Karlštejn a lomy na Americe

Karlštejn a lomy na Americe
Celodenní výlet s návštěvou hradu a výletem k nedalekým zatopeným lomům

Pro:
Dospělí, větší děti

Trasa:
Karlštejn (žst. nebo parkoviště), Karlštejn – hrad, Dub Sedmi bratří, Malá Amerika, Kanada, Mexiko, Velká Amerika, Mořina, Karlštejn (obec), Karlštejn žst. nebo parkoviště)

Délka trasy: 13,5 km
Čas: 3-8 h
Start a cíl: Karlštejn (žst. nebo parkoviště)
Možnosti občerstvení: Karlštejn, Mořina

Charakteristika:
karlštejnský hrad i nedaleké lomy na Americe patří k nejpřitažlivějším cílům v této oblasti. Můžete je postupně projít během tohoto celodenního pěšího výletu za Karlštejnem z většiny vedeného po turistickém značení mimo silnice, jen v závěru se jde po asfaltu.

Vlaková stanice i centrální parkoviště pro auta se v Karlštejně nachází v dolní části obce. Nádraží je na druhém břehu Berounky, nejprve je tedy třeba přejít most, při snadné orientaci žluté turistické značení není ani třeba sledovat. Rovněž od centrálního parkoviště snadno najdete cestu obcí vzhůru ke hradu. Jde se zatím stále do kopce, již zde překonáte většinu převýšení na trase.
Po návštěvě hradu můžete dále pokračovat směrem k lomům. Zpočátku se jde po červeně značené cestě V. Náprstka směrem k Dubu Sedmi bratří, rozcestník je hned u hradní brány. Prvních půl kilometru půjdete po lesní pěšině s kopce, až vyjdete na silnici a dáte se doprava. Stále vás vede značka, až téměř ke zmíněnému rozcestí u památného dubu. Těsně před ním značka uhýbá z asfaltu doleva na cestu, až k rozcestí ještě půjdete podle ní, a od něj již dále po žluté.
Cesta jen mírně stoupá v lese k prvnímu z lomů, Malé Americe. Po pěšině lom minete zprava, žluté značky se budete držet po celou cestu kolem lomů až do Mořiny. Za prvním lomem tedy vyjdete z lesa do otevřené krajiny, míjíte dále Kanadu, přejdete těžní cestu a směrujete k Mexiku zvanému též Lom politických vězňů. Zde se nabízí hezká vyhlídka od památníku na severovýchodním konci dolů do lomu. Odsud je již jen kousek k největšímu a nejznámějšímu z lomů, Velké Americe. Značka jej míjí zleva po pěšině a vyvede vás až na silnici. Vede po ní směrem doprava jen asi 150 m a pak nenápadně odbočuje doprava na cestu vedoucí nejkratším směrem do vesničky Mořina před vámi. Zde žlutá značka končí a zbývá poslední úsek do Karlštejna. Existují dvě varianty:

První vede po hlavní silnici doprava po modrém značení, je mírně delší, ale snadná na orientaci
Druhá volí neznačenou cestu a pak silnici bez značení, je mírně kratší.

Popíšeme dále druhou možnost, první popis nepotřebuje, neboť vede po modré značce až před rozcestí Dub Sedmi bratří, odbočuje zde doprava, ale jde se stále po již známé silnici a pak po červené ke hradu.
Na návsi v Mořině, kde končí žlutá značka, pokračujte dále ve směru na jih. Silnice se již po několika desítkách metrů stáčí vpravo, vyvede vás na konec vesnice a přejde v polní cestu mířící na jihozápad k lesu. V lesíku pěšina nevede právě jednoznačně, ale stačí se držet stále ve směru nebo mírně vlevo a vyjdete na asfaltové účelové cestě. Na ní se dáte vpravo, vede již do horní části Karlštejna. Auta po ní nejezdí, vyjdete nakonec jen kousek od hradu na hlavní silnici již v obci, kde již cestu dolů k parkovišti nebo vlaku znáte.

Zajímavosti po cestě:
Karlštejn
Tento vrcholně gotický hrad byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. Měl sloužit jako místo k uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Stavba započala v roce 1348, již v roce 1355 zde Karel IV. pobýval, osobně dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Hrad byl v historii mnohokrát upravován, poprvé po roce 1480 pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.
Zcela ojedinělá je výzdoba v Kapli sv. Kříže, která pochází ze 14. století. Nachází se zde soubor  129 deskových obrazů Mistra Theodorika. Na hradě můžeme dále najít největší portrétní galerii českých panovníků v České republice, nebo repliku Svatováclavské koruny. Všechny tyto zajímavosti je možné shlédnou během 2. prohlídkové trasy, na kterou je ovšem nutné se předem objednat (rezervace@stc.npu.cz  nebo na tel.: 274 008 154-6).

Lomy na Americe
Zatopené vápencové lomy na Americe se nacházejí severně od Karlštejna, vede k nim žlutá turistická stezka. Najdeme zde několik zatopených vápencových lomů s průzračnou vodou. K nejznámějším lomům patří Velká a Malá Amerika, nebo Mexiko. Těžba zde postupně končila v letech 1944 – 1963, od té doby toto místo láká svou krásou a tajemností mnoho lidí. Lom Mexiko má všakvelmi nešťastnou historii, za minulého režimu zde bylo nuceno pracovat až 2000 politických vězňů. Do všech lomů je přísně zakázán vstup.

Kontakty:
Hrad Karlštejn
Tel.: 311 681 617, 311 681 695, 311 681 593, fax: 311 681 211, karlstejn@stc.npu.cz, www.hradkarlstejn.cz

Doprava:
Karlštejn se nachází na přímé vlakové trati z Prahy do Berouna nebo Plzně, spojení jsou velmi častá po celý týden.
K parkování aut slouží placené centrální parkoviště v dolní části obce, dále je vjezd zakázán.

Tip:
V Karlštejně můžete kromě hradu navštívit například i slavné muzeum voskových figurín nebo muzeum betlémů. Více se dozvíte na http://www.mestys-karlstejn.cz.>

13,5 km
Snadná

Body zájmu