Naučná stezka Václava Talicha, Beroun

Naučná stezka Václava Talicha
Stezka otevřená v říjnu 2012 u příležitosti jubilejního XXX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun vede oblíbenými místy světoznámého dirigenta. Místy, která Talich – vášnivý turista – pravidelně a rád navštěvoval. Měří přibližně pět kilometrů a prochází údolím Brdatek po úbočí kopce Ostrého na Zdejcinu, odtud pokračuje na vrchol Dědu a po jeho hřebenu až ke kapličce U Studánky. Trasa je vedena po dobře schůdných většinou lesních cestách a najdete na ní 11 zastavení s informačními panely. Na panelech se mohou návštěvníci dočíst nejen o životě a díle Václava Talicha, ale také o zdejší květeně, ptactvu či nerostnému bohatství. Další panely jsou věnovány Brdateckému nyní Talichovu údolí, Zdejcině, hřebenu a rozhledně na Dědu. Panely jsou doplněny i vědomostními kvízy. Součástí stezky je i dřevěné posezení v blízkosti rozhledny na Dědu. Talichova stezka byla vybudována městem Beroun, na realizaci se podílely rovněž Technické služby Beroun a Český svaz ochránců přírody Beroun.

Délka trasy:
6

Druh:
Naučná stezka

Průběh trasy:
Beroun - po červené - Brdatka - Talichovo údolí - po zelené - Děd - po modré - Kaple Panny Marie Bolestné

Zajímavosti na trase:
Rozhledna Děd
Kaple Panny Marie Bolestné

6 km
Snadná

Body zájmu