Naučná stezka Rožmberk

Název:
Naučná stezka Rožmberk

Délka trasy:
14,5 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Parkoviště pod hrází rybníka Svět - hráz rybníka Svět - ulice Novohradská - ulice U Světa - ulice Sportovní - ulice Táboritská - ulice Třeboňská - Břilice - rybník Káňov - Přeseka - hráz rybníka Rožmberk - Smítka hájovna - Hodějovický rybník - Stará Hlína

Naučná stezka kolem slavného Rožmberka, největšího rybníka ve střední Evropě, vás seznámí s historií vzniku rybničních soustav Třeboňska.

Projedete se po hrázích se staletými duby, kde hnízdí ptáci a žijí vzácné druhy hmyzu. Uvidíte výpusť Adolfku, která je unikátní technickou památkou. A v době podzimních výlovů můžete na Rožmberku pozorovat velká hejna racků, kachen, hus, volavek a bahňáků.

Okruh začíná na hrázi rybníka Svět v Třeboni. Pojedete ulicí Novohradskou a poté ulicí U Světa. Poté odbočíte doprava na ulici Sportovní, která se napojí na ulici Svobody. Odbočíte doprava na křižovatku a dáte se doleva ulicí Táboritskou. Dojedete ke kruhovému objezdu s kapry a budete pokračovat stále rovně. Těsně před kruhovým objezdem u kapličky odbočíte doleva dále budete směřovat směrem na Břilice.

V Břilicích pojedete stále po hlavní silnici, tedy doprava směrem na Přeseku. V Přesece se bude držet stále po hlavní a asi dva kilometry za obcí přejedete přes hlavní silnici a vlakové koleje. Za nimi se už rozprostírá rybník Rožmberk, jehož hráz nyní budete při jízdě kopírovat. Na rozcestí u hájovny Smítka se dáte doprava, tedy po žluté značce a u Hodějovského rybníka se napojíte na modrou, která vás dovede až do Staré Hlíny, kde je cíl trasy.

Zde se můžete připojit na trasu naučné stezky Okolo Třeboně, která vás dovede zpátky do Třeboně na parkoviště u Hradecké brány v Třeboni.

Trasa vede po silnicích III. třídy, polních cestách a hrázích rybníků. Podél cesty si můžete dělat zastávky u devíti informačních panelů.

K parkování můžete využít parkoviště u Hradecké brány nebo to pod hrází rybníka Svět.

https://www.itrebon.cz/trasy/naucna-stezka-rozmberk_16.html

14,5 km
Snadná

Body zájmu