Z Meziměstí na Ruprechtický Špičák

Název:
Z Meziměstí na Ruprechtický Špičák

Délka trasy:
16 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Z náměstí v Meziměstí se vydáme po červené a modré značce po lávce pro pěší, která končí u křižovatky. Přejdeme silnici a po chodníku pokračujeme  směrem na Vižňov, kam také směřuje i modrá turistická značka.
Jdeme stále po silnici, vpravo na konci města je v údolí  Areál zdraví  ( v letních měsících možnost koupání a různých druhů sportu). Silnice vedle potůčku nás vede vesnicí Vižňov až ke kostelu. Zde odbočíme vpravo a přes most jdeme po polní cestě až do osady Pomeznice. Tady cesta přechází v pěšinu, která stoupá až pod souvislý pás lesního porostu. Při pěkném počasí je  odtud  nádherný rozhled  na  celou Meziměstskou kotlinu s okolními Broumovskými a Mirošovskými Stěnami včetně části polského území.  Pěšinou  lesem  vzhůru přijdeme na udržovanou lesní cestu, kde odbočíme vpravo a v mírném stoupání se dostaneme až k hranici s Polskem. Podél  hranice  nás  pěšina  dovede na vrchol  Ruprechtického Špičáku. Tady je nově vybudovaná volně přístupná rozhledna. Odtud (nejvyšší místo Náchodského okresu 880m n m) již po žluté značce pokračujeme po lesní cestě v prudším klesání,  později  přes  vesnici Ruprechtice až ke kostelu. Zde odbočíme vpravo na červeně značenou trasu a po silnici se dostaneme do Meziměstí.

http://www.mezimesti.cz/turistika/d-17076/p1=8268