Lysá nad Labem - Byšičky

Název:
Lysá nad Labem - Byšičky

Délka trasy:
5 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Byšičky jsou z nejzachovalejších barokních vesnic na území České republiky. V bezprostřední blízkosti se také nachází přírodní rezervace Hrabáčkovy tůně.
Byšičky stojí na místě bývalého pravěkého sídliště, dokazují to nálezy z šedesátých let 20. století, které máme uschované v muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.
Vesnice se dříve nazývala Byšice, kde stál most přes Labe, po kterém už bohužel zbyl jen nájezd. Husitské války zapříčinily značné poničení vesnice i zmiňovaného mostu. O zkázu se zasloužila 30. letá válka.
O obnovu vsi se zasloužil místní hrabě František Antonín Špork, který v roce 1717 nařídil postavit ves novou. Dnes se nazývá Byšičky.
Půdorys vesnice se stal stavební památkou chráněná státem. Hrabě Špork měl údajně postavit vesnici podle pravzoru původních slovanských osad a to tak že kolem návsi stojí osm velkých stavení.
Uprostřed vsi najdete pseudogotickou kapličku Sv. Václava, která byla 3. 10. 1888 vysvěcená. Kapličku obklopuje čtveřice památných vysokých líp.

Foto: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19947139

5 km
Snadná

Body zájmu