Top místa v centru Brna, Brno

Top místa v centru Brna

Pro:
Všechny věkové kategorie (kolo, pěší)

Průběh trasy:
Radnická – Zelný trh – Kapucínské náměstí – Zelný trh – Petrská - Petrov – Biskupská – Šilingrovo náměstí – Dominikánská - Dominikánské náměstí – Zámečnická - Náměstí svobody – Rašínova - Jakubské náměstí – Rašínova - Moravské náměstí

Délka trasy:
1,8

Popis trasy:
Trasa je ideální pro neznalé Brna, kteří nechtějí, aby jim něco důležitého uteklo. Procházka vede po nejzajímavějších památkách a důležitých místech centra města.

Zajímavosti na trase:
1. Stará radnice
Stará radnice není jen místem, kde naše trasa začíná, ale hlavně nejstarší světskou stavbou v Brně. Jedná se o bývalou radniční budovu, kde od poloviny 13. století sídlila městská správa. V roce 1935 se úřady přestěhovaly do Nové radnice na Dominikánském náměstí. V současné době budovu užívá TIC Brno a najde v ní například informační centrum a galerii.
V průčelí radnice nepřehlédnete pozdně gotický portál od sochaře Antona Pilgrama, v klenutém průchodu pod portálem narazíte na jednu z největších atrakcí Brna – vycpaného krokodýla alias slavného brněnského draka a dřevěné loukoťové kolo na stěně hned za ním. Za průchodem se nachází volně přístupné nádvoří radnice s renesančními arkádami, kudy se dostanete věž radnice.
foto: Pavel Gabzdyl

2. Zelný trh
Druhou zastávkou na trase je Zelný trh - středověké náměstí ze 13. století, které si dodnes zachovalo původní funkci tržiště. Dříve neslo název Horní trh (jako Dolní trh bylo pojmenováno dnešní náměstí Svobody). Ve 14. století byly pojmenovány jednotlivé části náměstí podle prodávaného zboží – byl tu proto trh hrnčířský, drůbeží, vlněný, železný a vetešnický. Na spodní části náměstí se nacházely masné krámy. O několik století později na náměstí přibyl i pranýř pro nepoctivé trhovce a klec bláznů, kam byli zavíráni lidé s mentálním postižením, považovaní za posedlé ďáblem.
Přímo uprostřed náměstí stojí barokní kašna Parnas – raná práce Johanna Bernharda Fischera z Erlachu z let 1690 až 1695. V horní části náměstí se nachází Dietrichsteinský palác, jedna z nejstarších palácových staveb v Brně, kde jsou nyní umístěny stálé expozice a výstavní sály Moravského zemského muzea.
V dolní části náměstí se nalézá Divadlo Reduta, jedna z nejstarších divadelních budov v Evropě. Před divadlem stojí socha W. A. Mozarta, která připomíná jeho vánoční koncert v roce 1767. A naproti najdete vchod do Labyrintu pod Zelným trhem, do spletitých podzemních středověkých chodeb a sklepení, kam si trhovci ukládali zeleninu a další zboží.

3. Kapucínské náměstí
Ze Zelného trhu se dostanete rovnou na malé trojúhelníkové Kapucínské náměstí, které bylo pojmenováno podle přilehlého areálu kapucínského kláštera. Dnešní název nese až od 19. století, ve středověku se zde rozkládal Uhelný trh. Začátkem 20. stolení prošlo Kapucínské náměstí úpravami, které umožnily jednak přímý vstup do Biskupského dvora a hlavně jeden z nejhezčích pohledů na katedrálu sv. Petra a Pavla. Na náměstí najdete kostel Nalezení svatého Kříže s krásným průčelím a terasou s řadou barokních plastik, a přímo pod kostelem se nachází unikátní Kapucínská hrobka.
foto: Zdeněk Porcal

4. Katedrála sv. Petra a Pavla
Gotická katedrála sv. Petra a Pavla je neopomenutelnou dominantou Brna. Počátky chrámu na Petrově sahají až do 70. let 12. století, kdy v těchto místech stávala románská rotunda. Ve 14. století prošel chrám gotickou přestavbou a v souvislosti s poškozením chrámu za švédského obléhání i dvěma barokními. Avšak dvě věže, pro katedrálu v současné době tak typické, jsou až výsledkem neogotizující přestavby vídeňského architekta Augusta Kirsteina z roku 1909.
Kromě interiéru katedrály je možné navštívit i románskogotickou kryptu se základy původního kostela. V klenotnici jsou trvale vystavena bohoslužebná roucha, monstrance a další liturgické předměty. Výhled na město umožní výstup na věže katedrály.

5. Denisovy sady
Přímo pod Petrovem se nachází půvabný park s kolonádou a několika altány. Park Františkov, jak zněl původní název parku, vznikal ze starších soukromých šlechtických zahrad z popudu moravského místodržícího hraběte Lažanského a za podpory hraběte Mitrovského během let 1815 až 1818.
Z Denisových sadů je především výhled na velký kus Brna - z vyhlídkové plošiny s lavičkami uvidíte například Špilberk, Staré Brno a kostel J. A. Komenského (Červený kostel). Dominantou parku je mramorový obelisk se čtyřmi pozlacenými lvy, který byl odhalen 4. října 1818 na oslavu ukončení napoleonských válek v Evropě.
foto: Jakub Špiřík

6. Dominikánské náměstí
Poslední zastávkou na naší trase je Dominikánské náměstí, dříve také Rybný trh nebo Radniční náměstí. Jak již název napovídá, jméno náměstí je spojeno s řádem dominikánů, který se zde ve 13. století zabydlel. Markrabě Přemysl jim přidělil kostel svatého Michaela archanděla na jižní straně náměstí. Kostel zvelebili a rozšířili a do roku 1350 postavili i obytné a hospodářské budovy kláštera.
Náměstí dominuje budova Nové radnice. Od 16. století sloužila zemským stavům pro jejich sněmy. Dnes pokračuje ve své funkci a sídlí v ní primátor a vedení Magistrátu města Brna.
V severní části náměstí, hned u radnice, narazíte vchod do Mincmistrovského sklepa, veřejnosti přístupného podzemního komplexu, který dříve využíval královský mincmistr jako sklad nových mincí a sklad surovin.
V nedaleké ulici Panenská, najdete IC To je Brno, kde si můžete nejen zajít pro radu a suvenýr, ale i si příjemně oddechnout v moderních prostorách tohoto informačního centra.

7. Náměstí Svobody
Náměstí Svobody, dříve také Dolní trh nebo Velké náměstí, si v průběhu historie dokázalo díky četně využívaným obchodním trasám zachovat svůj původní trojúhelníkový tvar. Na ploše náměstí se od středověku až do konce 19. století konaly velké výroční trhy a stávaly zde také chlebné i masné lavice. Na náměstí nesměl chybět ani pranýř a studna.
Z výrazných historických staveb rozhodně nepřehlédnete bohatě zdobený pozdně renesanční palác Dům pánů z Lipé. Dům je v současné době volně přístupný, včetně nejvyššího poschodí s vyhlídkou na město. Druhým neopomenutelným historickým domem je Kleinův palác. Novorenesanční budova s litinovými dekoračními prvky na průčelí fasády. Na protější straně náměstí můžete narazit mj. na Dům U Čtyř mamlasů.
A od tohoto domu to je jen skok k proslulému žulovému hodinovému stroji z roku 2010 s tvarem nábojnice. V 11 hodin dopoledne se můžete pokusit ulovit skleněnou kuličku, která z něj pravidelně vypadává, a odnést si tak jedinečnou památku.
Náměstí v jeho severní části zdobí bronzová tzv. velká kašna o průměru 15 metrů zdobená roštem s verši Jana Skácela. Dominantou námětí je barokní morový sloup, který připomíná morovou epidemii z let 1679–1680, a opodál na levé straně najdete funkcionalistickou budovu Moravské banky z roku 1928 od architektů Ernsta Wiesnera a Bohuslava Fuchse.

8. Jakubské náměstí
Když se z Náměstí svobody vydáte Rašínovou ulicí, ocitnete se na Jakubském náměstí. Prostor Jakubského náměstí je neodmyslitelně spjat s počátky města Brna. Již na počátku 13. století zde byl postaven kostel sv. Jakuba. Tento gotický chrám sv. Jakuba Většího s 92 m vysokou, turistům přístupnou, věží dotváří typickou siluetu města Brna.
V roce 2001 podzemí Brna opět odhalilo jedno ze svých tajemství – pod kostelem sv. Jakuba se našla 2. největší kostnice v Evropě. Kostnice u sv. Jakuba je veřejnosti zpřístupněna od roku 2012 a navštívit ji můžete v průběhu celého roku.
Na křižovatce ulic Kozí, Jezuitské a Běhounské najdete Zlatou kašnu.

9. Moravské náměstí
Ve velkorysém prostoru po zbořených hradbách vzniklo Moravské náměstí (v minulosti také náměstí Rudé armády, Lažanského nebo Dikasteriální náměstí).
V jižní části Moravského náměstí nepřehlédnete barokní kostel sv. Tomáše s přilehlou budovou někdejšího Místodržitelského paláce, kde nyní sídlí Moravská galerie.
A pokud máte rádi hledání, na náměstí se nachází rozesety symboly 4 Platónových ctností. Spravedlnost představuje stejnojmenná socha muže zvedajícího těžký kvádr od Maria Kotrby. Umírněnost vyjadřuje nízká fontána s mírně zvlněnou hladinou. Prozíravost zastupuje bronzový model podoby města z roku 1645, kdy ho obléhala švédská armáda a kdy bylo Brno obratným vedením Raduita de Souches ubráněno. Symbolem odvahy je oblíbená socha moravského markraběte Jošta Lucemburského na koni.
foto: Pavel Gabzdyl

Kontakty:
http://ticbrno.cz/cs/informacni-centra

Doprava:
Začátek trasy:
Hlavní nádraží – tramvaj 1, 2 ,4, 8, 9, 10, 12, bus 31, 33, 60, 67;
nebo Zelný trh – tramvaj 4, 8, 9
Konec trasy:
Česká – tramvaj 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, bus 32, 34, 36, 80, 81, 82
nebo Moravské náměstí – tramvaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, bus – 67

Tip:
Brno má mnoho památek a míst, které stojí za zhlédnutí nejen nad zemí, ale i pod zemí. Co rozhodně nesmíte minout:
Labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský sklep, Kostnice u sv. Jakuba http://ticbrno.cz/cs/podzemi
Hrobka Kapucínů http://hrobka.kapucini.cz
>Kryt 10–Z
http://10-z.cz
>Kolektory Brno
http://ticbrno.cz/cs/podzemi/exkurze-v-kolektorech

Zdroj:
foto: Pavel Gabzdyl, Zdeněk Porcal, Jakub Špiřík