Po církevních památkách Chrudimska 2.

Po církevních památkách Chrudimska na horském kole
horská (MTB) nebo trekkingová kola – místy náročnější terén (polní a lesní cesty, stezky), stoupání a klesání v terénu (úpatí Železných hor)

Chrudim 4112, cyklostezka podél Chrudimky

Dominantou Chrudimi, viditelnou již několik kilometrů před hranicemi města, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel umístěný na Resselově náměstí bývá otevřen veřejnosti v letní sezóně od června do září, navštívit ho můžete i v době bohoslužeb. Na hlavním oltáři uvidíte „zázračný“ obraz sv. Salvátora. K obrazu se v minulosti konaly slavné poutě a procesí, především v době morových epidemií. Pozůstatkem je Salvátorská pouť konaná přímo v historickém centru města v měsíci srpnu.  Před kostelem na hlavním chrudimském náměstí se tyčí majestátní Sloup Proměnění Páně. O nevšedních osudech sochařů, kteří se podíleli na jeho stavbě, pojednává Kamenný příběh promítaný v kinosále bývalého kostela sv. Josefa, dnes Muzea barokních soch. Barokní stavba ukrývá sochy nejvyšších kvalit ve vznešeném prostředí. Za zmínku stojí také kostel sv. Kateřiny nacházející se přímo u cyklostezky podél řeky Chrudimky.  V centru města, které je městskou památkovou zónou, i v jeho okolí lze spatřit i další drobnější církevní památky, celonárodně známé Muzeum loutkářských kultur nebo Regionální muzeum v Chrudimi. A kde se v Chrudimi ubytovat s kolem? Níže přinášíme několik tipů. Některé z nich se nacházejí přímo u cyklostezky podél řeky Chrudimky.

Slatiňany 4113 až na křížení s 4121, dále 4121

K dominantám Slatiňan patří kostel sv. Martina pravděpodobně ze 13. století.  V 15. století byly Slatiňany vypáleny uherským králem Matyášem a poničený kostel byl barokně upraven.  V zadní části kostela upoutá vaši pozornost krytá chodba, která spojila panskou oratoř v kostele a západní boční křídlo slatiňanského zámku. Kostel vlastní obraz Panny Marie ustavičné pomoci. Právě na něj lid v dobách úporného sucha či stálých dešťů s důvěrou vzhlížel.  V bezprostřední blízkosti kostela uvidíte Morový sloup s pískovcovou sochou Spasitele a sochu sv. Jana Nepomuckého, jež je replikou bronzové sochy umístěné na Karlově mostě. V okolí kostela můžete navštívit celou řadu dalších památek – zámek včetně vyhlídkové věže, hipologické muzeum, hřebčín, zámecký park, Kočičí hrádek nebo Interaktivní muzeum starokladrubského koně ve Švýcárně. Z drobnějších církevních památek pak uveďme ještě Boží muka s obrazem Panny Marie umístěným v kamenném podstavci na křemencové skalce Vrchlického návrší.  Odtud se za jasného dne otvírá široký výhled k východnímu obzoru, jehož panoramatický rámec potěší každého milovníka přírodních krás. Proto si snad i toto místo oblíbil Jaroslav Vrchlický, který se tu v období univerzitních prázdnin oddával meditaci v náruči tiché a podmanivé přírody.

Žumberk  4121, až po křížení se zelenou turistickou značkou (souběh až po rozcestí Žumberk - hájovna, dále turistická zelená

V Žumberku se vyplatí sjet ze značené cyklotrasy a vyjet kopec do centra městyse. Malebné náměstíčko ukrývá zajímavé církevní památky jako umělecky hodnotnou sochu sv. Jana Nepomuckého nebo v jádru gotický, později pseudorománsky a pseudogoticky přestavěný, kostel Všech svatých se starobylou zděnou zvonicí. Cestou vedle kostela se dostanete ke zřícenině hradu Žumberka. V případě horkého letního počasí se můžete osvěžit v lomu pod náměstím. Vše naleznete na modré turistické značce.

Podskala, turistická zelená až po křížení s turistickou modrou (rozcestí Venclovka), dále turistická modrá směr U sv. Anny a Luže

V hlubokém údolí potoka Žejbro vás okouzlí malebný kostel sv. Jana Křtitele.  Předchůdcem kostela byla kaple postavená ve 12. století zbožným vladykou Vrbatou, který byl i zakladatelem podlažického kláštera proslulého vytvořením tajemné Ďáblovy bible.  Z tohoto důvodu přiřknul prostý lid stavbě neoficiální název kostel sv. Vrbaty. Nad osadou s kostelem ční strmá opuková skála s obcí nesoucí výstižné jméno Skála.

U sv. Anny turistická modrá značka

Kaple sv. Anny leží v panenském údolí Anenského potoka (přírodní rezervace). Pár kroků od ní uvidíte pramen železité vody, který nikdy nezamrzá. K místu se váže pověst přisuzující prameni zázračné léčivé vlastnosti. Jako poutní místo sloužila kaple v době epidemie cholery v 19. století.  V tomto století vznikl v její blízkosti hostinec Svatoanenské lázně. Zařízení obdobného typu se v údolí nalézá dodnes.
 
Luže  4181 až po křížení s 4121, dále 4121

Široké lužské kotlině vévodí poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Podle návrhu P. I. Bayera ho v letech 1690 až 1696 na čedičovém návrší zvaném Chlumek nad Luží vybudoval italský architekt G. B. Alliprandi. Jednolodní kostel doplněný ochozem s bočními kaplemi je jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst v Čechách. Jedná se o ojedinělou, stylově čistou stavbu vybudovanou ve slohu raného baroka. Zajímavostí interiéru je okrouhlá, kupolí s lucernou zaklenutá, mariánská kaple. Za kostelem byla koncem 17. století vystavěna jezuitská rezidence s refektářem. Nedaleko od barokního areálu se nachází zřícenina hradu Košumberku s výhledem na město Luži i široké okolí.  Mezi stavby náboženské funkce patří také synagogy. Synagoga v Luži s valenou klenbou byla postavena uprostřed židovské čtvrti v 18. století a v nedávné době prošla rekonstrukcí. 

Chrast 4122 až na křížení s 4181, dále 4181
 
Město Chrast si v 17. století zvolili královéhradečtí biskupové za letní sídlo. Chrastecký barokní zámek zdobí bývalá kaple sv. Jana Nepomuckého.  Kaple s původními malbami je umístěna v prostorách zámku, které dnes využívá městské muzeum. Muzeum se pyšní sbírkou nálezů z nedalekého Podlažického kláštera včetně modelu Ďáblovy bible. K východnímu křídlu zámku přiléhá rozsáhlá zámecká zahrada, která společně s lipovou alejí spojuje zámek s kapličkou sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí vás jistě zaujme barokní trojlodní kostel Nejsvětější Trojice. Spekuluje se o tom, že kostel dokončoval sám Jan Blažej Santini Aichel. Podle návrhu Santiniho byla údajně postavena další významná památka na trase - hřbitovní barokní kostel sv. Martina s šestiúhelníkovým půdorysem. Nedaleko odtud, v místní části zvané Chrašice, můžete navštívit denně přístupnou starou zámeckou vodárenskou věž. Ta byla vybudována jako součást vodovodu zásobujícího vodou biskupský zámek a později i kašny na náměstí. Dnes slouží jako vyhlídkové místo na město.

Tři Bubny 4177

Na nevelkém kopci nad Chrudimí a Slatiňany stojí gotický dvojlodní kostel sv. Jiří s křížovými klenbami a nástěnnými malbami. Kostel ze 14. století je obklopen malým hřbitovem. Není bez zajímavosti, že houštiny nedaleko kostela ukrývají pozůstatky hvězdicovitého vojenského opevnění z rakousko-pruské války z roku 1778. K opevnění se váže i pověst vysvětlující název osady. Tři rakouští bubeníci se v noci připlížili k pruským pozicím a bubnováním poplachu je zahnali na útěk. Bubny pak zakopali v místním kostele. Osada s kostelem působí v krajině jako významný orientační bod.

Kočí 4177 až na křížení s 4111, dále 4111

Nenápadná obec Kočí skrývá ve svém středu národní kulturní památku. Gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1397 se může pochlubit samostatnou dřevěnou zvonicí z roku 1666. Ke kostelu vede krytý dřevěný most, který byl vybudován kvůli bažinatému terénu. Uvnitř této zajímavé stavby najdete nástěnné malby z 16. a 18. století, dřevěnou kazatelnu, kazetový malovaný strop a starý nápis, který nabádá sboristy na kůru, aby zanechali čtveračení, spaní a zevlování a raději si hleděli pobožného modlení. Na tomto místě se natáčel film Temno.

Chrudim 

Délka trasy:
58 km

Druh:
Cyklo - trek, horská kola

Průběh trasy:
Chrudim - Slatiňany - Žumberk - Luže - Chrast - Tři Bubny - Kočí - Chrudim

58 km
Snadná

Body zájmu