Lysá nad Labem - Kaple sv. Václava

Název:
Lysá nad Labem - Kaple sv. Václava

Délka trasy:
5 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Kaple sv. Václava: též známá jako eremitáž u sv. Václava, je pozůstatkem původní poustevny na panství. Kaplička byla postavena v roce 1692 jako součást areálu poustevny a tzv. zázračné zahrady s čtrnácti plastikami, fontánkou a větrným mlýnem. Iniciátorem výstavby byl tehdejší majitel panství František Antonín Špork. Poustevna byla umístěna na okraji jeho panství a tvořila tak vstup směrem od Prahy. Současná podoba, kdy výklenkovou kapli sv.Václava doplňuje dvojice soch andělů-světlonošů Žalostné a Radostné smrti, vznikla až po zrušení poustevny ve 30. letech 18. století. Ostatní sochy z poustevny byly přemístěny na ohradní zeď Kostela svatého Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Některé zdroje přisuzují autorství soch Matyáši Bernardu Braunovi, což by však znamenalo s ohledem na Braunův věk jejich pozdější vznik. Kolem kapličky prochází od roku 1873 železniční trať Rakouské severozápadní dráhy, nyní frekventovaný úsek trati z Prahy do Lysé nad Labem.

5 km
Snadná

Body zájmu