Naučná stezka Okolo Třeboně

Název:
Naučná stezka Okolo Třeboně

Délka trasy:
39 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Hráz rybníka Svět - hráz Opatovického rybníka - Opatovický mlýn - myslivna Barbora - Majdalena - Kosky - hráz Nového Kanclíře - hráz Starého Kanclíře - Lutová - U Řepů - Stříbřec - Stříbřecký most - hráz Nového a Starého Vdovce - Stará Hlína - Nová Hlína - Na Kopečku - hráz rybníka Svět

Pokud si chcete užít příjemnou projížď ku třeboňskou krajinou mezi borovými lesy, rašeliništi, po hrázích rybníků a přes malebné vesničky, vydejte se Okolo Třeboně.

Stezka začíná na hrázi rybníka Svět. Nejdříve se projedete po hrázi Opatovického rybníka a kolem Opatovického mlýna. Poté navážete na trasu vedoucí přes tok Zlaté stoky k rašeliništi Spálená borkovna a myslivně Barbora, odkud budete směřovat doleva přes hlavní silnici a koleje k Chlumeckým rybníkům.

Projedete se po hrázích Starého a Nového Kanclíře a vjedete do vesnice Lutová, odkud se dáte na Stříbřec a do Staré Hlíny. Zde si můžete prohlédnout historické záplavové mosty a pak se po hrázi rybníka Vítek a kolem kaple sv. Víta vrátit do Třeboně.

Okruh začíná na hrázi rybníka Svět a končí na záchytném parkovišti v Třeboni.

Trasa vede po málo frekventovaných, většinou asfaltových silnicích III. třídy, hrázích rybníků a lesních cestách. Stezka informuje o historii a vývoji třeboňské krajiny, která byla přetvářena člověkem až do své současné podoby. K tomu slouží 22 panelů, které podél trasy potkáte.

Zaparkovat je možné pod hrází rybníka Svět. Podél trasy je možné se občerstvit v jedné z mnoha hospůdek či penzionů.

https://www.itrebon.cz/trasy/naucna-stezka-okolo-trebone_17.html

39 km
Snadná

Body zájmu