Na opočenský zámek a za F. L. Věkem

Na opočenský zámek a za F. L. Věkem
Výlet pěšky z Dobrušky do Opočna

Pro:
Dospělí, menší i větší děti, kočárek, pes

Trasa:
Dobruška (centrum nebo žst.), Chlum, Semechnice, rybník Broumar, Opočno – zámek, autobusem zpět

Délka trasy: 7 km
Čas: 2,5 - 4 h
Start a cíl: Dobruška (centrum nebo žst.)
Možnosti občerstvení: Dobruška, Semechnice, kemp Broumar, Opočno

Charakteristika:
Jednosměrně vedený pěší výlet z Dobrušky do sousedního Opočna, zpět se jede autobusem. Po cestě můžete navštívit rodný dům F. L. Věka a především krásný zámek, ale také krajina, kterou půjdete, je půvabná.

Vydáváte–li se na výlet z vlakového nádraží v Dobrušce, vaše první kroky mohou vést buď přímo k opočenskému zámku, nebo zatím do středu Dobrušky za prohlídkou města a rodného domu F. L. Věka. Pokud půjdete do města, další cesta stejně povede nejprve téměř zpět k nádraží a pak dále na Opočno.
Do středu Dobrušky se jde ulicí kolmou na Nádražní, kolem restaurace Na Růžku. Pokračující Opočenskou ulicí po 600 m dojdete na náměstí F. L. Věka, rodný dům této osobnosti se nachází od náměstí vlevo, v Novoměstské ulici asi 150 m daleko.
Cesta na Opočno nejprve vede Opočenskou ulicí zpět, po 250 m jděte stále po ní mírně vlevo a ne doprava směrem k nádraží. Minete jej tak a Opočenskou ulicí dojdete až na okraj města ke hlavní silnici Dobrušku objíždějící. Přejdete ji a ve vašem směru pokračuje dále již polní cesta; není značena, ale jiná zde není, vede po pravém okraji lesíka. Ujdete po této cestě asi 600 m, zleva se přidá další širší polní cesta a i dále půjdete jen rovně. Po 1,5 km od hlavní silnice dojdete na rozcestí Chlum, kde již vede červené turistická značka, po níž půjdete mírně do kopce doprava. Zakrátko dojdete do Semechnic, projdete jimi doprava po červené a stezka vás dále povede doprava již k rybníku Broumar. Pěšina za vsí vede podél potoka a břehu rybníka, až se napojí na silnici vedoucí podél a na křižovatce značka odbočí doleva.
Nyní máte před sebou poslední úsek k opočenskému zámku, po červené přejdete mostek a půjdete uličkami nahoru až k zámku. Budete jej pak mít přímo před sebou. Od zámku k náměstí na cestu zpět autobusem trefíte snadno, můžete jít například zleva Zámeckou ulicí.

Zajímavosti po cestě:
Dobruška
Malá tržní ves, na jejímž místě dnešní Dobruška stojí, vznikla kolem roku 1320. Byla zde křižovatka obchodních cest a tak se vsi dařilo; od 16. století se Dobruška (nyní již město) stala centrem celého východočeského panství Trčků z Lípy.
V době národního obrození zde podobně jako v okolí Hronova bylo jedno z jeho center. V téže době se zde také rozvíjí strojírenství, což přineslo městu další prosperitu.
Ze zdejších památek připomeňme především renesanční kostel sv. Ducha nad městem nebo renesanční městskou radnici s malbami Františka Kupky, který v Dobrušce prožil své dětství a mládí. Město je také známo jako rodiště Františka Vladislava Věka (původně Heka), proslaveného spisovatelem Aloisem Jiráskem v románu F. L. Věk. Dodnes zde stojí jeho rodný domek přístupný veřejnosti. V městském muzeu je instalována stálá výstava věnované historii místní židovské komunity a setkáte se zde ještě s další velkou raritou: je jí židovská rituální lázeň mikve, které jsou na našem území jen dvě.

Zámek Opočno
V Opočně můžete navštívit jeden z našich nejvýraznějších renesančních zámků, který zde nechali vybudovat majitelé zdejšího panství - Trčkové z Lípy - v průběhu druhé poloviny 16. století. Sídlo je stavěno skutečně velkoryse, jen hlavní zámecké budova se pyšní třemi podlažími arkádových lodžií otevřených do obdélného nádvoří. Zámecký komplex se ale skládá ještě z dalších dvou celků a je značně rozsáhlý.
Po třicetileté válce spolu změnou společenských poměrů v zemi i opočenský zámek změnil majitele, stal se jím rod Colloredo – Mansfeldů. Ti rozhodli o dalších přestavbách, později i romanticky založených. Díky tomu vzniknul v údolí pod zámkem rozsáhlý krajinářský park s několika romantickými budovami a rybníky.
Zámek ukrývá také vzácné interiéry a cenné kusy mobiliáře, sbírky obrazů i evropských i asijských zbraní, knih i etnografických artefaktů z Afriky a Ameriky.

Kontakty:
Zámek Opočno
Trčkovo nám. 1, Opočno
Tel.: (420) 494 668 216
info@zamek.opocno.cz, www.zamek-opocno.cz

Infocentrum Dobruška
Nám. F. L. Věka 32, Dobruška
Tel.: (420), 494 629 581, (420) 724 965 051
ic@mestodobruska.cz, www.mestodobruska.cz

Rodný dům F. L. Věka
Novoměstská ulice, Dobruška
Tel.: (+420) 494 629 668
muzeum@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz/muzeum

Ubytování:
Tábořiště Broumar
U Broumaru 555, Opočno
Tel.: (+420) 494 668 309, (+420) 732 877 994
broumar@wo.cz

Ubytovna TJ Sokol Dobruška
Tyršova 585, Dobruška
Tel.: (+420) 494 623 204, (+420) 608 825 332
sokol@dobruska.net

Ubytovna Loučky
Mírová 320, Dobruška
Tel.: (+420) 605 489 738, (+420) 603 166 498
svo.ubytovani@seznam.cz

Doprava:
Z Opočna zpět do Dobrušky jezdí velké množství přímých autobusových spojů, odjezdy jsou z náměstí. Autobusy jezdí i v neděli, ale je jich značně méně. Lze jet i vlakem, nádraží je ale 2,5 km od středu Opočna.
Do Dobrušky se vlakem dostenete přes Týniště nad Orlicí, autobusem z Hradce Králové.

Tip:
Po cestě budete míjet velký rybník Broumar, ve kterém se můžete vykoupat.

12,5 km
Snadná

Body zájmu