Po stopách Lichtenštejnů

Po stopách Lichtenštejnů tam, kde byste je nečekali
Naše putování po stopách Lichtenštejnů začínáme na pohodlné cyklostezce z Uničova do Střelic, kde všechny děti a milovníky zvířat určitě  potěší výběh koní. Pokud se objednáte dopředu, můžete navštívit i Vesnické muzeum. Dále pokračujeme lesní cestou (cyklotrasou 6235) do srdce Litovelského Pomoraví. Přes Nový Dvůr se dostaneme k romantickému areálu Nové Zámky (zámek se souborem drobných  historických  staveb),  abychom dále pokračovali do  Mladče a do cíle naší cesty, oblasti národní přírodní památky Třesína. Začneme prohlídkou místních mladečských jeskyní, kde na nás čeká složitý labyrint puklinových chodeb a dómů. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. V Dómu mrtvých byly objeveny pozůstatky po sídlišti kromaňonského člověka, jejichž část je vystavena ve vstupní místnosti. Z Mladče se vydáme  směrem na Měník a Římice. Ale nečekejte  úplně poklidnou projížďku. Pojedete částečně i po trase slavného Bobr Cupu, kde si cyklisté musí sáhnout hodně na dno svých sil. My však nikam spěchat nemusíme a můžeme si v klidu vychutnat  všechny  povrchové  krasové  jevy  oblasti  Třesína, jako jsou závrty, škrapy, prudké skalnaté srázy nad údolní nivou Moravy. Romantika jako vyšitá.

Lesní cesta nás vede podél koryta zvolna plynoucího Mlýnského potoka (mimo modrou turistickou značku); po levé straně míjíme otvor částečně zřícené podzemní prostory v jílovitém svahu. Cesta pokračuje kolem  menších skalních útvarů až k bizarní stavbičce Čertova  mostu, spojujícího asymetrickým kamenným obloukem dva skalní výčnělky ve svahu kopce. Tuto stavbu, jakož i další, které na dnešním putování navštívíme, nechali v rozsáhlém, velkoryse řešeném krajinném areálu v okolí Nových Zámků a Mladče, který byl součástí Úsovského panství od r. 1597 do r. 1945, postavit Lichtenštejnové. Malebná krajina a dostatek zvěře  byly  důvodem zřízení tohoto loveckého  a  rekreačního zázemí jejich rodu. Lichtenštejnové zde nechali postavit řadu romanticky laděných staveb, inspirovaných antikou a středověkem, které tehdejším šlechtickým výletníkům měly sloužit jako místa odpočinku a rozjímání. Na vzniku krajinných úprav i jednotlivých staveb se v dané době podílel i stejný autor jako u známějšího Lednicko-valtického areálu, s nímž je zde možno sledovat určitou podobnost - Bernard Petri.
Zde se teprve napojíme na modrou turistickou trasu a po několika stech metrech se dostáváme k jeskyni Podkova, která patří k dalším stavebním zajímavostem na úpatí kopce Třesína. Původně se jednalo o dva samostatné výtoky ponorných toků, které se podílely na vytvoření Mladečských jeskyní. Tyto dvě slepé krasové horizontální chodby, jejichž vchody ležely 28 m od sebe, se však uvnitř skalního masívu k sobě vzájemně přibližovaly na několik metrů, a tak nechali Lichtenštejnové jejich konce uměle prorazit. Tím vytvořili tunel ve tvaru podkovy, který slouží k pobavení turistů i dnes. Vzhledem k tomu, že je v něm tma a stropy jsou místy nízké, doporučujeme vzít si baterku. Kousek cesty odtud si u rozcestníku zaparkujeme kola a vyšplháme k další zajímavosti tehdejšího romantického areálu - Rytířské síni. Jednalo se o stavbu na vršku, z doby kolem r. 1730 připomínající antický chrám,  lemovaný  šestnácti  jónskými  sloupy,  ve  které  se při reprezentačních honech  podávalo  občerstvení. Stavba byla r. 1910 poničena, do dnešní doby se dochoval pouze jeden sloup.
Od  rozcestníku  pod  Rytířskou  síní  pokračujeme  dál  modře  značenou pěšinou spolu s naučnou stezkou kolem skalních útvarů až na severní úpatí Třesína, ke skupině čtyř krasových pramenů Řimických vyvěraček, jejichž zdrojovou oblastí jsou ponorné potoky Javoříčky  a Špraňku. Pokračujeme dál pěšinou, která po chvíli zatáčí doleva do menší roklinky při okraji lesa, z níž pak vystoupá k rozcestníku Za  Třesínem. Modrá značka odtud pokračuje společně s červenou půl kilometru polní cestou s  třešňovou alejí  na  okraj obce Měník.  Odtud  je  to  po  červené  značce kilometr chůze k Arboretu Bílá Lhota; my však pokračujeme dál po modré polní cestou s hezkými výhledy na Litovelské Pomoraví i Zábřežskou vrchovinu. Kolem kapličky sestupujeme do obce Řimice, kde se připojí žlutá značka od Bílé Lhoty. Projedeme obcí, podchodem pod dálnicí se dostaneme na polní cestu na druhé straně a odbočíme doleva, abychom jeli po místní komunikaci podél dálnice až k silnici, po které pojedeme až k osadě Nové Mlýny, kde bychom si mohli odpočinout v místní, dalo aby se říci, lesní restauraci. A pak už nás čeká jen cesta zpět do Uničova. Vydáme se lesními cestami Litovelského Pomoraví cestou podél  rybníků a hojně navštěvované studánky až do obce Králová. Pokud máte dobrou představivost, tak se zkuste přenést do historie, do roku 1758. Co se zde událo? Když se v tomto roce vracel pruský král Bedřich od obležené Olomouce s nepořízenou, byl zde přepaden a ztratil po krátkém boji 60 lidí a 150 koní.
Z  obce  Králové  nás  čeká  cesta  po  silnici do Hlivic. Z ní pak po cyklostezce přes Skalky - odpočinkový přírodní park s lavičkami a pěkným výhledem, dojedeme do Medlova. Z Medlova již vede pohodová cyklostezka až do Uničova.

Délka trasy:
37km

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Zajímavosti na trase:
Čertův most - Mladeč
Jeskyně Podkova - Mladeč
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Bílá Lhota
Studánka - Bradlec

Průběh trasy:
Uničov - Střelice - Nový Dvůr - Nové Zámky - Mladeč - Měník - Řimice - Nové Mlýny - (Studánka pod Bradlecem) - Hlivice - Králová - Medlov - Uničov

http://www.unicov.cz/assets/File.ashx?id_org=17450&id_dokumenty=13049

37 km
Snadná

Body zájmu