Na krásný bouzovský hrad

Na krásný bouzovský hrad

Pro:
Dospělí, malé i větší děti, kočárek

Průběh trasy:
Bouzov – náměstí, Bouzov – hrad, (minikárová trať)

Délka trasy: 1/3/6km
Čas: do 3h
Start a cíl: Bouzov – náměstí

Charakteristika:
jeden z nejkrásnějších moravských hradů doplněný o dvě zpestření: některé děti i rodiče uvítají příležitost svézt se na minikárách a někomu přijde vhod okružní procházka okolo kopce, na němž hrad stojí

Popis trasy:
Trasa začíná na bouzovském náměstí, odkud vaše kroky povedou nahoru ke hradu. Nelze netrefit, jde se stále do kopce, ale ani ne půl kilometru. Nahoře se jde již po rovně parkem, na jehož konci budete mít výhled na hrad jako na dlani.
Samotný hrad je poměrně rozsáhlý a jeho prohlídka zabere nějaký čas. Doporučujeme vystoupit i na věž, odkud je výborný rozhled do kraje na všechny strany. Poté se můžete rozhodnout pro některou z variant další cesty.
Nejkratší možností je dojít jen k minikárové trati ležící jižně od hradu. Směřuje k ní žlutá značka, jež vede kolem brány do parku obklopujícího hrad. Pokud vám minikáry stačí, můžete se odsud snadno vrátit na náměstí, neujdete tak víc než kilometr.
Pokud byste se však rádi ještě prošli, máte na výběr dvě varianty: kratší má necelé tři a delší okolo šesti kilometrů. Krátká trasa vede po ne značené asfaltové cestě vedoucí okolo vrchu Bakule, na němž se hrad tyčí. Lze zde putovat i s běžným městským kočárkem, stačí jen nikam neuhýbat a dojdete okruhem opět na severní konec obce Bouzov.
Delší cesta vede od minikár po žluté značce lesní pěšinou, vhodnou jen pro terénní kočárek, s běžným městským není průjezdná. Sejdete do údolí Javoříčky a na široké zpevněné cestě se značením cyklotrasy č. 6036 se zde dáte již namísto žluté doprava. Údolím půjdete pohodlně asi další 3 km, až dorazíte na rozcestí Doly, kde již cestu značenou cyklotrasou opustíte (vede doleva) a půjdete naopak doprava po zelené turistické značce, která již nějakou dobu vedla souběžně s vaší trasou.
Jde se nyní do kopce až k severnímu okraji Bouzova. Vyjdete v obci a zde se již snadno zorientujete, neboť zelená značka vede až na bouzovské náměstí.

Zajímavosti po cestě
Hrad Bouzov
Zřejmě z počátku 14. století pochází hrad Bouzov, původně Búzov. Prvním písemně dochovaným majitelem byl v první polovině 14. století Búz z Búzova. Poté připadl hrad do majetku pánů z Vildenberka, kteří celé panství prodali roku 1382 moravskému markraběti Joštovi. Poté vystřídal Bouzov ještě mnoho majitelů, například i Bítovské ze Slavíkovic, až na konci 15. století připadl řádu německých rytířů a zkonfiskován byl v roce 1939 za Protektorátu Čechy a Morava.
Po druhé světové válce hrad převzal československý stát. Ve státní správě je dosud, snahy německého řádu o navrácení hradu nebyly úspěšné. V roce 2004 se na hradě natáčel německý film Napola, dále například pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Princezna Fantaghiro nebo pokračování seriálu Arabela.

Otevírací doba:
duben, říjen: sobota, neděle, svátky 9.00–15.00
květen, září: úterý–neděle 9.00–16.00
červen–srpen: úterý–neděle 9.00–18.00

Pověst o erbu pánů z Bouzova
Kdysi dávno sloužili tři bratři jednomu knížeti. Jejich služba byla poctivá a oddaná a všude jezdili s pánem. Jednoho dne při projížďce na koních uhranul jakýsi čertovský učeň všechny koně knížecí družiny, kteří se roznemohli. Duchapřítomní bratři část otrávené krve koním pomocí pouštědla odstranili a ti byli brzy opět na nohou. Po nich pak opakovala záchranu svých koní celá družina. Kníže se jim bohatě odměnil, a navíc, jako památku na tuto událost, jim nechal ozdobit rytířské štíty třemi spojenými pouštědly. Bratři si na znamení hrozícího nebezpečí obarvili pouštědla černě. Toto vyobrazení pak nazývali „znamení hříče“. Stalo se erbem jejich potomků, rodu Bítovských ze Slavíkovic, kteří po mnoho let sídlili na hradě Bouzov.

Ubytování:
V Bouzově je jediný hotel, další ubytování byste našli až v Lošticích nebo Mohelnici.

Doprava:
Do Bouzova je nejlépe jet vlastním autem,  v pracovních dnech lzepočítat i s autobusy např. z Mohelnice, Loštic nebo Olomouce

Kontakty:
Hrad Bouzov
Bouzov 8
Tel.: 585 446 201
hrad@hrad-bouzov.cz
www.hrad-bouzov.cz

Minikáry Bouzov
Tel.: 737 328 547,
581 022 446
berger.miroslav@seznam.cz
www.minikarybouzov.cz

Tip
Na bouzovském hradě je poměrně čilý kulturní ruch po celý  rok. I mimo běžnou otevírací dobu se konají mimořádné prohlídky. Na stránkách hradu naleznete např. velikonoční prohlídky, program k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel, květnové Setkání historických vozidel nebo přehlídku uměleckoprůmyslových škol a mnohé další včetně pohádkových cyklů, jakými jsou např. Putování s Večerníčkem nebo Víkend s princeznou Šahrazád.