Cestou do středověku

Cestou do středověku
Návštěva Velehradu a nedalekého archeoskanzenu v Modré

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kolo, přívěs za kolo, koloběžka

Průběh trasy:
Staré Město – žst., Tovární ulice, Dolní mlýn, Velehrad, Modrá a zpět

Délka trasy: 11 km
Čas: 2,5 - 6 h
Start a cíl: Staré Město u Uherského Hradiště – žst.

Charakteristika:
Velehrad a především velkomoravský skanzen v nedaleké Modré jsou pro rodiče i děti velmi přitažlivými cíly, ke kterým se můžete snadno dostat na kole, ale třeba i na silniční koloběžce. Jede se stále po asfaltu, téměř mimo běžný silniční provoz.

Popis trasy:
Od nádraží ve Starém Městě první část vaší cesty vede po červné turistické značce. Ta je značena nejprve na Nádražní ulici, jíž dojedete až na velkou světelnou křižovatku po 300 m, a zde značka i vaše trasa uhýbá vlevo Tovární ulicí. Tento úsek je poměrně rušný, ale již po 600 m jej máte za sebou a budete se nadále držet vlevo namísto červené již podle značení cyklotrasy 5150 (Velkomoravská poutní). Ta nejprve mírně a pak zcela odbočí z hlavní silnice doleva, zamíří do podjezdu pod tratí a pak se již klikatí podle říčky Salašky směrem k Velehradu.
Trasa vede po asfaltové cyklostezce, kde auta nejezdí, stále mezi poli na severovýchod. Po kilometru od podjezdu přijde odbočka doleva a hned pak doprava, stále se držíte cyklotrasy č. 5150, červená turistická se opět souběžně přidá. Po dalších 2 km minete rozcestí Dolní Mlýn a pokračujete po cyklotrase dále až do Velehradu.
Po jeho návštěvě přijde kilometrový přejezd do sousední Modré, povede vás po silnici příznačně modrá turistická značka. Zdejší archeoskanzen asi nelze minout, od něj se již budete postupně vracet ke Starém Městu a máte dvě možnosti. V obou jeďte nejprve po cyklotrase č. 5013 vedené po silnici zpět na jihovýchod; již po 300 m lze jet buď spojkou po cestě doprava, po 200 m se ocitnete opět na cyklostezce, po níž jste přijeli. Pokud byste chtěli spíše změnu a nevadí vám silniční provoz, můžete setrvat na silnici a cyklotrase č. 5013, vede souběžně, jen po druhém břehu Salašky. Tak po necelých 3 km od Velehradu dorazíte k nadjezdu nad tratí, za nímž hned odbočíte doprava. Sjedete tak na hlavní Tovární ulici, kterou již znáte z první části výletu a kde vás také červená turistická značka dovede zpět k vlakovému nádraží.

Zajímavosti po cestě
Velehrad
Velehrad je jedním nejvýznamnějších poutních míst České republiky. V lidové tradici je ztotožňován s hlavním střediskem Velké Moravy, Veligradem, jehož existence však není doložena. Původně cisteriácké opatství náleží od roku 1890 jezuitům. Každoročně je 5. července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje. V současnosti působí na Velehradě tři římskokatolické řády: jezuité, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje a slovenská provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. V roce 1985 se národní pouť na Velehradě stala velkou manifestací věřících, při které byl z pódia vypískán komunistický ministr kultury Klusák a celá akce přerostla v jednu z největších demonstrací odporu proti komunistickému režimu za celé období normalizace. V roce 1990 navštívil Velehrad papež Jan Pavel II.

Archeoskanzen Modrá
Archeologický skanzen na okraji obce Modrá představuje život obyvatel Velké Moravy. Areál tvoří sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Za hradbami stojí repliky dobových staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okrsku a sídla místního velmože. Na návrší nedaleko skanzenu se nachází základy raně středověkého kostela, poblíž kterých stojí jeho novodobá replika. Všechny stavby byly postaveny podle archeologických nálezů z oblasti středního Pomoraví. Velkou zajímavostí je také sakrální areál, kde najdeme slovanské modly, políčka a ohrady pro chov zvířat.

Otevírací doba:
Po – ne: 9.00 – 17.00   

Ubytování
Hotel je přímo ve Velehradu i Modré, ve Starém Městě a především v přilehlém Uherském Hradišti se nabízí velký výběr dalších možností ubytování.
Nejbližší kemp se nachází asi 1,5 km severozápadně od Velehradu po silnici na Salaš:

Autokemp Velehrad
Tel.: +420 572 571 183, +420 603 415 490
autokemp@sm-reality.cz, www.sm-reality.cz
GPS: 49°7'5.835"N, 17°22'52.564"E

Doprava
Staré Město u Uherského Hradiště se nachází na jedné z nejhlavnějších vlakových tratí a spojení odkudkoliv je tedy velmi dobré.

Kontakty
Archeoskanzen Modrá
Tel.: +420 724 178 591, +420 777 807 368
modra@uh.cz, www.archeoskanzen.cz

Obecní úřad Velehrad
Hradišťská 231, Velehrad
Tel./fax: 572 571 115
info@velehrad.cz, www.velehrad.cz

Městské informační centrum Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 525
mic@uherske-hradiste.cz, www.uherske-hradiste.cz

Tip
Pouť ve Velehradu
Každoročně se u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tedy 5. července, ve Velehradu koná Národní pouť. Oslavy, známé také jako Dny lidí dobré vůle, se konají již od 4. července a můžete se během nich zúčastnit bohatého programu zahrnujícího kromě duchovních aktivit například i množství koncertů a jiných kulturních akcí.

11 km
Snadná

Body zájmu