Hrubá Skála a skalní město plné pověstí

Hrubá Skála a skalní město plné pověstí

Jak se k cíli dostat: vlakem, pěšky, na kole, autem
Poloha cíle: Zámek Hrubá skála
Možnosti občerstvení v cíli: Restaurace a občerstvení u zámku

Charakteristika:
Poměrně snadný výlet do půvabné přírody Českého ráje a procházkou nejhezčími místy hruboskalského skalního města. Můžete tak spojit návštěvu zámeckých nádvoří a těsného okolí zámku s nevšedními zážitky z krásných a tajemných zákoutí zdejších skalních labyrintů.

Již od prvního momentu, kdy vstoupíte do hruboskalského skalního města, na vás bezpochyby vdechne jeho nezaměnitelná atmosféra. Na našem území není mnoho míst, kde by vás obklopovaly do nebe se tyčící skalní věže, procházeli jste na krok úzkými, ale přitom několik desítek metrů vysokými soutěskami, a oblohu jste přitom viděli doslova zarámovanou pískovcovými útvary. Tyto skály zde stojí již od pravěku, před tisíci lety je již obývali lidé a během středověku zde vzniklo také několik hradů. Kromě Valdštejna jsou již zaniklé, ale přesto jejich ruiny pamatují dávno zašlé časy a příběhy, které vypráví svými siluetami v kraji.
Perlou skalního města i celé oblasti je bezpochyby hruboskalský zámek. I on pochází z dob dávno před tím, než získal svou renesanční a nakonec novogotickou podobu. Byl původně typickým skalním hradem zasazeným do bizardních skal, které přímo vybízejí k vyprávění pověstí, jež se zde měly v dávných dobách odehrát.
Jedna z nich vypráví příběh o hradním pánu a čertu. Dodnes na důkaz pravdivosti tohoto příběhu ční nedaleko Hrubé Skály skalní útvar pojmenovaný Čertova ruka. Můžete si ji dobře prohlédnout z vyhlídky Na Kapelu či U Lvíčka, ale i ze dna skalního údolí, červená značka vás po 2 km od zámku snadno dovede. Během cesty si povíme o cestě hradního pána, který se stejně jako vy dnes, před pěti sty léty také vydal do tehdy pustého skalního města. Vyšel prý až v podvečer jednoho teplého letního dne, ne však po hřebeni, ale přímo dolů mezi skály, kam se již snášela noc. Můžete sami zkusit, jak spletité skalní město působí na člověka za šera, je to i dnes velmi silný zážitek. Možná i vy spatříte světélka mihotající se nad borůvkovými keříky a kapradinami pod mohutnými skalními bloky, tak se to podle příběhu přihodilo i onomu pánu.
Bludná světélka, jak už tomu bývá, vedla pána hlouběji a hlouběji do skalního města, až mezi skalami spatřil oheň a u něj sedící postavu. Pán došel až k ohni, jiné cesty v té tmě již stejně nebylo. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že se do plamenů dívá sám pekelník. Odejít již bylo pozdě, pán si tedy dodal odvahy a přisedl. Čert neřekl nic, beze slova rozdal karty a vyzval svého hosta ke hře. V pánovi byla malá duše, ale co již měl dělat? Vzpírat se čertovi bál, vzal tedy karty a začali hrát. Šlechtic však byl dobrým hráčem, na hradě nemálo večerů a celých nocí proseděl s přáteli u stolu nad kartami, a tak se mu dařilo rohatého obehrávat. Když už čert neměl zhola nic, hráli o člověčí duši nebo volnost – a světe div se, pán i tentokráte vyhrál.
Když pekelník viděl, že je v koncích, strašlivě se rozzlobil, létal od skály ke skále, blesky a hromy za ním, jako by skály padaly. A některé spadly skutečně, jak do nich čert vrážel. Do jedné z nich ve vzteku zaťal své drápy a pak vztekle uletěl do horoucích pekel.
Pán viděl, že již počíná svítat, viděl také stopy ďáblovy ruky na skále. Vrátil se na hrad, pověděl svůj pozoruhodný příběh svým přátelům a od té doby lidé skálu pojmenovany Čertova ruka.

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Valdštejn (zřícenina hradu)
Červená TZ vás z Hrubé Skály po 4 km dovede až k částečně zachovalé zřícenině hradu Valdštejn. Je zasazen na římsách nad skalním městem, pojí se s ním rovněž nemálo pověstí a také zřejmě pravdivých příběhů – především o dravých ptácích, patrně orlech nebo supech, kteří v okolních skalách žili, a od kterých kraj osvobodil až odvážný loupežník.

Lázně Sedmihorky
Malé, malebné lázně Sedmihorky naleznete necelé 2 km po zelené TZ severně od hruboskalského zámku. Jsou vděčným cílem pro návštěvníky hledající poklidný odpočinek s možností občerstvení, spojené s nenáročnou a hezkou procházkou. Mimo pěší cesty jsou lázně dostupné též autem zhruba šestikilometrovou objížďkou přes Doubravici, Hrubou Skálu (obec) a Sedmihorky.

Pověsti spojované se skalními městy v Čechách
Skalní města na našem území, ale přirozeně i mimo ně, byla odedávna spojována s bezpočtem legend. Vznikaly v dobách, kdy lidé neměli ponětí o existenci pravěku, během něhož byl jejich kraj mořským dnem, a pozdější skalní věže se teprve utvářely zatím jako nánosy písku a jílu na dně oceánu. Jistě také přispěly podivuhodné nálezy všelikých otisků a zkamenělin dosud neznámých tvorů (např. trilobitů nebo jiných primitivních organismů nebo rostlin), které vyhlížely jakoby z jiného světa.
Skalní útvary, a zejména ty pískovcové, navíc často výrazně připomínají uměle vytvořené tvary, sochy, busty a podobně. Proto také často nesou lidská nebo zvířecí pojmenování, jako např. Kapela, Lvíček, Kočičí hlava a další. Nezřídka ale, a je tomu tak i v případě Čertovy ruky, současné tvary evokují lidskou představivost i přímo k hledání příčin vzniku těchto útvarů, samozřejmě za tehdejších znalostí. Nedivme se proto, když se v mapách setkáváme s dračími drápy, obřími hlavami, dírami do pekel a dalšími pohádkovými pojmy. Na druhou stranu, byla by škoda současná skalní města vnímat jen na pozadí geologie a z našeho pohledu omezeného lidského myšlení již minulých časů. Pozoruhodnou a mimořádnou atmosféru a jisté tajemno jim jistě nelze upřít.

Doprava, užitečné informace:
Nejbližší vlakovou stanicí jsou Karlovice-Sedmihorky, leží necelý kilometr od Lázní Sedmihorky a 2,5 km od hruboskalského zámku (hezkou pěší cestou). Autem lze dojet až na místo, parkování je placené a v letní sezoně je třeba počítat s velkým zájmem návštěvníků.
Hruboskalský zámek nemá přístupné interiéry, ty slouží jako hotel. Můžete však si volně prohlédnout obě jeho nádvoří a vystoupit na zámeckou věž, ze které se vám nabídne jedinečný výhled na téměř celý Český ráj.
 
Tip:
Doporučujeme po cestě po hřebeni a červené TZ odbočovat ke značeným vyhlídkám na skalní město. Nabídnou vám jedinečné pohledy na skalní labyrinty, jež si později můžete i z opačného pohledu, z někdejšího dna mezi skalami.

15,5 km
Střední

Body zájmu