Újezdecká stezka, Uherský Brod

Újezdecká stezka
Újezdecká stezka vám přiblíží historii místních částí Uherského Brodu – Těšova a Újezdce. Seznámíte se s pověstmi o jejich vzniku, s místním nářečím a také třeba s historií místního lidového oděvu (kroje). Zajímavá je i zdejší archeologická lokalita a pestrá škála rostlin a živočichů. Lze zde pozorovat panorama Bílých Karpat.

Je vhodná pro cyklisty a je schůdná za každého počasí. Pokud se od stanoviště č. 6 vydáte dále lesem, napojíte se na zelenou – Maršovskou stezku. V první polovině cesty je i možnost občerstvení a odbočka k železniční stanici Újezdec u Luhačovic. Na trase se nachází dalekohled a panorama.

Délka trasy:
4 km

Druh:
Naučná stezka

https://www.cojevbrode.cz/naucne-stezky-a-cyklotrasy/ujezdecka-stezka

4 km
Snadná

Body zájmu