Bischofstein / na kole na Bišík

Bischofstein / na kole na Bišík
Cyklistický výlet na zámeček Bischofstein v osadě Skály, nejvýše osídlenou osadu na Náchodsku. Dominantou osady je kromě Bišíku také Černé jezero a zřícenina hradu Skály. Nedaleko se nachází také nově opravená vyhlídka Čáp.

Délka trasy:
25 km

Druh:
Cyklotrasa

Zajímavosti na trase:
Maršovské údolí
Bischofstein

Průběh trasy:
Z Police nad Metují se vydáme podél hlavní silnice směrem na Náchod přes Velké Petrovice. Na začátku vesnice Velké Petrovice před mostem odbočíme vpravo a napojíme se na zelenou turistickou značku, která nás povede malebným Maršovským údolím podél řeky Metuje, které zvláště v létě slouží jako základna skautských táborů. Údolím se dostaneme až do vesnice Maršov nad Metují. Stále se držíme zelené turistické značky. Prudkým stoupáním se dostaneme nad Maršov, několik set metrů jedeme po silnici, ze které odbočíme vpravo na cestu vedoucí podél lesa. Touto cestou se dostaneme až k hlavní silnici na Solovickém Dvoře. Tuto silnici přejedeme napojíme se na cyklostezku č. 4003 vedoucí až k osadě Skály. Po mírném, ale zato dlouhém stoupání dojedeme až k zámečku Bischofstein. Zámeček byl postaven v barokním stylu a v dnešní době slouží především jako restaurace a prostory k ubytování. V okolí zámečku se nachází Černé jezero, kde žije vysoký počet vážek, a také zřícenina gotického hradu Skály, která v současné době slouží především jako vyhlídka. Z Bišíku se vydáme po červené turistické trase, která nás dovede až do vesnice Javor. Při sjezdu buďte opatrní, cesta je plná různých kamenů a nerovností. Začátek trasy vede také mezi menšími skálami. Po příjezdu do Javoru se vydáme vpravo a po cyklostezce č. 22 dojedeme přes Dědov až do České Metuje. Na křižovatce u obecního úřadu se vydáme vlevo do kopce směrem na Žďár nad Metují. Při výjezdu z České Metuje nás může po levé straně zaujmout obrovský pískovcový smírčí kříž, který patří mezi nejkrásnější památky tohoto typu v České republice. Podle lidových pověstí označuje kříž místo, kde je pochován švédský voják. Náš výlet pokračuje kolem smírčího kříže po silnici až do Žďáru nad Metují po cyklostezce č.22 a č. 4003. Projedeme kolem Žďárské hospody a čeká nás poslední stoupání po hlavní silnici zpět do Police nad Metují.

https://www.policko.cz/cs/turistika/tipy-na-vylety

25 km
Snadná

Body zájmu