Výlet na Ronov, Dubá

Výlet na Ronov, Dubá
Vulkanický ostrý čedičový kužel s nadmořskou výškou 552m, tyčící se severovýchodně od Vlhoště, skrývá zříceninu hradu Ronova.
Samotný vrch Ronov byl vyhlášen v roce 1995 Přírodní památkou. Cesta ke zřícenině sice z více jak dvou třetin vede pohodlnou cestou, obtáčející kopec, ale nejvyšší vrcholek s hradem je přístupný jen po velmi strmé stezce, místy upravené do přírodních schodišť.

Na zříceninu hradu Ronova vede několik turistických cest. Z Dubé je možné jet přes Tuhaň na Obrok, Domašice a Skalku do Blíževedel, kde odbočíme do Stranného. Mineme tvrz a pokračujeme necelých 400m dále po silnici, ze které pak doleva odbočuje značená polní cesta k lesu.
Po červené a zelené turistické značce pokračujeme lesem, až dojdeme k odbočce na Stvolínky, které jsou vzdálené asi 1,5 km. Neodbočíme, ale pokračujeme dále po červené a zelené kolem vrcholu kopce. Krátce nato zelená turistická značka odbočuje do Kravař, které jsou necelé 2 km daleko.

K vrcholu pak odbočuje doleva pěšina, označená červenou značkou hradu, po které dojdeme k odpočívadlu s lavicí pod stříškou. Pěšina dále již začne prudčeji stoupat, vpravo se můžeme pokochat zachovalým suťovým lesem, který tvoří habrové doubravy a suťové javořiny.
Ostrým stoupáním pak dosáhneme vrcholu a projdeme se zříceninou hradu. Všimneme si skalnatého výběžku obestavěného zdí, který je tvořený hranolovou odlučností vulkanické horniny - nefelinického bazanitu. Na vrcholu Ronova rostou některé vzácnější teplomilné a stepní rostliny.
Z okrajů vrcholové plošiny je nádherný výhled do krajiny.

Na zpáteční cestě dolů odbočíme druhou pěšinou po přibližně po 350m ze značené stezky doleva a napojíme se na lesní cestu, která pak ústí na značenou okružní cestu, kde se dáme doprava a vrátíme se k silnici.

Do Dubé se vrátíme přes Litice, Vlhošťský důl, Heřmánky a Dřevčice.

Délka trasy:
37,5km

Druh:
Cyklotrasa

http://www.mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/prochazky-a-vylety-z-dubacku/vylet-na-ronov-214cs.html

37,5 km
Snadná

Body zájmu