 1908-1911 postavený na místě kostela barokního, nebo barokní dům Vlkánovsko s pamětní deskou Františka Palackého. Semily jsou také rodištěm
politika Františka Ladislava Riegra (1818-1903), spisovatele Ivana Olbrachta (1882-1952) a rovněž působiště jeho otce Antala Staška.

Rotštejn
Zřícenina skalního hradu v Klokočkých skalách ležících asi 6 km východně od Turnova. Přístupný veřejnosti je až od roku 2001, do té doby byl ponechán ve značně dezolátním stavu.

Pověsti o pokladech ukrytých v jeskyních a skalách
Mezi nejtajemnější místa bezpochyby patří jeskyně a skalní úkryty. Tradují se o nich bezpočty příběhů, poklady se to v nich jen hemží. Reálně se ale spíše než poklady nacházejí staré kosti, kamenné nástroje, střepy, někdy i celé nádoby, tu a tam i něco vzácnějšího. Opravdové poklady jen zřídka, ovšem reálné nálezy nám mohou povědět příběhy stejně tajemné. Objevení těchto poněkud světských nálezů však obvykle nebrání lidové tvořivosti, aby se poklady staly ztracenými, aby je čerti ukryli v jiné jeskyni, nebo aby se na Velký pátek podle lidové tradice otevíraly skály a poklady vydávaly. Taková skála s pokladem se prý pozná podle světélek v předvečer Velkého pátku, tedy na Zelený čtvrtek, nebo podle zářícího kapradí kvetoucího jen mezi třetí a devátou hodinou odpolední.

Doprava, užitečné informace:
Nejbližší vlaková stanice ke Kozákovu je v Semilech (6 km), nebo v Dolánkách u Turnova (8 km). Nejsnáze je tedy přijet autem do některého z výchozích míst uvedených v úvodu trasy a jít pěšky, nebo se vydat na kole.
 
Tip:
Doporučujeme navštívit zmíněné muzeum drahých kamenů a také lom v Kozákově. Pana Votrubce naleznete na adrese Kozákov 20, nebo telefonu 481 320 108 a 608 352 190. Otevírací doba je celoročně, Po - Ne 10:00 - 17:00.

20 km
Střední

Body zájmu