Na kole za Mistrem Janem

Na kole za Mistrem Janem
Cyklistická trasa od Prachatic k Husinci

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo

Trasa:
Prachatice – Velké náměstí, Malé náměstí, Pivovarská ul., Husinecká ul., Husinecká přehrada, Husinec, Husinec – žst., (vlakem zpět)

Délka trasy: 10 km
Čas: 1,5 - 4 h
Start a cíl: Prachatice – Velké nám. (IC)
Možnosti občerstvení: Prachatice, Husinec

Charakteristika:
Kratší výlet vedený z centra Prachatic do nedalekého Husince. Zde můžete navštívit hezký domek a pamětní síň jedné z největších postav našeho národa, Mistra Jana Husa. Návrat zpět je přímým vlakem.

Pokud byste na výlet vyráželi z hlavního vlakového nádraží v Prachaticích, směrem k Velkému náměstí pojedete nejprve Nádražní ulicí, přes kruhový objezd i za ním rovně Zvolenskou až na Malé náměstí. Tudy již prochází popisovaná trasa, Velké náměstí můžete navštívit a vrátit se sem.
Cyklotrasa č. 121, po které pojedete, vede z Malého náměstí nejprve Pivovarskou ulicí asi 200 m až na křižovatku, na níž odbočuje mírně doprava Husineckou ulicí. Ta již míří z města ven přímo na Husinec. Ještě asi kilometr za městem se jede do kopce, minete okraj Starých Prachatic a zenit přijde asi po 2 km od centra. Pak se již jen sjíždí až na hráz Husinecké přehrady, po hrázi přejedete a hned těsně za ní cyklotrasa vede ze silnice doprava na širokou polní cestu. Odbočte tedy a podél levého břehu Blanice pojedete po rovině asi 1,5, až opět vyjedete na silnici. Na ní se dáte doprava a již se ocitáte na okraji Husince. Stačí jet stále po cyklotrase, na hlavní (Husově) ulici s ní odbočíte doprava a tak po 350 m rovně dojedete až k Husovu domku po levé straně. Dále ve směru je náměstí i kostel.
Tříkilometrový úsek ze středu Husince k nádraží pojedete po modré turistické značce, na kterou se napojíte krátkou spojkou z Prokopova náměstí (u kostela) doprava Žižkovou ulicí po žluté turistické značce. Asi po 200 m se zprava již přidá ona modrá, po které budete pokračovat dále po široké polní cestě nejprve do sousedních Těšovic a odsud po silnici doprava, přes most přes Blanici až přímo k nádraží. Odsud jen dojedete přímým vlakem zpět do Prachatic.

Zajímavosti po cestě:
Prachatice
Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. V roce 1420 bylo město vypáleno husity. Po krátkém úpadku obnovovaly Prachatice své bohatství, v roce 1436 byly přijaty mezi města královská a v 16. století dosáhly svého největšího rozmachu. Tehdy město prodělalo rozsáhlou renesanční přestavbu, která mu dala jeho dnešní ráz.

Husinec
První zmínky o Husinci pocházejí z roku 1359, vznikl však pravděpodobně již po roce 1340. Tehdy tudy procházela obchodní Zlatá stezka a obec patřila k panství hradu Hus. V centru městečka stojí radnice s pozdně gotickým portálem ze 16. století a původně gotický farní kostel svatého Kříže. Husinec je také pravděpodobným rodištěm známého kazatele a reformátora Mistra Jana Husa. V jeho rodném domku byl zřízen Památník Mistra Jana Husa, národní kulturní památka, s expozicemi o životě a díle a o husitském revolučním hnutí.

Kontakty:
Husinec
Tel.: (+420) 388 331 101
mesto@husinec.cz, www.husinec.cz

Husův domek v Husinci
Tel.: (+420) 388 331 284
Otevírací doba:
Květen – říjen mimo pondělky 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

IC Prachatice
Velké nám. 1, Prachatice
Tel.: (+420) 388 312 563
infocentrum@prachatice.eu, www.prachatice.cz

Ubytování:
Kemp Rechle
Prachatice-Oseky
Tel.: (+420) 724 807 243
rechle@seznam.cz, www.kemp-rechle.cz

Autokemp Strunkovice nad Blanicí-Žíchovec
Tel.: (+420) 602 125 857
autocamp-zichovec@seznam.cz, www.autocamp-zichovec.cz

Doprava:
Přímé vlaky z Husince do Prachatic jezdí každou hodinu nebo dvě.

Tip:
Prachatice jsou hezké město a pokud byste si rádi lépe prohlédli i jeho okolí, můžeme jen doporučit si projít zdejší okružní vyhlídkovou stezku. Vydá však na delší výlet. Můžete začít třeba na Malém náměstí, odkud vás povede červená turistická stezka a již souběžně značená stezka naučná (vyhlídková). Společně vás obě povedou nejprve křížovou cestou na vrch Hájíček a pak dále okolo celého města. Celková délka je asi 15 km.

10 km
Snadná

Body zájmu