Za krásami přírody

Za krásami přírody
Z náměstí po trase 6106 sjedeme kolem potoka k nádraží a po cyklotrase 6107 jedeme do Lužic. Za vesnicí odbočíme vlevo k Moravské Huzové. Za obcí opustíme cyklotrasu 6107 a odbočíme na Březce. Zde na křižovatce odbočíme vlevo a projedeme železničním podjezdem k Chomoutovskému jezeru. Na křižovatce pokračujeme vlevo směrem do Chomoutova, přejedeme most přes řeku Moravu a odbočíme vpravo směrem na Horku. Před Horkou najedeme na cyklotrasu 6027. Po projetí mostu přes Mlýnský potok odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 51. Zde trasa vede po nezpevněné polní cestě. Projedeme Hynkovem do Lhoty nad Moravou. Pokračujeme po cy-klotrase 6107 do Střeně a Štěpánova. V obci Liboš za Štěpánovem odbočíme doleva a přes Hnojice a Lužice dojedeme zpět do Šternberka. Doporučujeme prodloužit si trasu do Litovle a přes Pňovice a Štěpánov se vrátit zpět.

Délka trasy:
41,5

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Šternberk náměstí, Lužice, Moravská Huzová, Březce, Chomoutov, Hynkov, Lhota nad Moravou, Střeň, Štěpánov, Liboš, Hnojice, Šternberk náměstí

https://www.sternberk.eu/sport-a-aktivni-pohyb/cyklotrasy.html

41,5 km
Snadná

Body zájmu