Cyklovýlet na hrad Housku

Cyklovýlet na hrad Housku
Na přibližně třiceti kilometrový cyklovýlet se vydáme z Dubé lipovou alejí k Černému rybníku v Nedamově a přes jeho hráz pokračujeme po silnici směrem na Korce. Projedeme Ptačím dolem a vystoupáme serpentinou, odhalenou po kácení lesa, do osady Korce. Mineme působivou bránu s mohutnou lípou, zabočíme po silnici doleva a pokračujeme kolem kapličky sv. Prokopa směrem na Tachov. Když se při výjezdu z Korců podíváme vpravo na Korecký vrch, v bezlistých korunách stromů se rýsuje jeho velmi ostrý vrchol.

V Tachově mineme mohutnou památnou lípu velkolistou a u roubené novostavby, naproti které si všimneme krásného pomníku padlým v 1. světové válce, odbočíme doprava úzkou silnicí, ze které můžeme obdivovat půvabnou krajinu. Tato silnice byla postavena v roce 1908 a právě kvůli její výstavbě byl otevřen tachovský lom, ve kterém dosud se těží. Projedeme okolo obnovených božích muk a pokračujeme k místu, kde doprava odbočuje silnice na Ždírec. My ale jedeme rovně do Oken.

Z úzké silničky se otevře výhled na Bezděz, mineme dvoje další boží muka a přijedeme do Oken, kde si můžeme prohlédnout farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně gotický, barokně přestavěný v letech 1756 - 58. V cestě budeme pokračovat po silnici doprava směrem na Žďár. I zde mineme boží muka a znovu se můžeme kochat výhledem na hrad Bezděz. Na křižovatce, kde vpravo odbočuje silnice do Luk, se dáme rovně a o něco dále odbočíme po červené turistické značce doprava a dojedeme do dolní části vesnické památkové rezervace Žďár. U božích muk pod mohutnou lípou odbočíme doleva a po trase turistické značky vyjedeme na náves. Ve Žďáru se nachází se mnoho cenných roubených staveb a dalších objektů lidové architektury, které rozhodně stojí za prohlídku. Na návsi stojí malá kaple Nejsvětější Trojice z roku 1784.

Z návsi Žďáru pokračujeme po silnici směrem do Kruhu, doleva odbočuje silnice na Nosálov a Mšeno. I vesnická památková zóna Kruh je velmi zajímavá, především kostel sv. Vojtěcha z let 1723 - 24 na návrší. Zaujmou zde také roubené stavby a hospodářské prostory, vytesané do skal. Pokračujeme po silnici k hradu Houska, jehož existenci dokládá písemná zmínka již roku 1291. V původně gotickém, renesančně přestavěném hradu můžeme obdivovat gotické malby v kapli či renesanční fresky
v tak zvané Zelené světnici.

Od hradu pak sjedeme půvabnou Zámeckou cestou do Tubože. Naproti rybníku Palác vyjedeme na silnici, kde se dáme doleva. Na křižovatce s hlavní silnicí pak zabočíme doprava. Projedeme osadou Blatečky, přes křižovatku, kde doprava vede vedlejší silnice do Blatců, vlevo do Střezivojic, my ale pokračujeme rovně. Sjedeme prudkou serpentinou do údolí a podél přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky dojedeme do Rozprechtic a odtud zpět do Dubé.

Délka trasy:
30,5

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

http://www.mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/prochazky-a-vylety-z-dubacku/jarni-cyklovylet-213cs.html

30,5 km
Snadná

Body zájmu