Toulky podél vodního světa

Toulky podél vodního světa

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, terénní kočárek, pes

Průběh trasy:
Chropyně – zámek, Malá Bečva, Miňůvský most, Kojetín, vlakem zpět.

Délka trasy: 11,5 km
Čas: 2,5 – 4 h
Start a cíl: Chropyně

Charakteristika:
Pěšky se jde od Chropyně ke Kojetínu prakticky stále podél vody. Budete moci pozorovat bohatý život jak u rybníka v Chropyni, tak podél toku Malé Bečvy, pak Moravy a nakonec i u kojetínského rybníka. Jde se stále po pěšinách a po rovině.

Popis trasy:
Chropyňské nádraží se nachází na severním okraji obce, k zámku to máte asi 1,5 km po modré turistické značce. Po ní půjdete i dále, nejprve podél chropyňského rybníka společně s naučnou stezkou věnované právě pozoruhodně pestrému životu zde přímo kypícímu. Za rybníkem se značka stáčí vpravo a stojaté vody vystřídá tok Malé Bečvy a Svodnice. Tak dojdete až na rozcestí Malá Bečva, kde se budete držet stále modré a po ní přejdete i po mostku přes Malou Bečvu.
Modrá značka vás povede od mostku přes říčku pěšinou mezi poli na jihozápad, ke 2 km vzdálenému toku Moravy. U jejího břehu se značka stočí vlevo a necelý kilometr vede těsně podél něj až k mostku, po kterém se dostanete na druhý břeh a rozcestí Miňůvský most. Odsud již budete namísto modré značky dále pokračovat po zelené. Povede vás po cestě podél soutoku říčky Haná s Moravou, pak po mostku přes Hanou a pak dále podél Moravy. minete plynovou lávku a širší cestu nahradí spíše pěšina o něco více vpravo, již opět těsně podél řeky. Stále vás provází zelené značení, která vás po necelých dvou kilometrech od plynové lávky dovede na rozcestí, kde zelená značka i vaše trasa vedou vlevo – po široké zpevněné cestě mezi poli.
Před železniční tratí se cesta stočí mírně doprava, po ní přejdete přes koleje a po dalších 500 m již vyjdete na silnici na okraji Kojetína. Zelená značka vás povede přímo k nádraží, tedy za přejezdem doleva, ale můžete případně jít i rovně do středu obce a pak se po zelené vrátit ke vlaku. Přímé vlaky do Chropyně jezdí zhruba po hodině a jen několik málo minut.

Zajímavosti po cestě
Pověst o králi Ječmínkovi
Před dávnými časy žil v Chropyni bohatý rytíř. Pro svou vlídnost a bystrý rozum byl natolik oblíben, že byl zvolen za markraběte moravského. Nový život ve vysokých kruzích však markraběte dosti změnil. Začal si libovat v prostopášnosti, pořádal bujaré oslavy a utrácel víc a víc. Dokonce to došlo tak daleko, že kvůli častému hodování došly peníze, a proto nechal markrabě vybírat vyšší daně. Jeho krásná a rozumná paní se mu snažila vše rozmluvit, se zlou se však potázala. Chropyňský pán byl tak rozzuřený, že se ji pokusil zabít. Podařilo se jí utéci, ale ne daleko. Když ženu žoldnéři přivedli zpět, vrhl se na ni markrabě v rozčilení podruhé. Tentokrát se žena skryla v poli s ječmenem, kde porodila synka. Obou se ujaly ženy z blízké vsi a novorozeně pojmenovali Ječmínek. Zakrátko pán zjistil, kde se jeho choť s děckem ukrývá, a nechal je svými sluhy dopravit daleko od panství. Po čase markraběti došlo, že velmi chyboval. Vyhnal z hradu všechnu opileckou společnost a rozhodl se přivést svou ženu a syna nazpět. Poslové jej však brzy informovali, že se po ženě a Ječmínkovi slehla zem. Vypravil se tedy hledat svou rodinu i samotný pán se svou družinou, aby napravil, co způsobil. Jednoho dne se dostal až na kraj lesa s velikou skálou, na níž stál kříž, a pod skálou našel v jeskyni stařičkého poustevníka na modlitbách. Pán se poustevníka ptal na svou ženu a dítě, ten mu však odpověděl: „Nehoden jsi manželky ctnostné, nehoden syna, k vyšším záměrům určeného. Věz tedy, že nenajdeš je více na světě tomto; neboť ve knize věčnosti četl jsem následná, zlatým písmem zaznamenaná slova: ‚Až Morava rodná ze všech stran nepřáteli stísněná bude, tenkráte přijde Ječmínek s mocí velikou, rozptýlí nepřátele a svou vlast vysvobodí od jařma cizího.‘ – Jdi a kaj se!" Špatně však markrabě skončil. Všecek zoufalý zakrátko skočil do zámecké studny.

Ubytování
Hotel naleznete v Chropyni i v Kojetíně, penzion jen v Kojetíně. Širší výběr se nabízí až v Kroměříži (8 km).

Doprava
Do Chropyně se lze poměrně dobře dostat vlakem, parkování vlastním autem je možné kdekoliv v obci.
Přímá zpáteční vlaková spojení z Kojetína do Chropyně jezdí každou hodinu.

Kontakty
Zámek Chropyně
Tel.: 573 355 074
muzeum@muzeum-km.cz, www.muzeum-km.cz

Informační centrum Kojetín
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
Tel.: +420 581 202 202
info@meks.kojetin.cz, www.kojetin.cz/meks

Tip
V Kojetíně můžete v horkém létě využít také zdejší koupaliště:
Ulice Závodí, tel. 581 761 830.

11,5 km
Snadná

Body zájmu