Na Riegrovu stezku ze Železného Brodu

Název:
Na Riegrovu stezku ze Železného Brodu

Délka trasy:
16 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
ŽELEZNÝ BROD – město leží v sevřeném údolí Jizery, založeno bylo ve 12. stol. u někdejších zemských stezek při brodu přes řeku. V okolí se od 14. stol. těžila železná ruda a břidlice, v 19. stol. vyniklo sklářství a rozvinula se textilní výroba. V r. 1920 vznikla sklářská škola (expozice přístupná během prázdnin), Železný Brod se stal nejen městem starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě. I dnes je možné navštívit sklářské dílny.

Z památek je třeba zmínit kostel svatého Jakuba Většího, vystavěný v r. 1649, upravený ve 2. pol. 18. stol., kdy byla vedle něj postavena i dřevěná zvonice, dále kašnu se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí, kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, postavený hrabětem Karlem Josefem Des Fours. Ke skvostům architektury horního Pojizeří patří staré roubené domy, stojící převážně v oblasti Trávníky (památková rezervace, naučná stezka). Největší a nejcennější roubený objekt je Běliště, které slouží národopisné expozici Městského muzea. To sídlí na náměstí v budově, vzniklé r. 1936 zapojením neporušeného průčelí roubeného objektu Klemencovsko do moderní budovy spořitelny. Je zde umístěna také sklářská expozice a unikátní galerie světoznámých sklářských výtvarníků J. Brychtové a S. Libenského. V budově radnice je Městská galerie Vlastimila Rady, na nábřeží Městské koupaliště, i.

PODSPÁLOV – nad soutokem Jizery s Kamenicí stojí vodní elektrárna vybudovaná v letech 1921–1926. Voda do elektrárny je z Jizery přiváděna raženou štolou (dlouhou 1323 m) a zděným kanálem (437 m). V r. 1998 prošla elektrárna citlivou rekonstrukcí, dodnes slouží svému účelu a navíc je cenná i architektonicky. Právě tato vodní elektrárna je příkladem toho, jak může technika existovat v téměř dokonalé symbióze s přírodou. Od května r. 2009 je přístupná veřejnosti. Technickou památkou je také silniční most přes Kamenici, který byl v r. 1938 jako první v republice postaven šikmo na tok řeky. Je unikátní i způsobem zmenšení rozponu, dosaženého vzájemným posunutím děleného oblouku.

RIEGROVA STEZKA – turistická stezka údolím Jizery z roku 1909, vedoucí ze Semil do Podspálova, prochází kolem několika vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí chráněné jako přírodní rezervace. Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie, vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky, skalní tunel nebo Vodní elektrárna Spálov, kam vodu přivádí 1323 metrů dlouhá štola, vylámaná ve skále. Naučná stezka na 15 zastaveních seznamuje s geologií, faunou a flórou, turistikou a ochranou přírody i s technickými zajímavostmi v údolí.

SPÁLOV – leží za vrchem Medenec, je poprvé připomínán v r. 1546. Od západního konce obce na malém bočním hřebenu je pěkný výhled na Krkonoše.

KAMENICKÉHO STEZKA – vede od Bítouchova k soutoku Kamenice s Jizerou v Podspálově (6 km) souběžně s Riegrovou stezkou, avšak vysoko nad pravým břehem Jizery. Šest skalních vyhlídek nabízí pohledy do hlubokého údolí řeky. Z nich nejznámější je exponovaná Myší skála. Semilský rodák Jan Kamenický byl průkopníkem turistiky na Semilsku a autorem mnoha turistických publikací.

Průběh trasy:
ŽELEZNÝ BROD –Podspálov, Riegrova stezka (3,5 km) – Bítouchov (7 km) – Morava, rozc. (9 km) – Spálov (10 km) – Podspálov, vlak (11 km) – 4170 ŽELEZNÝ BROD (14 km)

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/tipy-vylety/

16 km
Snadná

Body zájmu