Objevte Borovansko

Název:
Objevte Borovansko

Délka trasy:
57 km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Třeboň – Slavošovice – Ledenice – Borovany – Jílovice - Kojákovice – Třeboň

Borovany leží na pomyslné hranici Českobudějovicka, Třeboňska a Novohradských hor. Vychutnejte si zvlněnou krajinu s panoramatickými výhledy, historický skvost v podobě bývalého augustiniánského kláštera, nedaleké rodiště Jana Žižky, ZOO Dvorec či přírodní koupaliště Lazna. Celá trasa měří 57 km.

Z centra Třeboně vyjedete Novohradskou branou po cyklotrase č. 1034 a 1096. Míjíte Schwarzenberskou hrobku v katastru obce Domanína. V Domaníně na návsi je první možnost občerstvení v Jihočeské hospůdce.

Po cyklotrase č. 1096 jedete přes Spolí až do obce Libín, kde před hospůdkou odbočíte vlevo na spojovací cyklotrasu č. 1105. Po ní jedete po nové asfaltové cestě do Slavošovic. Zde na návsi můžete navštívit Malé muzeum piva. Cyklotrasa 1105 vede dále polní cestou do Vlkovic. Zde se opět napojíte na cyklotrasu č. 1096 a pokračujete vlevo po silnici na začátek obce Zvíkov. Hned na začátku obce odbočíte vlevo na klidnou asfaltku - spojovací cyklotrasu č. 1106 do Zalin. Na návsi změníte cyklotrasu na č. 1050, po které pojedete doleva směrem na Ledenice.

Po vyznačené cyklotrase č. 1050 pojedete až do Jílovic. V Ledenicích stojí za zhlédnutí kostel sv. Vavřince. Po staré cestě vedoucí kolem lomu, kde se těží křemelina, přijedete do Borovan.

Kromě občerstvení v některé z místních restaurací a prohlídky bývalého kláštera si můžete výlet rozšířit o návštěvu rodiště Jana Žižky (3 km po cyklotrase č. 1123) nebo prohlídku soukromé ZOO ve Dvorci (3 km směr Trhové Sviny).

Cyklotrasa č. 1050 pokračuje přes Hlubokou u Borovan do obce Jílovice. Zde doporučujeme zajížďku k občerstvení v Pivovaru Jílovice (směrovky cyklotrasy č. 1050 vás zavedou k velkému statku s rodinným minipivovarem a jízdárnou na konci obce). Vrátíte se na jílovickou náves ke kostelu, odkud je značena cyklotrasa č. 1034 směr Třeboň. Poutní kostel sv. Jakuba je raně gotický. V obci Kramolín odbočuje naše cyklotrasa č. 1034 vlevo do Kojákovic – vsi, ve které můžete obdivovat lidovou architekturu – stavby tzv. selského baroka z poloviny 19. století. V bývalé škole je v letních měsících zprovozněno Venkovské muzeum s expozicí o vystěhovalectví do USA v 19. století.

Z cyklotrasy č. 1034 odbočíte vpravo v lese za Kojákovicemi u autobusové zastávky, v místě, kde je křižovatka s lesní asfaltovou cestou (žlutá turistická značka). Po žluté spojovací asfaltce jedete až k další hlavní silnici (č. 154, směr Nové Hrady – Třeboň) k rozcestníku Činátl.

Pokračujete po hlavní silnici vlevo a po výjezdu z lesa odbočíte ze silnice u křížku vlevo - jedete po hrázi Jamského rybníka na okraj obce Branná, kde se napojíte na asfaltku se zelenou turistickou značkou – dáte se po ní doleva. Asi 100 metrů za obcí odbočíte na novou asfaltku vpravo u rybníka Tobolky. Tato asfaltka vás zavede na okraj přírodní památky Branské doubí a na začátek obce Obora. Po pár metrech ujetých po hlavní silnici směr Třeboň odbočíte vlevo na cyklotrasu č. 122. Po ní jedete po hrázích rybníků Opatovický a Svět do centra Třeboně.

https://www.itrebon.cz/trasy/objevte-borovansko_9.html

57 km
Střední

Body zájmu