Maršov / malebným údolím řeky Metuje

Maršov / malebným údolím řeky Metuje
Řeka Metuje pramení ve výšce 568 m. n. m. nedaleko Adršpašských skal a je levým přítokem Labe. Protéká Adršpašskými skalami, z Teplic n. M. přes Dědov do České Metuje a dále Maršovským údolím k polické železniční stanici. Plyne dále k Náchodu a Novému Městu n. M. a v Jaroměři se vlévá do Labe.

Nabízený pěší výlet vás provede malebným údolím řeky Metuje - které je hluboko zaříznuté mezi okolní zalesněné kopce – do osady Maršov. Až potom opustíte řeku a vystoupáte nad Maršov, naskytnou se Vám nádherné pohledy na okolní krajinu a kopce.

Délka trasy:
11 km

Druh:
Turistická trasa

Zajímavosti na trase:
Maršovské údolí

Průběh trasy:
Trasa začíná na polickém náměstí, v jehož středu stojí empírová kašna z r. 1818 a sloup se sochou P. Marie Bolestné. Náměstí dominuje barokní budova radnice z r. 1718 s osmibokou věží ve stylu tudorské gotiky. Odtud se vydáme po modré turistické značce směrem V. Petrovice. Vystoupáme nad město a okolo zahrádkářské kolonie přijdeme k chatové osadě Zděřina. Pokračujeme po modré a lesem klesáme k silnici, na okraj obce Petrovice. Odtud, od rozcestníku TZ, pokračujeme po zelené TZ podél řeky Metuje až do osady Maršov n. M. V osadě Maršov se nacházejí roubené chalupy z 19. stol. a památný strom Štajerova lípa, jehož obvod kmene je 300 cm. Z osady stále sledujeme zelené TZ (souběžně se žlutou značkou), stoupáme nad osadu. Přicházíme k dalšímu rozcestníku – vpravo odbočuje zelené značení (směr Vysoký kámen a Bischofstein), rovně žluté TZ (směr Horní Dřevíč). My pokračujeme vlevo, po polní cestě (neznačeno) do obce Petrovice. Cestou se nám otevírají pěkné výhledy na Ostaš, Žďár n. M., Polici n. M., část Broumovských stěn, Hejšovinu (Sczczeliniec) a Bor. Míjíme v polích osamoceně stojící strom s lavičkou. Cca 250 m za tímto místem se cesta rozděluje – vydáváme se vlevo a přicházíme do V. Petrovic. Velké Petrovice jsou původní zástavbou z 18. a 19. století, nachází se zde chráněná Vavřenova lípa a pod obcí prochází ve skále železniční tunel. V obci pokračujeme (opět vlevo) po silnici. Míjíme obecní úřad, Vavřenovu lípu a klesáme k hl. silnici z Police n. M. Přicházíme opět k rozc. TZ, od kterého se po modré TZ – stejnou cestou přes Zděřinu – vracíme do Police nad Metují.

https://www.policko.cz/cs/turistika/tipy-na-vylety

11 km
Snadná

Body zájmu