Výlet na zříceninu hradu Trosky

Výlet na zříceninu hradu Trosky
Naši doporučenou trasu začněte na rovenském náměstí, odkud se vydáte po modré značce směr Borek pod Troskami. Z hlavní ulice odbočíte vpravo a po překročení Václavského potoka budete mezi domky stoupat na okraj městečka.
Po pěšince stále po modré značce přejdete louku a vstoupíte do lesa, kde si jistě povšimnete označení přírodní rezervace. Budete procházet menším zajímavým skalním územím, které se nazývá Borecké skály.
Pískovcová plošina v okolí vrcholu Bor je zakončena 20 až 50 m vysokou skalní stěnou. Modrá značka vás dovede na vyhlídku Svatopluka Čecha, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na Trosky. Básník Svatopluk Čech často pobýval v Rovensku pod Troskami a rád se toulal po okolí. Napsal také báseň o Troskách, kterou koncipoval jako rozhovor mezi věžemi Pannou a Babou. Svatopluk Čech má dokonce v rovenském parku pomník od S. Suchardy z roku 1913.
Z vyhlídky budete pokračovat po pěšinkách mezi skalami do Borku pod Troskami, kde půjdete kousek po hlavní silnici.
Na křižovatce u nádraží odbočíte vlevo a po vedlejší silnici stále po modré značce začnete stoupat na Trosky.
Za samotou Rokytnicí značka začne prudce stoupat loukou, lesem a nakonec ovocnými sady. Značka vás dovede až k bráně hradu Trosky.
Hrad postavil na dvou vypreparovaných věžích čedičového suku Čeněk z Vartenberka v l. 1380 – 90. Zpustl za třicetileté války. Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m). Jedna z pověstí, která vysvětluje tato pojmenování věží, pochází ze začátku 15. století, kdy hrad vlastnili páni z Bergova. Tehdy prý na hradě sídlila stará Bergovna, která vyznávala husitskou víru, a její vnučka, katolička. Pověst vypráví, že stará Bergovna sídlila v nižší věži a její vnučka ve věži vyšší. Nesnášely se a velmi často se hlasitě hádaly, až to bylo slyšet v podhradí. Lidé potom začali věže nazývat Baba a Panna.
Nyní lze vystoupit na vyhlídkovou věž z 19. stol. a po dokončení schodiště i na věž Babu.
Trosky poskytují nádherný rozhled ze středu Českého ráje. Zříceniny hradu Trosky jsou státním hradem, platí se zde vstupné a výklad podává průvodce.
Od hradní brány začnete sestupovat po zelené značce. Střídavě po loukách a lesem dorazíte do Dlouhé Vsi, za kterou překročíte říčku Libuňku, která si v těchto místech zachovala původní meandry a břehové porosty.
Zelená značka vás dále povede přes louku k hlavní silnici, kousek po ní až na křižovatku. Zde musíte přejít hlavní silnici a spolu se zelenou značkou budete pokračovat po vedlejší silnici zpět do Rovenska pod Troskami.

Délka trasy:
9 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Motomuzeum Borek
Zřícenina hradu Trosky

Průběh trasy:
Rovensko pod Tr. nám – Borek – Trosky – Rovensko pod Tr. nám.

http://www.rovensko.cz/volny-cas/okoli-mesta/tip-na-vylet/

Autor fotografie: Me116 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35512076

9 km
Snadná

Body zájmu