Planetární stezka, Uherský Brod

Planetární stezka
Na této stezce od nádraží po hvězdárnu najdete infopanely a modely zmenšených planet. Planety a další vesmírná tělesa na stanovištích představují poměry vzdáleností těles ve sluneční soustavě. Součástí planetární stezky je i galaktická stezka s 5 panely (pod hvězdárnou) se zajímavými informacemi o vesmíru. Planetární stezka pokračuje od hvězdárny do místní části Maršov (celkem 7 km), kde je zakončena infopanelem o hranici sluneční soustavy.

Délka trasy:
2 km

Druh:
Naučná trasa

https://www.cojevbrode.cz/naucne-stezky-a-cyklotrasy/planetarni-stezka

2 km
Snadná

Body zájmu