Za Moravú, Uherské Hradiště

Název:
Za Moravú

Délka trasy:
23 km

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Průběh trasy:
Start výletu je v přístavišti v Uherském Hradišti. Odtud se vydáme podél Baťova kanálu do Spytihněvi po cyklotrase č. 47, na tomto úseku je vodní cesta vedena v uměle vyhloubeném korytě. Cestou míjíme mnohá slepá ramena původního koryta řeky Moravy, rybníčky a mokřady. V přístavišti ve Spytihněvi se můžetenejenom občerstvit, ale i zhlédnout expozici Baťova kanálu, plavební komoru nebo jez s hydroelektrárnou. Vznik jezu souvisí s regulací řeky Moravy, která probíhala od 19. století, hydroelektrárna je z 50. let 20. století. Východně od přístaviště se nachází naleziště štěrkopísku, z nichž některé již byly vytěženy a jinde se aktivně těží. Můžeme zde pozorovat důmyslný systém těžby, která se provádí pod hladinou vody a vytěžený písek poté putuje po páse k dalšímu zpracování. Po zhlédnutí všech zajímavostí pokračujeme polní cestou kolem jezera směr do obce Topolná. V centru obce si můžeme odpočinout u kostela nebo navštívit zemědělské usedlosti č.p. 90 a 93. Do obce Kněžpole pokračujeme po cyklotrase č. 5055, která nás dovede až do Uherského Hradiště – Jarošova. Po břehu řeky Moravy se vrátíme zpět do cíle – přístaviště na řece Moravě v Uherském Hradišti.

Autor fotografie: palickap – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15743716

23 km
Snadná

Body zájmu