Okolo Hradce

Okolo Hradce
Výlet na kolech městem a jeho okolím

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo

Trasa:
Jindřichův Hradec – nám. Míru, hráz Vajgaru, Otín, Hrutkov, Silnice pod Hospřízí, Jindřiš – zastávka, Jindřiš – žst., Růžová ul., Panská, nám. Míru

Délka trasy: 19,5 km (alternativně zkrácení trasy cyklo 1241 6,5 km)
Čas: 2 - 4 h
Start a cíl: Jindřichův Hradec - IC
Možnosti občerstvení: Jindřichův Hradec, Otín, Hrutkov, Jindřiš

Charakteristika:
Okružní trasu okolím Jindřichova Hradce je možno absolvovat celou, nebo ji lze projet ve zkrácené variantě. V závěru poradíme projíďku malebnými uličkami města.

Infocentrum naleznete snadno na ústředně položeném náměstí Míru. Případně se na něj od vlakového nebo autobusového nádraží snadno dostanete po zelené turistické značce (asi 1 km). Cyklotrasa č. 1241, která vás povede od Hradce, míří přímo z náměstí dolů Rybniční ulicí a pak doprava na hráz rybníka Vajgar. Držte se stále cyklotrasy, která s odstupem kopíruje břeh Vajgaru. Vlevo míjíte stadion, aquapark (viz Tip), přes Kruhový objezd jedete rovně. 700 m za ním přijde pravá zatáčka, v níž lze jet i rovně (resp doleva za stromy). Navržená hlavní trasa vede zatáčkou po hlavní doprava, ale rovně lze zvolit cestu v případě, že byste rádi jeli jen krátkou část výletu, v podstatě okolo Vajgaru. V tom případě jeďte po této spojce asi 700 m, vede zatáčkou doleva, za smyčkou stále rovně, a na hlavní, na které pak vyjedete, se dejte vlevo. Již se nacházíte na cestě delší varianty.
Delší variantou po cyklotrase 1241 vyjedete z jižní části Hradce a dorazíte do Otína. Projedete jím až na konec - jižní okraj – a zde odbočíte po zelené turistické značce doleva. Vede po široké cestě k Otínskému rybníku a kolem něj dále až na silnici pod Hospřízí. Po 2 km jízdy po zelené značce ji již opustíte a na silnici jedete vlevo, již po žluté značce. Po ní také po 300 m odbočíte doprava, zkratkou přes lesík vyjedete na silnici mířící do Jindřiše a na ní se budete držet i dále.
Značena je již cyklotrasa 1113, která vás provede Jindřiší a pak podél Hamerského potoka napájejícího Vajgar se opět vracíte k němu. Hlavní silnici E551 přejedete napříč a Denisovou jedete dále. Doporučujeme se zde držet červené turistické značky, která vás Růžovou ulicí dovede na Masarykovo náměstí, odkud můžete buď jet doprava směrem k nádraží, nebo doleva Panskou ulicí na nám. Míru, nebo absolvovat slíbenou projíďku starým městem. Tu můžete vést samozřejmě libovolně, doporučujeme však tuto trasu:
Z náměstí jet parkem až téměř na konec, poslední možnou odbočkou zabočit vlevo. Opět vlevo a vpravo se dostenete na Zákostelské náměstí a Liliovou uličkou i ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Ulicí Za kostelem sjedete na Komenského ulici vedoucí z nám. Míru dolů k bráně a hned za ní odbočíte uličkou Pod Hradem doleva. Pod ním tedy dojedete přes mostek až na Mlýnskou, jedete na ní vlevo a po dalších 120 m opět vlevo. Tak objedete celý zámek a podél Malého Vajgaru se dostanete mezi zámek a nám. Míru. Zde již cestu znáte.

Zajímavosti po cestě:
Jindřichův Hradec
První písemná zmínka o městě je z roku 1220. Ještě předtím bylo na tomto místě nejspíš slovanské hradiště obklopené rozlehlými neobydlenými hvozdy. Teprve s příchodem Vítkovců na konci 12. století zde zaznamenáváme významnější osídlení.
Stejně jako ostatní Vítkovci i páni z Hradce používali ve svém erbu pětilistou růži. Vrcholu rozvoje dosáhlo město v 16. století. Ke gotickým stavbám se přidávaly stavby renesanční a při sčítaní lidu po třicetileté válce byl Jindřichův Hradec dokonce druhým největším městem celého Království Českého.

Jindřichohradecký hrad byl osídlen nejdříve od roku 1220 pány z Hradce, poté Slavaty a nakonec Černíny z Chudenic až do roku 1945. První známý držitel Jindřich Vítkovec založil na skále nad řekou Nežárkou kamenný hrad, a to na základech staršího hradiště. Po roce 1340 bylo stavení rozšířeno o nádvoří a byla také zvětšena hradní kaple. V letech 1773 a 1801 poškodily zámek požáry a jeho pozdější majitelé neměli dostatek finančních prostředků na potřebné opravy. Celková rekonstrukce byla dokončena počátkem 90. let a zámek byl zpřístupněn pro veřejnost.

Kontakty:
Infocentrum Jindřichův Hradec
Panská 136
Tel.: (+420) 384 363 546
info@jh.cz, www.jh.cz

Zámek Jindřichův Hradec
Tel.: (+420) 384 321 279
zamek@j-hradec.cz, www.zamek-jindrichuvhradec.eu
Návštěvní doba (gotický hrad):
Květen: sobota, neděle 10.00-16.30.                                                                                   Červen - srpen: úterý – neděle 9.00-16.30.
Září: sobota, neděle 10.00–16.30.

Ubytování:
Kemp Jindřiš
Rodvínov - Jindřiš 15
Tel.: (+420) 384 326 758, (+420) 607 251 911
www.jindris.cz

Doprava:
Do Jindřichova Hradce jezdí množství přímých autobusů i vlakových spojů. Vlaky od Prahy jsou s přestupem ve Veselí nad Lužnicí. Autobusové i vlakové nádraží se nachází asi 1 km severně od centra města.

Tip:
V Hradci můžete navštívit také aquapark:
Aquapark Jindřichův Hradec
U Stadionu 1115
Tel.: (+420) 384 321 236
sportrelaxjh.turyna@tiscali.cz, www.plaveckyareal-jh.cz