Nová In-Line, Škoda Plzeň

Nová In-Line dráha

0,5 km
Snadná

Body zájmu