S dětmi okolo Třeboně

S dětmi okolo Třeboně
Výlet na kole nebo pěšky okolím Třeboně a rybníku Rožmberk

Pro:
Dospělí, menší i větší děti, (kolo)

Trasa:
Třeboň – Masarykovo náměstí nebo žst. Třeboň – Lázně, Na Kopečku, Svatý Vít, Nová Hlína, Stará Hlína, Hodějov – rybník, Hájovna Smitka, Rožmberk – rybník, Lužnice – žst., (vlakem zpět do Třeboně)

Délka trasy: 14,5 km
Čas: 2 - 5 h
Celkové převýšení: do 50 m
Start a cíl: Třeboň, Masarykovo náměstí (IC) nebo žst. Třeboň - Lázně
Možnosti občerstvení: Třeboň, Svatý Vít, Stará Hlína

Charakteristika:
Trasa je vhodná pro pěší i pro kola, lze ji zvládnout i s běžným kočárkem. Vede z velké většiny mimo silnice, po širokých zpevněných cestách v přírodě.

Na trasu se můžete vydat buď z centra města nebo od vlakové zastávky Třeboň – město. Kolem ní cesta od náměstí vede a pokračuje po modré turistické značce až k rozcestí Na Kopečku. Zde se odbočuje doleva a stále po modré pokračujete nadjezdem přes silnici E551 již k prvním rybníkům nad Třeboní.
Asi po 1,5 km od Kopečku dorazíte ke sv. Vítu, kapličce a letnímu občerstvení na břehu rybníka Zadní kouty. Kolem něj modrá pokračuje dále, míjí Hraniční rybník a vede do Nové Hlíny. Zde se cesta stáčí vlevo, aby obešla rybník Vítek zleva. Dovede vás až na hráz, na hlavní silnici, na níž se dáte vlevo. Po ní se jede asi 600 m a přijde opět levá odbočka, projedete Starou Hlínou a přidá se též značení cyklotrasy 1035. Jí se budete držet i na další cestě, od Hodějovského rybníka se modrá oddělí doprava a dále vás povede již jen cyklotrasa. Souběžná žlutá turistická značka bude od Hájovny Smitka vystřídána červenou a cesta pak vede dlouhou alejí starých stromů postupně tesně podél břehu Rožmberka.
Přibližně 250 m za rozcestím Rožmberk – rybník přijde odbočka doprava, držet se budete hlavně červené pěší značky, která vás povede až na nádraží v Lužnici. Předtím ještě po ní odbočíte třikrát vlevo, od rybníka to jsou poslední 2 kilometry. Odsud jezdí přímé vlaky do Třeboně, lze vystoupit i v Lázních, odkud je do centra blíž.

Zajímavosti po cestě:
Třeboň
Počátky města Třeboně sahají do poloviny 12. století. V roce 1341 se poprvé označuje jako město a od roku 1366 se objevuje i jeho český název vedle dosud užívaného Wittingau. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků. Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenberkové, v jejichž držení zůstalo až znárodnění. Koncem 19. století vznikly v Třeboni první lázně. Roku 1977 se stalo centrem biosférické rezervace UNESCO a v roce 1979 centrem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Roku 1978 bylo historické centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Zámek Třeboň
Původně středověká tvrz ze 14. století byla přestavěna v raně barokním stylu v letech 1656 - 1672. Poté prošel zámek úpravami v 18. století a restaurován byl v letech 1910 - 1911 architektem M. Blechou. Zámek je čtyřkřídlá stavba kolem čtvercového nádvoří se třemi nárožními věžemi a severní arkádou. Dnes je v majetku českého státu a od listopadu roku 2000 vykonává právo hospodaření Státní památkový ústav středních Čech v Praze.

Kontakty:
IC Třeboň
Masarykovo nám. 103, Třeboň
Tel.: (+420) 384 721 169, (+420) 724 064 504
info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

Zámek Třeboň
Masarykovo náměstí, Třeboň
Tel.: (+420) 384 721 193
zamek.trebon@seznam.cz, trebon@budejovice.npu.cz
Návštěvní doba:
Duben, květen, září, říjen: út-ne 9.00-16.00.
Červen - srpen: út-ne 9.00-17.15

Ubytování:
Autokemp Třeboň
Domanín 28
Tel.: (+420) 384 722 586
info@autocamp-trebon.cz, www.autocamp-trebon.cz
GPS: 48°59'31.313"N, 14°46'3.017"E

Autokemp Lužnice
Lužnice 148
Tel.: (+420) 384 792 375
zdenek@radosta.cz, www.radosta.cz

Doprava:
Třeboň leží na vlakové trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic. Rovněž stanice v Lužnici, odkud jede z výletu zpět, leží na této trati.
Autem lze případně parkovat i u žst. Třeboň – Lázně.

Tip:
Již od Třeboně až do Staré Hlíny vás bude provázet také nedávno zřízená stezka nazvaná shodně s názvem vašeho výletu – tedy Okolo Třeboně. Je určena především cyklistům a díky ní se můžete o zdejším kraji dozvědět mnohé, co by vám možná jinak uniklo.

14,5 km
Snadná

Body zájmu