Od Hradiště podél Moravy a Baťova kanálu

Od Hradiště podél Moravy a Baťova kanálu
Cestou podél vody na kole nebo pěšky

Pro:
Dospělí, menší i větší děti, kolo, pes

Průběh trasy:
Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí, Prostřední ul., Mariánské náměstí, Vodní, Tyršovo nám., Velehradská třída (most), Moravní nábřeží, Luční, rybník Koňovy, rybník Výrovka, rybník Blata, rybník Uhliska, podél Baťova kanálu k Luční ulici a zpět.

Délka trasy: 11,5 km
Čas: 2,5 - 4 h
Start a cíl: Uherské Hradiště - Masarykovo náměstí

Charakteristika:
Krátký výlet podél Moravy, Baťova kanálu a hned několika malých rybníků vám dovolí nahlédnout do obvykle skryté říše vodních ptáků a odpočinout si v poklidu stranou od měst i vesnic.

Popis trasy:
Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti snadno naleznete, je ústředně položené a také přímo na něm se nachází infocentrum. Mapka odtud se může hodit pro průjezd nebo podrobnější návštěvu města. Ať již pojedete na kole nebo půjdete pěšky, trasa je zatím stejná – pěší zónou (Prostřední ulice) půjdete nejprve na Mariánské náměstí, na něm doprava a Vodní ulicí dále přes Tyršovo náměstí se dostanete až k mostu přes Moravu. Přejedete přes něj a hned za ním odbočte vpravo na Moravní nábřeží. Již přes most i toto odbočení je značena cyklotrasa č. 47, jejíhož značení se budete držet i nadále. Povede vás z Moravního nábřeží hned první levou odbočkou do Luční ulice, jež vás již vyvede na okraj města, kde se dáte pole značení doprava.
První úsek po polní cestě má jen 200 m, dovede vás na křižovatku ve tvaru „T“ s účelovou asfaltkou a zde odbočíte doprava. dále se již stačí držet na asfaltu, značení cyklotrasy 47 (Moravská stezka) vás bude provázet mezi poli na severovýchod asi 2,5 km až k prvnímu mrtvému rameni Moravy s názvem Koňovy. Zde se drže na cestě vlevo, směrem k další vodní ploše – Výrovce. Když se budete chovat tiše a nenápadně, máte slušnou šanci zde vidět volavku nebo dokonce ledňáčka.
Od Výrovky pokračuje cyklotrasa č. 47 dál po cestě kolem rybníčku Blata již k největšímu jezeru Uhliska obklopenému chatami a nabízejícímu možnost koupání. Cesta jej míjí zleva směrem k mostu, u něhož máte na výběr: pro cyklisty preferující asfaltové cesty je lépe přejet a zabočit hned za mostem doleva na cyklostezku; pěší nebo milovníci polních cest mohou zvolit ještě před mostkem doleva odbočující cestu kopírující pak tok Baťova kanálu z opačné strany. Navíc tudy vede naučná stezka Fífart, jejíž informační tabule vám poví mnohé o zdejším kraji a zajímavé plavební cestě. Během toho, co se budete vracet ke Hradišti, budete mít ještě dvě další možnosti přejet nebo přejít na druhý břeh kanálu, případně zajít do Huštěnovic za občerstvením.
Cyklostezka i naučná stezka vás nakonec dovedou k mostku již těsně u okraje Hradiště, kde se obě cesty spojí – každopádně se dáte vlevo a po 100 m se ocitnete na rozcestí, které již znáte. Z něj doprava se dostanete po stejné trase zpátky do centra Uherského Hradiště.

Zajímavosti po cestě
Krajina okolo Moravy a Baťova kanálu u Uherského Hradiště
Podoba kraje ležícího severně od Uherského Hradiště je od své púvodní podoby poměrně značně změněna. Tuto oblast pokrývaly lužní lesy, které vytvářel původní meandrující tok řeky Moravy. v průběhu osídlování zdejší krajiny a později i v důsledku úpravy řečiště a také zbudování Baťova kanálu lužní lesy a mokřady přestaly existovat. Zbylo po nich jen několik náznaků, jakými jsou slepá ramena Moravy Výrovka, Markétka, Blata nebo Koňovy.
Teprve nedávno byla podél Baťova kanálu vybudována naučná stezka Fífart, která vám přiblíží někdejší i dnešní podobu zdejších mokřin a lužních lesů. V blízkosti Huštěnovic se také nacházejí další cenné dvě přírodní rezervace, Kanada a Trnovec. Huštěnovické kotviště vám rovněž umožní návštěvu remízku, který je jednou z oblastí původního osídlení obyvatelstva.

Baťův kanál
Historická vodní cesta a unikátní vodní dílo vybudované v letech 1935 – 1938 spojující Otrokovice s Rohatcem. Proto je také nazývána jako Průplav Otrokovice-Rohatec. Na své 52 km dlouhé cestě zčásti vede přímo mo toku Moravy, ale z velké většiny jde o uměle vytvořené kanály s řadou plavebních komor, pohyblivých jezů a dalších vodních staveb, jako například mosty s podchody, aby bylo možno táhnout z břehu čluny.
Hlavní účel této vodní cesty byla doprava hnědého uhlí z dolů v Ratíškovicích. Velké množství materiálu potřebné pro otrokovickou elektrárnu nebylo možné jinak efektivně přepravovat; doly vlastnila společnost Baťa a právě ona také od elektrárny odebírala značné množství energie i tepla.
Dnes sice již kanál zdaleka neslouží svému původnímu účelu, ale přesto je na něm hodně co obdivovat. Dodnes zde spatříte celou řadu unikátních technických zařízení, např. lanovku pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech, výklopník uhlí mezi Rohatcem a Sudoměřicemi nebo bezpočet zdymadel.
Po desetiletích chátrání během období socialismu se kanál již téměř celý dočkal opravy. Funguje osm přístavů, šestnáct přístavišť a třináct plavebních komor sloužících dnes především k turistické, ale i pravidelné vodní dopravě mezi Otrokovicemi a Petrovem. Kanál se dokonce dočká prodloužení, měl by vést od Kroměříže až do Hodonína. Protože byl Baťův   kanál projektován poměrně velkoryse, jeho parametry umožňují provoz poměrně velkých lodí a může tedy být využit i jako součást vznikajícího globálního vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.
Více na www.batakanal.cz.

Ubytování
V Uherském hradišti si jistě vyberete z velkého množství ubytovacích možností, které můžete zjistit napříkad v infocentru. Nejbližší kemp
Se nachází v Kunovicích nebo Velehradu.

Autokemp Kunovice
Na Zelničkách 1536, Kunovice
Tel.: +420 572 549 371, +420 604 278 444
GPS: 49°2'38.706"N, 17°29'4.916"E

Autokemp Velehrad
Tel.: +420 572 571 183, +420 603 415 490
autokemp@sm-reality.cz, www.sm-reality.cz
GPS: 49°7'6.213"N, 17°22'49.028"E

Doprava
Vlakem se do Uherského Hradiště jezdí obvykle s přestupem v sousedním Starém Městě ležícím na páteřní vlakové trati. Autobusová spojení jsou velmi dobrá.

Kontakty
Městské informační centrum Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 525 525
mic@uherske-hradiste.cz, www.uherske-hradiste.cz

Tip
Po Baťově kanálu se můžete také svézt na lodi, např. na www.hamboat.cz najdete potřebné informace.

11,5 km
Snadná

Body zájmu