Na kole do Botanicusu

Název:
Na kole do Botanicusu

Délka trasy:
16,5 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
START Lysá nad Labem je město v okrese Nymburk ve Středočeském kraji. Žije v něm přibližně 9 700 obyvatel. Leží v úrodné nížině při řece Labi, 14 km západně od Nymburka. Historické jádro města bylo v roce 2003 prohlášeno městskou památkovou zónou.

V Lysé můžete nalézt:  Zámecký park, Zámek Lysá, Kostel Narození sv. Jana Křtitele

2) Ostrá je obec ležící v okrese Nymburk, kraj Středočeský, zhruba 4,5 km jihovýchodně od Lysé nad Labem a 11 km západně od Nymburka. Žije zde 571 obyvatel.

Ostrá je společně s Jiřicemi, Lysou nad Labem, Přerovem nad Labem, Semicemi, Starou Lysou, Starým Vestcem a Stratovem členem dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Polabí.

V Ostré je známý „skanzen“ společnosti Botanicus.  http://www.botanicus.cz/

Nedaleko železniční zastávky je provozováno Muzeum kamen. V katastrálním území Ostré se nachází přírodní rezervace Vrť, zřícenina hradu Mydlovar a chatová osada Felinka.

3) Přerov nad Labem je obec ve Středočeském kraji v okresu Nymburk. Nachází se třicet kilometrů na východ od Prahy, v trojúhelníku tvořeném městy Čelákovice, Lysá nad Labem a Český Brod. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel.

V Přerově stojí renesanční zámek, na jehož úpravách se v 16. století podílel i významný císařský architekt Bonifác Wohlmut či stavitel Matteo Borgorelli, kostel a pramen sv. Vojtěcha, archeologické naleziště dokazující osídlení této oblasti už před 7000 lety nebo opuštěný pivovar připomínající někdejší slavnou historii polabského chmelařství.

Zámek Přerov nad Labem je dvoupatrová renezanční stavba, která se nalézá ve středočeském Přerově nad Labem. Ze zámku čtvercového tvaru o hraně 45 metrů se do dnešních dní zachovala pouze jihovýchodní křídlo. Severní část byla v roce 1639 vypálena vojáky švédského generála Johana Banéra. Nejvýznamnějším majitelem přerovského zámku byl toskánský Habsburk Ludvík Salvátor, který v jeho sousedství založil nejstarší etnografické muzeum v českých zemích - dnešní skanzen Polabského národopisného muzea.

Zámek je dlouhodobě nepřístupný veřejnosti. Poprvé po 70 letech byl zpřístupněn v září 2009 v rámci Dnů evropského dědictví. Během dvou dnů jej navštívilo přes 2000 turistů

K turistickým lákadlům patří soukromé muzeum motocyklů a jízdních kol.

Ale největším lákadlem je nejstarší skanzen lidové architektury v českých zemích, který byl založen okolo roku 1900 toskánským habsburkem Ludvíkem Salvátorem. Jedná se o čtvrtý největší skanzen v Evropě s výjimkou severských zemí a o nejstarší národopisné muzeum v Česku. Jeho historie začíná okolo roku 1900. Tehdy majitel místního zámku – arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský – zakoupil pro účely národopisného muzea Staročeskou chalupu a zpřístupnil v ní veřejnosti expozici o životě v Polabí. Na tuto aktivitu navázalo v roce 1967 Polabské muzeum, které zde založilo záchranný skanzen polabské lidové architektury, který funguje dodnes.

Soška Panny Marie Lurdské – Drobná plastika ze začátku 20. století, která stojí na náměstíčku zvaném Na Plácku.

Kostel sv. Vojtěcha – Farní kostel byl postaven v barokním slohu v letech 1681–1682. V roce 1865 došlo k rozsáhlé přestavbě, během které byla nově postavená loď a věž. V chrámu jsou boční oltáře sv. Václava a Panny Marie z konce 17. století a hlavní oltář svatého Vojtěcha z 18. století. V roce 1982, při oslavě 300. výročí jeho vysvěcení, se konala poutní slavnost za účasti kardinála Františka Tomáška.

Foto: Marcus33 – photo taken by Marcus33, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1321930

16,5 km
Snadná

Body zájmu