Výlet do Třebechovic přes Bílou věž

Výlet do Třebechovic přes Bílou věž v Hradci Králové
Cesta na kole z Hradce Králové za návštěvou slavného betléma

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo

Trasa:
Hradec Králové – Velké náměstí, nám. Jana Pavla II., ul. Komenského, ul. Ignáta Hermanna, ul. Náhon, Malšovice – MHD, Stříbrný potok, U Svinar, Běleč nad Orlicí, Krňovice, skanzen Krňovice, Třebechovice pod Orebem – náměstí, muzeum betlémů, žst. nebo autobusová zastávka Třebechovice pod Orebem, (vlakem nebo autobusem zpět do Hradce Králové)

Délka trasy: 16 km
Čas: 4 - 6 h
Start a cíl: Hradec Králové – Velké náměstí nebo hl.n.
Možnosti občerstvení: Hradec Králové, Stříbrný rybník, Běleč nad Orlicí, Krňovice, Třebechovice pod Orebem

Charakteristika:
Třebechovický betlém je jednou z největších vzácností svého druhu na světě. Během výletu se tedy seznámíte nejen s tradicemi výroby betlémů, ale se starými řemesly vůbec, jak sami spatříte i v podorlickém skanzenu, který rovněž budete moci navštívit.

Výchozím místem výletu je Velké náměstí v Hradci ve středu města. Pokud jedete od vlakového nádraží, vydejte se nejprve Puškinovou ulicí, na kruhovém objezdu 3. odbočkou Gočárovou třídou něco přes kilometr až přes most. Na semaforu za ním jeďte doprava a po 100 m doleva Soukenickou ulicí na nám. Jana Pavla II. Tudy již prochází městská cyklostezka, po níž pojedete úvodní kilometry; můžete tedy buď rovnou vyrazit po ní směrem doprava a pak přes most, nebo si ještě prohlédnout hradecké centrum, které máte jen za kostelem.
Cyklostezka se z Hradecké ulice napojí na městský okruh, po němž pojedete něco přes kilometr, a odbočíte doprava ulicí Náhon. Zde je již značena cyklotrasa 4197 a červená pěší značka, po níž postupně vyjedete z města a pak i asfalt přejde v cestu vedoucí okrajem lesa. Asi 2 km za koncem Hradce dorazíte na rozcestí Stříbrný potok, odkud máte buď kemp s občerstvením vlevo nebo pokračování v cestě rovně. Nejlépe je se držet stále červené, po níž minete rozcestí U Svinar a lesem dojedete až do Bělče nad Orlicí. Zde se již od červené značky odloučíte, na křižovatce, kde vede doprava, jedete rovně, a pojedete dále stále po hlavní a cyklotrase č. 222.
Na rozcestí Krňovice 2,5 km od Bělče se jede vlevo, přidá se opět červená turistická značka a již jste na okraji Krňovic. Pojedete přes ves a již spatříte ukazatel mířící doprava ke skanzenu. Pokud se rozhodnete jej navštívit, návrat je po stejné cestě zpět. Z Krňovic zbývá poslední 1,5 km dlouhý úsek do Třebechovic. Jede se stále rovně, hlavní silnici č. 11 přejedete napříč a tak dorazíte do města. K náměstí vlevo trefíte snadno, muzeum je v pravém rohu.
Pokud z Třebechovic pojedete zpět do Hradce Králové vlakem, k nádraží vás dovede žlutá turistická značka, je to zhruba kilometr.

Zajímavosti po cestě:
Bílá věž Hradec Králové
Renesanční Bílá věž je nejvyšší dominantou města (72 m), z jejíhož ochozu se otvírá návštěvníkům jedinečný pohled nejen na Hradec Králové, ale i na vzdálené vrcholky Krkonoš a Orlických hor.

Název Bílá věž dostala díky zářivé barvě hořického pískovce, ze kterého je postavena. Ve svých útrobách ukrývá třetí největší zvon České republiky Augustin, původní hodinový stroj Josefa Božka a díky velkorysé rekonstrukci uskutečněné městem Hradec Králové v letech 2014 a 2015 i unikátní skleněný model věže a moderní audiovizuální technologii, která při výstupu na věž přináší nepřeberné množství příležitostí pro zábavu i poučení.

Otevírací doba:
Bílá věž je otevřena celoročně každý den včetně víkendů, vždy od 9 do 18 hodin (kromě 1. ledna a 24. prosince). Poslední prohlídka se uskuteční 60 minut před zavírací dobou. V případě většího počtu čekajících návštěvníků může být čas poslední prohlídky prodloužen na více než 60 minut.
Mimo klasickou prohlídku si můžete vybrat i ze 3 typů zážitkových prohlídek:

VSTUPNÉ:
60 Kč dospělí / 40 Kč děti (6 - 15 let)
Vstupné se platí v pokladně Bílé věže.

http://www.bilavez.cz/


Podorlický skanzen Krňovice
Na východním okraji Krňovic můžete navštívit hezký menší skanzen. Stojí zde několik opravených starých stavení a skanzen se stále rozrůstá. Již dnes je ke shlédnutí například správcovský polabský statek, novostavba centra ekologické výchovy Českého svazu ochránců přírody - kopie zájezdní hospody ´Na Špici´ z Hrdce Králové, zvonice, stodoly, kočárovna nebo přenesené objekty špýcharů ze Semechnic a Prasku. V objektech jsou instalovány expozice dobové techniky, zpracování lnu, mléka, praní, historické pohony, traktory, automobily apod.
Krňoviceký skanzen je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Oblast, kterou zachycuje, se nepřekrývá se žádným z dnes existujících skanzenů v ČR.
Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán. Finančně je areál dílem firmy Dřevozpracující družstvo (dřevostavby a opravy památek) a Českého svazu ochránců přírody.

Třebechovické muzeum betlémů a Proboštův betlém
Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem třebechovického muzea je bezesporu unikátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla.
Betlém je více než 100 let starý a je vyjma kovových zvonků, kožených řemenů a měchu kukačky vyroben celý ze dřeva, včetně převodových kol, hřídelí a vaček mechanismu. Jeho rozměry jsou 7 x 3 x 2 m. Obsahuje na 2000 vyřezávaných dílů a figurek, uváděných do pohybu ojedinělým mechanismem. Mechanismus byl původně poháněn klikou, od r. 1935 malým elektrickým motorkem. V roce 1999 byl Proboštův mechanický betlém prohlášen za národní kulturní památku.

Muzeum nabízí dva prohlídkové okruhy:
- běžný: Běžný okruh zahrnuje prohlídku všech tří expozic a trvá cca 45 min, je bez průvodce
- netradiční: Prohlídka mechanismu Proboštova Betlému s výkladem odborného pracovníka po předběžné objednávce na badatelna@betlem.cz, a to každou první středu v měsíci. Maximální počet je 10 osob.

Kontakty:
Muzeum Betlémů
Masarykovo náměstí 24, Třebechovice pod Orebem
Tel.: (+420) 495 592 053
info@betlem.cz, www.betlem.cz

Infocentrum Hradec Králové
Velké náměstí 165/2
Tel.: (+420) 495 580 492
icko2@ic-hk.cz, www.ic-hk.cz

Podorlický skanzen Krňovice
Tel.: (+420) 603 510 169, (+420) 603 510 169, (+420) 495 591 633
info@krnovice.cz, www.krnovice.cz

Ubytování a restaurace:
Penzion Zděná Bouda

Restaurace a penzion Zděná Bouda je vstupní branou do městských lesů a je ideálním místem pro načerpání nových sil mezi lesní zelení v Malšovicích, která utváří tuto malebnou a turisticky atraktivní lokalitu Hradce Králové. Přímo u objektu se nachází inline a cyklostezka, v blízkosti Rytířské hradiště a spousta dalších zajímavostí.

Kontakt:
Hradečnice 633/1
500 09  Hradec Králové

telefon: 774 692 345
e-mail: info@zdenaboudahk.cz
webové stránky: http://www.zdenaboudahk.cz/

Doprava:
Z Třebechovic do Hradce Králové jezdí mnoho přímých autobusových i vlakových spojů. Autobusy odjíždí z náměstí, vlaky z jediného nádraží asi kilometr od muzea betlémů (podle popisu trasy).

Tip:
Centrum ekologické výchovy v krňovickém skanzenu pořádá čas od času akce pro veřejnost, např. Den dřeva zaměřený na ukázky starých řemesel, Den lnu a vlny, Sušení ovoce, různé výstavy atd. Sledujte www.krnovice.cz.

21,5 km
Snadná

Body zájmu