Letní cyklistický výlet okolím Janských Lázní

Letní cyklistický výlet okolím Janských Lázní
Okružní trasa, vhodná pro horská kola a větší děti

Pro:
dospělí, velké děti, horské kolo

Trasa:
Janské Lázně – dolní stanice lanovky, (přesun lanovkou na Černou horu), Černá bouda, Javoří důl – vodojem, Vlašské boudy, Krausovy boudy, (Nad Modrými kameny, Pardubické boudy, Černá bouda, Černá hora), Janské Lázně

Délka trasy: 16,5 km
Čas: 1-2 h
Start a cíl: Janské Lázně, dolní stanice lanovky na Černou horu
Možnosti občerstvení: Janské Lázně, Černá hora, Černá bouda, Vlašské boudy, Pardubické boudy

Charakteristika:
středně náročná cyklistická trasa vedené z většiny po tzv. 1. Krkonošské cyklistické naučné stezce. Začíná se výjezdem lanovkou na Černou horu, v závěru se nabízejí dvě možnosti zakončení výletu.

Ideálním výchozím místem výletu je dolní stanice lanovky na Černou horu. Lanovka umožňuje přepravu jízdních kol, neplatí se za ně, a jízda vám ušetří výrazné stoupání na vrchol. Tak překonáte největší převýšení na trase.
Od horní stanice lanovky dále pokračujte podle značení 1. Krkonošské cyklistické naučné stezky po asfaltce k Sokolské boudě, pak již klesáním k Černé Boudě a rozcestí Javoří Důl - vodojem, kde již odbočíte vpravo podle značení NS. Dalších 1,5 km se jede téměř po vrstevnici, cesta jen mírně klesá. Na rozcestí, jež pak přijde, pojedete ostře vlevo, a postupně sklesáte až na Vlašské boudy, nyní vzdálené necelé 3 km.
Přibližně 300 za rozcestím Vlašské boudy přijde další, kde podle značky naučné stezky odbočíte doprava a souběžně se zelenou turistickou značkou budeme již opět postupně stoupat nad Velké Tippeltovy boudy. Zelená se pak oddělí, pokračujte dále podle značení naučné stezky (trasa 23) na Krausovy boudy, kde máty dvě možnosti:

Snazší a kratší - jet vlevo po cyklotrase č. 27 stále dolů přímo do Janských Lázní, serpentinami po silnici dojedete mezi sjezdovkami až do centra.

Delší, dále po trase NS - pokračovat vpravo dále na rozcestí Nad Modrými kameny a dále doprava stále po NS k Velkým Pardubickým boudám a nakonec až na cestu, po které jste jeli již v první části výletu. Tak se okruh uzavře a zbývá již jen dojet kilometr doleva k horní stanici lanovky.

Obě možnosti vyústí v centru Janských lázní, cíli výletu.

Zajímavosti po cestě:
1. Krkonošská cyklistická naučná stezka
Naučná stezka zřízená ve III. zóně Krkonošského národního parku v oblasti Černé a Světlé hory, na délce 16 km vám nabídne celkem 9 zastávek s informačními tabulemi. Na nich se dozvíte zajímavosti o národním parku, zdejší turistice i cykloturistice, architektuře krkonošských stavení a mnohé další informace. Po cestě také můžete alternativně využít značení odboček na Černý důl, Pec pod Sněžkou, Velkou Úpu, Horní Maršov nebo Janské Lázně.
Upozornění: Trasa je přístupná pouze od 1. června do 15. října kvůli ochraně přírody. Z téhož důvodu je pohyb na ní dovolen do 17 hodin.

Zastávky naučné stezky:
1. Pod Černou boudou – první seznámení s trasou
2. Zrcadla - vyhlídka
3. Pod Kolínskou boudou – informace o vývoji turistiky v Krkonoších
4. Václavák – téma odlesnění a jeho vlivu na zdejší přírodu,
5. Pěticestí – popis historie horské cykloturistiky
6. Vlašské boudy – tzv. „budní“ hospodářství v Krkonoších
7. Tippeltovy boudy - architektura krkonošských chalup,
8. Krausovy boudy - myslivost v Krkonoších
9. Modré kameny – geomorfologie Krkonoš.

Kontakty:
Lanovka na Černou horu
Tel.: +420 499 875 186
Fax: +420 499 875 162
www.cerna-hora.cz, megaplus@megaplus.cz

Janské Lázně
Tel.: (+420) 499 875 101
Fax:  (+420) 499 875 273
www.janske-lazne.cz, mesto@janske-lazne.cz

Tip:
Dolů zpět z Černé hory do Janských Lázní vede hezký sjezd po asfaltu. Je však poměrně strmý, je třeba dbát opatrnosti. Trasa vede podle značení cyklistické naučné stezky, po které jste jeli během výletu, tedy trase 19A. Cesta dolů z vrcholu až do centra měří přibližně 9 km.

16,5 km
Snadná

Body zájmu