Letní výlet lanovkou na Sněžku

Letní výlet lanovkou na Sněžku
Pěší, pro všechny zájemce

Pro:
dospělí, malé i velké děti, pes

Trasa:
Pec pod Sněžkou - IC, dolní stanice lanovky, Růžová hora (přestupní stanice lanovky), Sněžka (a zpět)

Délka trasy: 13 km
Čas: do 6 h
Start a cíl: Pec pod Sněžkou, IC (ve městě nebo u dolní stanice lanovky)
Možnosti občerstvení: Pec pod Sněžkou, Sněžka

Charakteristika:
Velmi snadný výlet, přesuny pěšky jsou jen krátké a trasu je možno absolvovat i s malými dětmi (bez kočárku) a psy (s košíkem). Jízda lanovkou je tam i zpět, v popisu trasy naleznete možnosti dvou kratších vycházek v okolí vrcholu.

První pěší úsek z Pece pod Sněžkou vede po modré turistické značce k dolní stanici lanovky. Cesta je dlouhá asi 1,5 km a dovede vás přímo k lanovce. Jde se z většiny po silnici, ke konci po široké pohodlné cestě.
Provoz lanovky je každodenně od 8 do 19 h vždy v celou hodinu, trasa má dvě části s přestupem na Růžové hoře. Děti do 5 let neplatí, do 10 let mohou jet pouze v doprovodu dospělé osoby.
Po cestě lanovkou míjíte zprava Růžohorky, vlevo za ohybem svahu je již Obří důl. Mírně vlevo před vámi se tyčí Růžová hora, na jejímž jihovýchodním svahu je přestupní stanice lanovky. Zde se již ocitáte ve II. zóně Krkonošského národního parku. Druhá část lanové dráhy míjí zprava vrchol Růžové hory i Růžohorské sedlo a míří přímo k vrcholu Sněžky (1602 m).
Na vrcholu naší nejvyšší hory je možno využít občerstvení na Polské boudě nebo nově zbudované nové Poštovně, navštívit kapli sv. Vavřince a především využít jedinečný kruhový výhled na velkou část našeho území i do Polska.
Pokud budete chtít podniknout krátkou vycházku s návratem zpět na vrchol, existují dvě nejznámější možnosti:

na západ - k bývalé Obří boudě nebo až k Úpskému rašeliništi  – trasa vede po souběžně značené modré a červené turistické značce asi 3 km celkem s návratem po téže trase zpět. Jde se zprvu po prudší kamenité pěšině, pak již po široké pohodlné cestě po rovině.
na východ – na Svorovou horu a Jelenku – délka je zhruba 6 km tam i zpět, jde se rovněž po téže trase v obou směrech. Cesta vede po celou dobu po pěšině, v prvním směru ve výrazném klesání, nejstrmější úsek je mezi Svorovou horou a Jelenkou. Podobně tomu i nazpět, strmý úsek je poměrně fyzicky náročný.

Cesta zpět do Pece pod Sněžkou vede stejným způsobem, jako v opačném směru. Existuje i částečná pěší možnost vhodná pro děti, a to z vrcholu Sněžky na Růžovou horu, a dolů do Pece dojet lanovkou.

Zajímavosti po cestě:
Obří Důl
Jeden z nejznámějších pojmů v celých Krkonoších, horské údolí na úpatí Sněžky mezi Studniční horou a Širokým hřbetem. Dodnes jsou zde patrné tři ledovcové morény, pro údolí je typická pestré složení vysokohorských druhů květin i hojný výskyt barevných kovů, které se zde do 20. století těžily. Dnes je Obří důl znám také pověstnými lavinami, pro jejichž vznik jsou zde ideální podmínky. Údolím protéká řeka Úpa.

Sněžka
Nejvyšší hora České republiky (1602 m), nacházející se na Hraničním hřebenu vymezující české území od polského. Jižní svahy Sněžky z velké části spadají do Obřího dolu, na severní polské straně se hora svažuje do údolí Lomniczky.
Velmi známé a jedinečné jsou též stavby na vrcholu Sněžky. Nejstarší je Česká bouda pocházející původně již z roku 1868, ovšem v náročném klimatu již neplní svou funkci a je proto uzavřena. Dříve zde stávala i tzv. Slezská bouda, která však byla již odstraněná a na jejím místě dnes naleznete novější Polskou boudu.

Kaple Sv. Vavřince na Sněžce
Patrně nejcharakterističtější ze staveb na vrcholu Sněžky je kaple Sv. Vavřince, jejíž současná podoba pochází z poloviny 19. století a dnes je tedy nejstarším objektem na Sněžce. Zároveň je nejvýše položenou stavbou v České republice.
Původní stavba začala vznikat již roku 1653, kaple byla vysvěcena 10. srpna roku 1681 a sloužila jako poutní místo - pětkrát do roka konaly bohoslužby. Roku 1771 kapli zasáhl blesk, došlo k částečnému poškození a dále již fungovala jako hospoda a útulek. Teprve od r. 1854 je znovu vysvěcena.

Lanovka na Sněžku
Lanová dráha na naši nejvyšší horu je dnes již technickou památkou. Funguje již více než 50 let a má dvě části; první vede na mezistanici na Růžové hoře (1334 m), druhá až na Sněžku do výšky 1594 m. Celkové převýšení tedy činí více než 680 m a jízda trvá necelou půlhodinu.
Konstrukce lanovky je s dvoumístnými odpojitelnými sedačkami s celkovou kapacitou 250 osob/hod. a dopravní rychlostí 2,5 m/s. Těmito parametry však již dnes lanovka patří mezi veterány a v přípravě je již projekt na zcela novou dráhu.

Provozní doba: Lanovka jezdí celoročně, denně od 8.00 – 19.00, každou celou hodinu.

Kontakty:
Lanová dráha Sněžka, a.s.
tel./fax: +420 499 895 138
Informace o provozu: +420 499 895 137
http://www.snezkalanovka.cz, info@snezkalanovka.cz
>
Doprava v Peci pod Sněžkou
Tel.: +420 499 736 380

Infocentrum Turista
www.turistapec.cz, turista@turistapec.cz,
Tel./fax: +420 499 736 280

Městské informační centrum Veselý Výlet
www.veselyvylet.cz, info@veselyvylet.cz
Tel.: +420 499 736 130
 
Správa Krkonošského národního parku
www.krnap.cz
Tel.: +420 499 896 213, Informační středisko KRNAP - tel.: +420 499 736 311

Stanice Horské služby
www.horskasluzba.cz
Tel.: +420 499 896 233

Tip:
Aktivní relax v Peci pod Sněžkou
V Peci můžete využít také zábavní komplex Relax park, který je vybaven atrakcemi pro rodiny s dětmi i aktivní sportovce. Jeho provoz je celoroční a večerní jízdy na horské bobové dráze jsou velkým lákadlem pro návštěvníky parku. K dispozici jsou kromě bobové dráhy také skluzavky, trampolíny, lanový park, jízdy na kladce, dětské hřiště a samozřejmě občerstvení.

13 km
Střední

Body zájmu