Na Housku a Vrátenskou rozhlenu

Na Housku a Vrátenskou rozhlenu

Z Doks na Housku
Výlet začínáme v Doksech na náměstí, kde nás před radnicí upoutá rozcestník cyklotras. Pojedeme po trase 0015 (nenechme se zmýlit - do Dolní Housky to je 12,5 km). Pojedeme tedy  podél radnice a kolem autobusového nádraží (zde dáme pozor při vjíždění na hlavní silnici) a jedeme  vlevo na hlavní křižovatku se silnicí Česká Lípa - Mladá Boleslav. Zde dáme opět velký pozor při přejíždění a pokračujeme rovně směr Dubá-Mělník. Sledujeme  značení 0015, po němž odbočíme vlevo do Tachova. Nad vsí se tyčí trachytový vrch, který vinou těžby kamene neustále ubývá. Ve vsi je hospoda "U slunečních hodin" s pravidelnými diskotékami. To jsme ujeli 2,8 km. Projedeme Tachovem a po trase 0015 a po žlutě značené turistické cestě (asfaltová silnička) odbočíme vlevo a jedeme Ždíreckou roklí na Ždírec. Na křižovatce na kopci odbočíme vpravo do Bořejova (7,18 km). Cestou vychutnáme nejen romantickou krajinu, ale místy i krásné a nevšední výhledy, zvláště na Housku. Na křižovatce u obce Blatce (10,5 km) pojedeme rovně, projedeme vesničkou a prudkými serpentinami sjedeme do údolí k hostinci Pod Houskou (12,44 km). Zde značení 0015 končí.

Na Vrátenskou rozhlednu
Všimneme si modrého turistického značení, které nás "Myší dírou" dovede s příkrým stoupáním v závěru do Horní Housky (14,13 km). Tady, pokud budeme mít dost času, můžeme pokračovat po modré značce na hrad Houska. Původně hrad byl postaven za Přemysla Otakara II., v roce 1590 renesančně přestavěn a dostal charakter zámku. Na vrchu jsou ještě dnes propadlé sklepy a zbytky kostela z r. 1600, zbořeného v r. 1830. Po možné prohlídce hradu se vrátíme zpět a ve vsi narazíme na červené cykloturistické značení, po kterém budeme pokračovat vpravo směrem na Vojetín. Vystoupáme příkrý kopec a na 15,15 km staneme před rozcestníkem na Vrátenském okruhu. Vydáme se po pískové cestě vpravo a sledujeme zelenou cykloturistickou značku, která nás dovede až na rozcestí pod Vrátenskou  horou (16,70 km). Můžeme vyšlapat 1 km až nahoru k rozhledně, kde lze v případě pěkného počasí vystoupat po uzounkých schodech na věž a pokochat se úžasným výhledem. Od rozhledny pokračujeme po zeleně značené cestě až narazíme na asfaltovou silnici, po níž se dáme doleva z kopce dolů.  Přijedeme do Nosálova. Doporučujeme zastávku v příjemné hospůdce U nás (19,39 km). Naproti hospůdce nás upoutá rozcestník pro cyklisty.

Přes Pankrác a Oboru do Doks
Trasa č. 143 (Bezdědice - Doksy) nás bude provázet na další cestě. Z Nosálova sjedeme serpentinami na křižovatku (23 km), kde bohužel chybí cykloznačka trasy 143. My odbočíme vpravo do kopce na  Březovice. Vyšlápneme kopec, mineme odbočku do Bezdědic a na další křižovatce (24 km) odbočíme  vlevo na Pankrác a Bezděz. Na křižovatce nás cyklorozcestník upozorní, že opouštíme trasu č. 143 a najíždíme na trasu 0014.  Na Pankráci (26,63 km) stojí patrové roubené stavení - bývalá panská myslivna. Poblíž se nachází chatový tábor. Odbočíme vlevo a lesní silnička značená  žlutou turistickou značkou a cykloznačkou 0014 nás dovede k rozcestníku Žďárské polesí (30,06 km). Zde máme na výběr. Buď budeme dále sledovat trasu 0014, která vede po  žlutě značené lesní turistické cestě ústící na sailnici před Okny, nebo sledujeme asfaltku až na křižovatku silnic Žďár - Luka. Odbočíme vpravo na Okna. Těsně před obcí se opět napojíme na trasu 0014.  Okna prý přišla ke svému názvu proto, že jsou skutečnými okny k Bezdězu - jeho majestátní silueta odtud vypadá opravdu impozantně.  V Oknech jsou  k vidění roubené lidové stavby a původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1384, který byl zbarokizován koncem 17. století. Část inventáře pochází z kaple na Bezdězu. Silnice nás dovede až do Obory.

Sledujeme stále značení trasy 0014, které nás bezpečně provede obcí. ( Vyhneme se tím velmi frekventované hlavní silnici Mladá Boleslav - Česká Lípa.) Projedeme kolem renovované hasičské zbrojnice po pravé straně a přejedeme velmi opatrně hlavní silnici na druhou stranu a pokračujeme stále podle značení trasy 0014 mezi domy vlevo po pěšině a bezproblémově a hlavně bezpečně dojedeme až na dokské náměstí, kde jsme svou cestu začínali.

Délka trasy:
37,5 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Doksy - Tachov - Blatce - Houska - Vrátenská hora - Nosálov - Pankrác - Okna - Obora - Doksy

Ačkoli je tento výlet poněkud delší, není příliš náročný a vede romantickou krajinou s krásnými výhledy. Doporučujeme trekingové, případně horské kolo.

http://www.doksy.com/na%2Dhousku%2Da%2Dvratenskou%2Drozhlenu%2Dcca%2D37%2Dkm/d-2073/p1=2470

Autor fotografie: ŠJů (cs:ŠJů) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11983159

37,5 km
Střední

Body zájmu