Z Meziměstí do Adršpachu

Název:
Z Meziměstí do Adršpachu

Délka trasy:
13 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Z náměstí v Meziměstí nás červená značka vede kolem lékárny přes most nad řekou Stěnavou úvozovou později lesní a polní cestou k silnici. U Vernéřovické lípy odbočíme vpravo a stále po silnici dojdeme na konec vsi a odtud  se  po polní cestě dostaneme k Vernéřovické studánce (5 km). Tady po prohlídce studánky, Křížové cesty a opraveného poutního kostela se vydáme po žluté značce vzhůru na Bukovou horu  (638 m n m) a dále až k hraničnímu přechodu Zdoňov - Laczna (11,5 km)
Dále budeme pokračovat po žluté značce vesnicí Zdoňov stále po silnici a na dolním konci odbočíme vpravo směrem na Křížový vrch. Naproti Křížovému vrchu je zalesněná homole s názvem „Kopeček“ se zříceninou barokního kostela Panny Marie. Byl postaven jako poutní v roce 1667 a v roce 1786 nařízením Josefa II. uzavřen. Cestou na vrchol Křížového vrchu ( odbočíme-li ze žluté značky vlevo ) uvidíme ve skalních stěnách litinové reliéfy křížové cesty ze 17.století, které byly restaurovány v roce 1985. Na samém vrcholu je železný kříž z roku 1857 a nádherný výhled na Adršpašské skály a Krkonoše. Sejdeme dolů a za chvíli jsme u železniční stanice Adršpach (16 km). Odtud se do Meziměstí vrátíme vlakem.

http://www.mezimesti.cz/turistika/d-17076/p1=8268

Autor fotografie: Karelj – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11073667

13 km
Snadná

Body zájmu