Velký okruh kolem podtroseckých rybníků

Velký okruh kolem podtroseckých rybníků
Cyklistický nebo pěší výlet pod Troskami

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo (resp. terénní kočárek, pes)

Trasa:
Borek, žst., Rokytnický rybník, rybník Hrudka, Vidlák, Věžické údolí, Věžický rybník, U Přibyla, Podsemínský mlýn, Nebákov, Nad Nebákovem, Troskovice, Borek, žst.

Délka trasy: 17 km
Čas: 3 - 8 h
Celkové převýšení: 180 m
Start a cíl: Borek, žst.
Možnosti občerstvení: Borek, Vidlák, Nebákov, Troskovice

Charakteristika:
Výlet můžete absolvovat na kole, ale v popisu trasy zmíníme i možné zkratky a zajímavosti pro pěší. Během cesty uvidíte téměř všechny z osmi podtroseckých rybníků a můžete se i vykoupat.

Žlutá turistická značka, po které v úvodním úseku pojedete, je značena již od nádraží v Borku. Necelý kilometr se jede ještě po silnici a pak již po pěšině. Záhy míjíte první dva z podtroseckých rybníků po levé straně; jsou to Rokytnický rybník a rybník Hrudka. Cesta vede stále po rovině a dovede vás až k Vidláku, dalšímu z rybníků, ale také stejnojmenné známé restauraci, parkovišti a tábořišti.
Od Vidláku cesta dále pokračuje po žluté značce vedené vlevo od restaurace. Jede se není po lesní cestě, místy přes kořeny. V letní sezóně pravděpodobně potkáte hodně turistů a cyklistů, doporučujeme proto opatrnost. Vlevo pod vámi pak míjíte rybník Krčák, lesem dojedete až na úzkou asfaltku, po níž pokračujete vlevo. Stále se přitom držíte žlutého značení, jež vás povede podél pravého břehu Věžického rybníka. Zde se můžete vykoupat, po cestě je to asi nejlepší šance. Podél rybníka dojedete až na silnici a dáte se na ní vlevo, zatím ještě stále po žluté.
Úsek po silnici od Věžického rybníka měří necelý kilometr, pak dojedete na rozcestí U Přibyla. Značena je zde doleva červená turistická značka, po níž odbočíte. Jede se po široké pohodlné cestě opět po rovině, dovede vás k Podsemínskému mlýnu. Cesta zde vede přímo přes dvůr mlýna, projedete tedy skrze něj (doleva) a pokračujete dále po červené značce již opět po rovině. Směřujete nyní k dalšímu z rybníků, Nebáku. Tesně před ním vyjedete na silnici, držte se stále rovně a dojedete až ke hrázi a restauraci. U Nebáku je druhá a poslední možnost koupání po cestě, odsud vás čeká stoupání v lese dále po červené a nyní i modré značce. Kopec pravděpodobně bude nutno tlačit, měří asi 600 m, červená se v horní části odpojí doprava a jedete již jen po modré turistické značce. Brzy cesta přejde v běžnou silnici, která vás povede kolem několika osamocenými staveními až na první malou křižovatku u restaurace, kde se dáte vlevo (stále po modré), a pak na druhé větší křižovatce opět vlevo již neznačeným úsekem. Zejména pokud jdete pěšky, nabízí se zde možnost odbočit naopak doprava a po modré jít přes Trosky. Je to sice do kopce, ale pro pěší příjemnější a mírně kratší cestou. Pro kola je ale snazší silniční varianta vlevo, která vás záhy dovede do Troskovic, kterými projedete a na křižovatce ve vsi jedete vpravo. Značena je cyklotrasa 4010, Trosky objíždíte zleva a převýšení k nim se tedy vyhnete. Samozřejmě, navštívit je lze také případnou silniční odbočkou vpravo již za vsí.
Trasa 4010 vede z Troskovic po silnici pod Troskami stále rovně, asi kilometr za vsí již začnou klesání. Jede se s kopce téměř až do cíle cesty v Borku, silnice vás dovede až přímo k vlakovému nádraží.

Zajímavosti po cestě:
Podtrosecké rybníky
Rybniční soustava Podtrosecké rybníky je součástí přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Tato rezervace byla vyhlášena k ochraně nejrozsáhlejšího komplexu mokřadních biotopů v Českém ráji. Dochovalo se zde osm rybníků (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský rybník), které se nacházejí v údolích lemovaných pískovci.
Tyto rybníky byly vybudovány v 16. století a umožňovaly tak hospodářské využití krajiny. Tím se zde uměle vytvořilo ekologicky velmi zajímavé území,  kde se dnes vyskytují zajímavá společenstva mokřadních rostlin a vodního ptactva.
Nejkrásnější a také největší je rybník Věžák, jeho vodní plocha má rozlohu 9 ha. Na břehu je lemován pískovcovými skalními útvary, některé také vystupují přímo z vodní hladiny, což vytváří opravdu krásné prostředí. Druhou největší vodní plochou je rybník Nebákov, na jehož břehu nalezneme mlýn připomínaný již v 15. století a jehož dnešní podoba pochází z 1. poloviny 18. století. Na hrázi tohoto rybníka se nachází romantický penzion, ve kterém je možnost občerstvení. Na skalách nad Nebákovem kdysi stával hrad, dodnes jsou zde patrné stopy tvrziště. Nedaleko se také nachází osady Semín, můžeme si zde povšimnout zbytků největšího opevnění z keltského období i celého českého pravěku. Je tam znát část mohutného, skoro deset metrů vysokého valu.

Kontakty, ubytování:
Tábořiště Svitačka
Troskovice 15
Tel.: (+420) 723 473 642

Tábořiště Vidlák (u restaurace Vidlák)
Tel.: (+420) 481 321 012
hrohozec@iol.cz

Restaurace Vidlák
Hrubá Skála-Bohuslav 11, 511 01
Tel.: (+420) 603 275 752
restaurace.vidlak@seznam.cz

Doprava:
Borek pod Troskami se nachází na silniční i vlakové spojnici Jičína s Turnovem.

Tip:
Na cestu v létě se hodí plavky, nabízí se dvě možnosti koupání (Věžický rybník a Nebák)

17 km
Snadná

Body zájmu