Výlet plný pověstí

Výlet plný pověstí
Naším cílem je tentokrát zalesněný hřbet Bradla, vypínající se nad Novou Hradečnou, který je oblíbeným cílem cykloturistů. Kdo však nemá fyzickou kondici, ať rovnou na tento výlet zapomene. O nic jiného tady nejde, než šplhat do výše a hltat kilometry. Odměnou nám mohou být tři pověsti spojené s místy, kudy pojedeme a nádherné výhledy z nově zbudované vyhlídky.

Naše putování po pověstech začínáme, jak jinak, na pohodlné cyklostezce z Uničova do Medlova. Na medlovském návrší, na konci obce směrem k Hlivicím, navštívíme Skalky - odpočinkový přírodní park s lavičkami a pěkným výhledem. Nicméně my nebude pokračovat dále směrem na Hlivice, ale opačným směrem na Zadní Újezd a přes vyhlídku Holubice na Klopinu. Kousek je i hrad Úsov, kde je známý zámek s lovecko-lesnickým muzeem, ale my pojedeme podél cyklotrasy 6031 na Veleboř a dále směrem na Lipinku. Čeká nás sice pěkný kopec, ale odměnou nám budou krásné výhledy na celou  Hanou a pak samozřejmě samotný cíl našeho výletu – Bradlo, které  objedeme  po  lesní  okružní  cestě, po cyklotrase 6050.  Na Bradlo - vrchu se soustavou skal a skalek a s nově zrekonstruovanou vyhlídkou – se můžeme vydat, ovšem jen pěšky s kolem po boku po červené a modré turistické značce ze strany od obce Lipinka. Zde je ovšem ideální čas si sednout a nechat si povyprávět první pověst.
Ta říká, že v Lipince žil kdysi lakomý sedlák Kapsa, který neváhal upsat duši ďáblu, aby zbohatnul. Ve smlouvě si však vymínil, že až si pro něj ďábel jednou přijde, musí napřed vykonat práci, kterou mu uloží. Když přišel jeho čas, uložil ďáblovi, že musí poblíž Lipinky postavit přes noc z kamene 20 m vysoký hrad, a to dřív, než zakokrhá kohout. Ďábel zangažoval početnou družinu čertů, kteří vzduchem nosili stavební materiál na místo, kde je dnes na Bradle skála. Když už byl hrad téměř hotov, zakokrhal kohout, všichni čerti pustili balvany, které zrovna nesli, na zem a zmizeli v pekle. Tak pověst vysvětluje jednak tvar a velikost skály na Bradle, jednak množství kamenů, bloků a skalek na celém Bradelském hřbetu.

Vyslechli jsme si tedy první pověst, je na čase dojet okružní cyklotrasu 6050, znovu se napojit na cyklotrasu 6031 a jet za dalšími pověstmi. Projedeme  obcí Lipinka a přes kopec se vydáme dále směrem do Nové Hradečné. Podle pověsti prý nedaleko odtud - na vrchu Hradisko - stával rozlehlý opevněný hrad se strážními věžemi, který byl doupětem loupeživých rytířů. Pod hradem prý vedla obchodní stezka, a když tudy projížděly povozy z hor a mířily na trhy do  Olomouce,  mnohokrát se stalo, že tlupa loupežníků povozy přepadla, kupce oloupila a zabila. A tak se prý jednou stalo, že se hrad i se všemi loupežníky propadl do země,  snad až někam do pekel. Jako v pekle jsme se možná cítili, když jsme stoupali na Bradlo, ale my již naštěstí máme veškeré kopce za sebou a čekají nás jen „pohodové“ kilometry. Hned před železničním přejezdem odbočíme doprava a přes místní část „Korea“, podél železniční tratě, dojedeme do Troubelic.

Abychom si užili našlapaných kilometrů, nepojedeme přímo po silnici do Uničova, ale dáme přednost delší variantě po bezpečných a klidných cyklotrasách a polních cestách. V Troubelicích odbočíme doprava směrem na Medlov. Na konci obce ovšem opustíme silnici na Medlov a odbočíme doprava, přes železniční trať, abychom dojeli do Dědinky.
Za zmínku stojí, že nedaleké údolíčko zvané Hukadla bylo prý kdysi podle pověsti plné lesních mužíčků a žínek, které utancovaly k smrti mnoho těch, kdo do   lesního porostu přišli ve svatojánskou noc hledat koření lásky. Z Dědinky pojedeme po místních komunikacích směrem na Lazce. Zde již sice máme Uničov na  dohled, ale my za vsí odbočíme doleva a pojedeme směrem na Novou Dědinu a pak už konečně po cyklostezce do Uničova.

Délka trasy:
44

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Zajímavosti na trase:
Hrad a zámek Úsov
Naučná stezka krajinou památného Bradla
Vyhlídka Bradlo

Průběh trasy:
Uničov - Medlov - Zadní Újezd - Klopina - Veleboř - (okolo Bradla) - Lipinka - Nová Hradečná - Troubelice - Dědinka - Lazce - Nová Dědina - Uničov

http://www.unicov.cz/assets/File.ashx?id_org=17450&id_dokumenty=13051

Foto Autor: Vlach Pavel – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61308884

44 km
Snadná

Body zájmu