Třeboňské rybníky

Třeboňské rybníky
Na trekingových kolech krajem jižně od Třeboně

Pro:
Dospělí, menší i větší děti, kolo

Trasa:
Třeboň – Masarykovo náměstí nebo kemp, rybník Svět, Branná, Ruda, Kalinová, rozc. U Spolského rybníka, Spolský rybník, Spolí – Bašta, Spolí, Odměny, Schwarzenberská hrobka, rybník Svět, Třeboň

Délka trasy: 26,5 km
Čas: 3 - 5 h
Start a cíl: Třeboň, Masarykovo náměstí (IC) nebo kemp
Možnosti občerstvení: Třeboň, Branná, Spolí

Charakteristika:
Výlet doporučujeme jet na trekingovém kole, kombinuje silnice i lehčí terénní úseky. Po cestě se nabízejí dvě možnosti koupání – ve Spolském rybníce a Světě.

První stovky metrů od třeboňského Masarykova náměstí nebo i od kempu povedou na rozcestí Rybník Svět. Směrem od kempu je mírně za odbočkou, ke které se pak vrátíte, nebo odbočíte rovnou po 300 m od kempu na odbočce doprava. Od náměstí je nejlépe se držet zelené turistické značky, jež vás po hrázi dovede k rozcestí (Rybník Svět) a pak i přes odbočku dále již podél po cestě podél Opatovického rybníka něco přes kilometr až opět na běžnou silnici. Po ní se jede jen asi 600 – 700 m a zelená značka i vaše trasa míří shodně na cestu doprava. Lze jet ale i rovně po silnici, cesta je zpestřením a vyústí brzy znova na asfaltu.
Projedete Brannou a na jejím konci zelená značka vede rovně ze stáčející se silnice. Držte se na značce, nyní vás čekají úseky po polních a lesních cestách nejprve k rozcestí Ruda, a odsud dále doprava po žluté a křižem přes silnici i po ní dále až k hájovně Kalinová u silnice. I zde se držte žluté, na silnici vede doleva a po 350 m opět doprava zkratkou po těžařské asfaltce přes les ke Spolskému rybníku. Dojedete až téměř k němu, na stejnojmenném rozcestí se dáte vpravo a dále pojedete po červené turistické. Cesta kopíruje jeho břeh a dovede vás až do Spolí. Ve vsi po ní odbočte doleva a opět po polních a lesních cestách směřujete již k rybníku Svět. Po pěšině podél břehu pak minete rekreační areál a dojedete až do parku u Schwarzenberské hrobky. Tudy se dostanete snadno až na silnici a rozcestí u hráze Světa, které již znáte, a odkud dojedete buď doprava do kempu nebo doleva do centra Třeboně.

Zajímavosti po cestě:
Třeboňské rybníky
Na území CHKO Třeboňsko se nachází dvě území tvořená větším množstvím dílčích lokalit, která byla zařazena na seznam mokřadů mezinárodního významu chráněných Ramsarskou konvencí. Jako první byly po připojení naší republiky ke konvenci v r. 1990 do seznamu zaneseny Třeboňské rybníky a následně v r. 1993 i Třeboňská rašeliniště mající do té doby dočasně statut kandidáta. Největší rybník v České republice je Rožmberk s vodní plochou 489 ha, postaven v letech 1585-89 Jakubem Krčínem. Dalšími jsou Bezdrev (395 ha) a Svět, vybudovaný opět Krčínem v letech 1571-73. Následují například rybník Hejtman rovněž již ze 16. století a Staňkovský rybník z téže doby.

Rybníkaření v Čechách
Rybářství má v jižních Čechách staletou tradicí. Většina rybníků byla postavena již koncem 15. a hlavně v 16. století za vlády českého šlechtického rodu Rožmberků. Původní počet rybníků, které tento rod postavil, byl více než 500 rybníků. Dnes se jich zachovalo okolo 300 a značně změnily ráz původní lesnaté krajiny. Nejslavnějšími středověkými staviteli rybníků a vodních děl byli Mikuláš Ruthard z Malešova, Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. Vodní systémy jako například tok Zlaté stoky, Nové řeky a rybníky Svět nebo Rožmberk, jsou dodnes považovány za unikátní technické památky.
Rybníky se nacházejí na poměrně malém území jihočeského kraje v okolí Třeboně, Jindřichova Hradce, Českých Budějovic a Tábora. Většina tohoto území je vyhlášena Chráněnou krajinou oblastí a patří mezi nejvyhledávanější rekreační oblasti v České republice. Rybník Rožmberk (647 ha) je svojí rozlohou je největším rybníkem v celé oblasti. Ostatní rybníky jako Horusický, Dvořiště, Tisý, Záblatský nebo Staňkovký jsou rozlohou menší, ale rovněž hezké a cenné svou biodiverzitou.

Kontakty:
IC Třeboň
Masarykovo nám. 103, Třeboň
Tel.: (+420) 384 721 169, (+420) 724 064 504
info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

Zámek Třeboň
Masarykovo náměstí, Třeboň
Tel.: (+420) 384 721 193
zamek.trebon@seznam.cz, trebon@budejovice.npu.cz

Ubytování:
Autokemp Třeboň
Domanín 28
Tel.: (+420) 384 722 586
info@autocamp-trebon.cz, www.autocamp-trebon.cz

Doprava:
Třeboň leží na vlakové trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic, jezdí zde četné spoje.

Tip:
Lodí přes rybník Svět
Po rybníce Svět jezdí v letní sezoně výletní loď, se kterou se lze poslední úsek cesty svézt. Aktuální jízdní řád a trasy naleznete na Tel.: (+420) 602 491 344, e-mailu flyma@volny.cz nebo stránkách dopravce http://jihoceskaplavba.cz/.

26,5 km
Snadná

Body zájmu