Cestou Českým krasem

Cestou Českým krasem
Návštěva Koněpruských jeskyní a jejich okolí

Pro:
Dospělí, menší i větší děti

Trasa:
Koněprusy – parkoviště u jeskyní, Koněpruské jeskyně, Aksamitova brána, Jelínkův most, Aksamitova brána, Koněpruské jeskyně, parkoviště u jeskyní

Délka trasy: 6,5 km
Čas: 3-4 h
Start a cíl: Koněprusy – parkoviště u jeskyní
Možnosti občerstvení: Koněpruské jeskyně

Charakteristika:
krátký a nenáročný výlet pro pěší i s malými dětmi po národní přírodní památce Kotýz od koněpruských jeskyní, které jistě stojí za návštěvu, a dále kolem Jelínkova mostu až k Aksamitově bráně. Návrat zpět je po stejné trase.

Parkoviště u Koněpruských jeskyní naleznete snadno asi kilometr jihovýchodně od Koněprus podle směrovek. Odsud se již jde pěšky po asfaltové cestě nejprve k jeskyním, u kterých je také jediná možnost občerstvení. Po prohlídce podzemního labyrintu trasa dále pokračuje po žluté turistické značce na západ.
Širší cesta brzy přejde spíše v pěšinu, která vás povede kamenitou krajinou přírodní památky Kotýz. Jde se téměř po rovině, postupně se přiblížíte až k okrajům velkého vápencového lomu po levé straně. Doporučujeme zde dbát zvýšené opatrnosti na děti z důvodu strmého srázu do lomu. Nabízí se do něj ale hezký výhled i z bezpečné vzdálenosti. Po pěšině vedené kousek od okraje lomu tedy pokračujete dále, souběžně je značena i naučná stezka Koukolova hora – Kotýz, po níž se dostanete až k Aksamitově bráně. Ta je nejvzdálenějším bodem na trase, ale vede od ní ještě slepá odbočka k Jelíkovu mostu. Stojí za shlédnutí, je to unikátní, i když nevelký skalní útvar opět na okraji skalních bloků. Odsud cesta vede nejprve zpět k Aksamitově bráně a pak doprava zpět po žluté. Trasa až k jeskyním je stejná, jako v opačném směru, jen u jeskyní si ještě můžete výlet prodloužit o část další naučné stezky – tentokrát Zlatý kůň. Je nazvána podle lomu, po jehož okraji vede v zajímavém biotopu s pozoruhodým složením rostlin. Stezka vede od jeskyní ostře vpravo (částečně zpět) a po 1,5 km vyjdete na silnici. Na parkoviště je nejkratší cesta vlevo po asfaltu, je to jen asi 200 m. 

Zajímavosti po cestě:
Koněpruské jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras na území národní přírodní památky Zlatý kůň v okrese Beroun přibližně 30 kilometrů jihozápadně od Prahy. Tyto jeskyně byly objeveny v roce 1950, třípatrový jeskynní systém čítá přes 2 km chodeb, jsou tak nejdelším jeskynním systémem v České republice. Během odkrývání jeskyňí zde byla nalezena celá řada zvířecích kostí, ale také kosti pravěkého člověka. V 15. století se tu ukrývala penězokazecké dílna, její pozůstatky byly objeveny ve svrchním patře jeskynního systému. Odhaduje se, že tato dílna moha vyrobit až 10 000 falsifikátů ročně.
Nejkrásnější částí jeskyní je Proškův dóm, který bohatě zdobený tzv. Koněpruskými růžicemi, které jsou starší než 1 milion let. Jsou unikátní zejména svým složením, neboť kromě kalcitu obsahují navíc ještě opál. Dalším vápencovým útvarem, který stojí za povšimnutí, jsou tzv. Varhany.

Kotýz
Vrch Kotýz je národní přírodní památka s příkrými skalními svahy s bohatou teplomilnou květenou. Nachází se cca 1 km od Koněpruských jeskyní. Kotýz byl už od pravěku osídlen. Dochovaly se zde zbytky hradištních valů. Význam lokality patrně dokládá i její název, který může souviset se jménem keltské bohyně Kotys. V části lokality, která je chráněna jako přírodní památka, se nalézá několik skalních útvarů. Především dvojice skalních mostů Aksamitova brána a Jelínkův most.

Kontakty:
Koněpruské jeskyně
Tel.: 311 622 405, koneprusy@caves.cz, www.caves.cz
Otevírací doba:
7 dní v týdnu od dubna do října, zhruba od 8.00 do 16.00 podle roční sezóny, viz web.

Doprava:
Koněprusy jsou nejsnáze dosažitelné vlastním autem. Parkování doporučujeme na zmíněném parkovišti nedaleko jeskyní.

Tip:
Prodloužení výletu až na Koukolovu horu
Pokud se vám krajina okolo Koněpruských jeskyní líbí, můžete si výlet prodloužit. Až na vrchol Koukolovy hory vás dovede žlutá značka, po které jste po celou dobu výletu šli. Návrat je po téže cestě, prodloužení je asi o 5 km.

6,5 km
Snadná

Body zájmu