Na Palackého stezku ze Železného Brodu

Název:
Na Palackého stezku ze Železného Brodu

Délka trasy:
14 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
ŽELEZNÝ BROD – město leží v sevřeném údolí Jizery, založeno bylo ve 12. stol. u někdejších zemských stezek při brodu přes řeku. V okolí se od 14. stol. těžila železná ruda a břidlice, v 19. stol. vyniklo sklářství a rozvinula se textilní výroba. V r. 1920 vznikla sklářská škola (expozice přístupná během prázdnin), Železný Brod se stal nejen městem starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě. I dnes je možné navštívit sklářské dílny.

Z památek je třeba zmínit kostel svatého Jakuba Většího, vystavěný v r. 1649, upravený ve 2. pol. 18. stol., kdy byla vedle něj postavena i dřevěná zvonice, dále kašnu se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí, kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, postavený hrabětem Karlem Josefem Des Fours. Ke skvostům architektury horního Pojizeří patří staré roubené domy, stojící převážně v oblasti Trávníky (památková rezervace, naučná stezka). Největší a nejcennější roubený objekt je Běliště, které slouží národopisné expozici Městského muzea. To sídlí na náměstí v budově, vzniklé r. 1936 zapojením neporušeného průčelí roubeného objektu Klemencovsko do moderní budovy spořitelny.

Je zde umístěna také sklářská expozice a unikátní galerie světoznámých sklářských výtvarníků J. Brychtové a S. Libenského. V budově radnice je Městská galerie Vlastimila Rady, na nábřeží Městské koupaliště.

PALACKÉHO STEZKA - vede údolím řeky Kamenice z Tanvaldu, přes Velké Hamry a divokým údolím po břehu řeky nebo v její blízkosti pod zříceninou hradu Navarova až do Podspálova k soutoku s Jizerou, kde navazuje na Riegrovu stezku. Byla pojmenována po významném českém politikovi a historikovi, její první část byla dokončena v r. 1913.

Kousek od Podspálova se do Kamenice vlévá potok Vošmenda, pramenící u Vysokého nad Jizerou, na jehož toku se nachází chráněná přírodní rezervace „Údolí Vošmendy“. Pomníček u železničního mostu u soutoku Vošmendy s Kamenicí je vzpomínkou na těžkou železniční nehodu u Spálova, kdy došlo 25. 8. 1990 v nepřístupném terénu ke srážce osobního vlaku s manipulační soupravou. Při nehodě zemřelo 14 lidí, dalších 32 bylo zraněno. Celková délka Palackého stezky je 20,5 km.

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ (lze k nim odbočit z Bohuňovska) - jsou největším známým jeskynním systémem v SV Čechách a patří k nejnavštěvovanějším přírodním zajímavostem regionu.

PODSPÁLOV – nad soutokem Jizery s Kamenicí stojí vodní elektrárna vybudovaná v letech 1921–1926. Voda do elektrárny je z Jizery přiváděna raženou štolou (dlouhou 1323 m) a zděným kanálem (437 m). V r. 1998 prošla elektrárna citlivou rekonstrukcí, dodnes slouží svému účelu a navíc je cenná i architektonicky. Právě tato vodní elektrárna je příkladem toho, jak může technika existovat v téměř dokonalé symbióze s přírodou. Od května r. 2009 je přístupná veřejnosti. Technickou památkou je také silniční most přes Kamenici, který byl v r. 1938 jako první v republice postaven šikmo na tok řeky. Je unikátní i způsobem zmenšení rozponu, dosaženého vzájemným posunutím děleného oblouku.

Průběh trasy:
ŽELEZNÝ BROD – Střevelná (2,5 km) – Bohuňovsko, lávka (8,5 km) – Pod Bozkovem, Palackého stezka (9 km) – Podspálov, žst. (12 km) – ŽELEZNÝ BROD (15,5 km)

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/tipy-vylety/

Autor fotografie: MartinVeselka – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67856945

14 km
Střední

Body zájmu