Stezka městskou památkovou zónou

1,7 km
Snadná

Body zájmu